Bách Hóa Xanh Tuyển dụng

  bach-hoa-xanhSiêu thị Bách Hóa Xanh

  vieclam.thegioididong.com

  Tuyển dụng Tháng 02/2017

  thong-bao-tuyen-dung

  Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng:

  1. Nhân viên Bán hàng 10/02/2017 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
   - Làm việc tại: TPHCM
  2. Nhân viên Thu Ngân 31/12/2016 - Siêu thị Bách Hóa Xanh Tuyển dụng
   - Làm việc tại: TPHCM

  Thông tin Siêu thị Tạp Hóa Xanh Tuyển dụng Tháng 02/2017 sẽ liên tục được cập nhật!