Bách Hóa Xanh Tuyển dụng

bach-hoa-xanhSiêu thị Bách Hóa Xanh

vieclam.thegioididong.com

Tuyển dụng Tháng 02/2017

thong-bao-tuyen-dung

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng:

  1. Nhân viên Bán hàng 10/02/2017 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
    - Làm việc tại: TPHCM
  2. Nhân viên Thu Ngân 31/12/2016 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
    - Làm việc tại: TPHCM

Thông tin Siêu thị Tạp Hóa Xanh Tuyển dụng Tháng 02/2018 sẽ liên tục được cập nhật!