Bách Hóa Xanh Tuyển dụng

bach-hoa-xanhSiêu thị Bách Hóa Xanh

vieclam.thegioididong.com

Tuyển dụng Tháng 06/2018

thong-bao-tuyen-dung

Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng:

  1. Nhân viên Thu Ngân 01/06/2018 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
    - Làm việc tại: TPHCM
  2. Nhân viên Bán hàng 27/02/2018 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
    - Làm việc tại: TPHCM

Thông tin Siêu thị Tạp Hóa Xanh Tuyển dụng Tháng 06/2018 sẽ liên tục được cập nhật!