CGV Tuyển dụng

cgv-cinemas-tuyen-dungTập đoàn giải trí đa phương tiện CJ CGV

CGV Cinemas

www.cgv.vn
Tòa nhà CJ, Tầng 10-11, 2Bis-4-6 đường Lê Thánh Tôn , Quận 1 , TPHCM

Tuyển dụng Tháng 4/2015 & 5/2015

tuyen-dung-viec-lam

1. TRỢ LÝ QUẢN LÝ RẠP
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

2. NHÂN VIÊN THU NGÂN (BÁN THỜI GIAN)
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

3. GIÁM SÁT SẢNH
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

4. CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

5. CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT PHÒNG CHIẾU
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

6. QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

7. CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

8. KẾ TOÁN KHO
– Nơi làm việc: Buon Me Thuot, Can Tho, Da Nang, Khanh Hoa, Ha Noi, TPHCM

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.cgv.vn