Siêu thị Coopmart tuyển dụng

Coopmart-logoHệ thống Siêu thị Coopmart

Saigon Coop
www.co-opmart.com.vn
199 – 205 Nguyễn Thái Học, Q1, TP.HCM

Tuyển dụng Tháng 11/2017

thong-bao-tuyen-dung

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của COOPMART:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí Yêu cầu Nơi làm việc
1. Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45.
– Ngoại ngữ, Vi tính: B. Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Lao động,…
– Là người đứng đầu siêu thị, làm gương và chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt hoạt động của siêu thị với Ban Tổng Giám đốc và khách hàng.
– Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu (doanh số, tỷ lệ lãi, chi phí, lao động, vòng xoay vốn, hao hụt,…) và hằng tháng giao kế hoạch cho các bộ phận phòng ban thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.
– Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí hoạt động, lao động, tiền lương hàng năm.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá CBNV của đơn vị theo phân cấp.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan. Có khả năng tổ chức, điều hành đơn vị qui mô 150 nhân sự trở lên. Nhạy bén, quyết đoán trong kinh doanh.
CO.OPMART TÂN CHÂU
(Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang)
CO.OPMART HỒNG NGỰ
CO.OPMART NAM ĐỊNH
CO.OPMART CAI LẬY
CO.OPMART TÂN THÀNH
CO.OPMART HÀ TIÊN
CO.OPMART KON TUM
2. Phó Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45. Ngoại ngữ, vi tính: trình độ B
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động kinh doanh của ngành hàng phụ trách
– Hướng dẫn, phân công giám sát thái độ lao động, theo dõi năng suất lao động hiệu quả lao động.
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hỗ trợ Ban điều hành các tổ ngành hàng trực tiếp quản lý kiểm soát tốt tình hình hàng hóa, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, kiểm soát tốt tỉ lệ hao hụt.
– Nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan.
– Năng động, khả năng chịu áp lực công việc cao, nhạy bén trong kinh doanh.
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Kon Tum.
3. Kế toán trưởng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, đã học qua khóa Kế toán trưởng.
– Tuổi từ 30 đến 45. Có kinh nghiệm kế toán trưởng hoặc 03 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và kế toán trưởng Liên Hiệp về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. kịp thời báo cấp cho Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Liên Hiệp về những chỉ đạo của Giám đốc đơn vị không đúng nguyên tắc, không đúng quy định trong quản lý tài chính.
– Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán.
– Tổ chức quản lý công nợ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng an toàn theo quy định của nhà nước và Liên Hiệp.
– Theo dõi việc quản lý và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, bao bì,… của đơn vị theo đúng qui định của Liên Hiệp và cơ quan thuế.
– Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận khác có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng thanh toán các khoản chi phí, Hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại,…
– Trung thực, cẩn thận, chính xác.
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Hồng Ngự, Nam Định, Hà Tiên. Tân Châu.
4. Kế toán trưởng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, đã học qua khóa Kế toán trưởng.
– Tuổi từ 30 đến 45. Có kinh nghiệm kế toán trưởng hoặc 03 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và kế toán trưởng Liên Hiệp về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. kịp thời báo cấp cho Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Liên Hiệp về những chỉ đạo của Giám đốc đơn vị không đúng nguyên tắc, không đúng quy định trong quản lý tài chính.
– Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán.
– Tổ chức quản lý công nợ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng an toàn theo quy định của nhà nước và Liên Hiệp.
– Theo dõi việc quản lý và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, bao bì,… của đơn vị theo đúng qui định của Liên Hiệp và cơ quan thuế.
– Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận khác có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng thanh toán các khoản chi phí, Hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại,…
– Trung thực, cẩn thận, chính xác.
CO.OPMART VĨNH LỘC B
(Huyện Bình Chánh, TP.HCM)

CO.OPMART NGUYỄN BÌNH
(Huyên Nhà Bè, TP. HCM)

5. Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45.
– Ngoại ngữ, Vi tính: B. Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Lao động,…
– Là người đứng đầu siêu thị, làm gương và chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt hoạt động của siêu thị với Ban Tổng Giám đốc và khách hàng.
– Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu (doanh số, tỷ lệ lãi, chi phí, lao động, vòng xoay vốn, hao hụt,…) và hằng tháng giao kế hoạch cho các bộ phận phòng ban thực hiện tốt chỉ tiêu được giao.
– Xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí hoạt động, lao động, tiền lương hàng năm.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá CBNV của đơn vị theo phân cấp.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan. Có khả năng tổ chức, điều hành đơn vị qui mô 150 nhân sự trở lên. Nhạy bén, quyết đoán trong kinh doanh.
Khu vực: TP. HCM, Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây, Đông Nam Bộ,Tây Nguyên.
6. Phó Giám đốc – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45. Ngoại ngữ, vi tính: trình độ B
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động kinh doanh của ngành hàng phụ trách
– Hướng dẫn, phân công giám sát thái độ lao động, theo dõi năng suất lao động hiệu quả lao động.
– Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hỗ trợ Ban điều hành các tổ ngành hàng trực tiếp quản lý kiểm soát tốt tình hình hàng hóa, hạn chế tối đa tình trạng đứt hàng, kiểm soát tốt tỉ lệ hao hụt.
– Nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng và thị trường để có giải pháp kinh doanh phù hợp
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan.
– Năng động, khả năng chịu áp lực công việc cao, nhạy bén trong kinh doanh.
7. Kế toán trưởng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, đã học qua khóa Kế toán trưởng.
– Tuổi từ 30 đến 45. Có kinh nghiệm kế toán trưởng hoặc 03 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và kế toán trưởng Liên Hiệp về việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. kịp thời báo cấp cho Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng Liên Hiệp về những chỉ đạo của Giám đốc đơn vị không đúng nguyên tắc, không đúng quy định trong quản lý tài chính.
– Tham mưu cho Giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán.
– Tổ chức quản lý công nợ, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng an toàn theo quy định của nhà nước và Liên Hiệp.
– Theo dõi việc quản lý và hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, bao bì,… của đơn vị theo đúng qui định của Liên Hiệp và cơ quan thuế.
– Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận khác có liên quan về công tác quản lý tiền, hàng thanh toán các khoản chi phí, Hóa đơn tài chính, phiếu quà tặng, phiếu chiết khấu thương mại,…
– Trung thực, cẩn thận, chính xác.
8. Phó giám đốc Phòng Đầu tư phụ trách mảng Đầu tư – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 29 đến 45.
– Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên hoặc công tác trong lĩnh vực tương đương từ 03 năm trở lên.
– Tham mưu, đề xuất các phương án tài chính cho các mô hình đầu tư mới, đánh giá tính khả thi của các mô hình đầu tư mới.
– Đề xuất và hoạch định chiến lược đầu tư từng giai đoạn để tham mưu cho Giám đốc và Ban Tổng Giám Đốc.
– Chỉ đạo, giám sát và điều hành tổ đầu tư thực hiện công tác tính toán điều kiện, phương thức, kết quả thẩm định chi tiết và xác định giá trị đầu tư.
– Tham mưu cho Giám đốc các phương án điều chỉnh thích hợp các dự án đầu tư sau khi đưa vào hoạt động.
– Am hiểu môi trường văn hóa và tình hình kinh doanh của Liên hiệp
– Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, phân công công việc, giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
– Có khả năng chịu áp công việc lực cao
VĂN PHÒNG CHÍNH
(Quận 1- TPHCM)
9. Phó Giám đốc Đào tạo – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Luật/QTNL – Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên.
– Xác định nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo cho toàn bộ hệ thống
– Chịu trách nhiệm chính xây dựng chính sách, quy trình đào tạo; xây dựng và cập nhật bộ tiêu chuẩn đào tạo theo chức danh công việc.
– Đề xuất kế hoạch và chương trình đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
– Triển khai đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
– Nắm vững chính sách, pháp luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến NLĐ
– Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
– Am hiểu môi trường văn hóa và tình hình kinh doanh của đơn vị
– Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, phân công công việc, giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
– Có khả năng chịu áp công việc lực cao
10. Phó Giám đốc Phòng Quản lý không gian mua sắm phụ trách kinh doanh cho thuê mặt bằng – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD hoặc Kinh tế .
– Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
– Phối hợp trong việc thiết kế quy hoạch khu cho thuê.
– Xây dựng mục tiêu và cách thức thực hiện khảo sát thị trường.
– Xem xét và chọn lọc nguồn, đối tượng khách hàng nhằm khai thác việc kinh doanh cho thuê mặt bằng
– Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng và quảng cáo của khu cho thuê
– Xây dựng các giải pháp nhằm tối đa hóa doanh thu. Đề xuất các chính sách giá thuê thu hút khách hàng
– Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực kinh doanh, quản lý khu cho thuê và tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý.
– Am hiểu về kinh doanh siêu thị bán lẻ và trung tâm thương mại. Hiểu cơ bản về pháp lý, hợp đồng, tài chính
– Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, làm việc nhóm, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
– Có khả năng chịu áp công việc lực cao
11. Phó Giám đốc Phòng Marketing phụ trách mảng Dịch vụ khách hàng – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành ngành Kinh tế, Marketing.
– Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Xây dựng và duy trì một lực lượng đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả trong nhóm dịch vụ khách hàng.
– Xây dựng và đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và đoàn kết trong toàn nhóm.
– Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng; phân tích đánh giá nguyên nhân, đề xuất cải tiến, hành động khắc phục phòng ngừa. Tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng
– Tổ chức phân tích dữ liệu khách hàng phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, xây dựng các chương trình khuyến mãi.
– Đề xuất kế hoạch cải tiến chương trình thẻ khách hàng thân thiết; chương trình dành cho xã viên; phát triển các dịch vụ tiện ích mới dành cho khách hàng; công tác chăm sóc khách hàng hằng năm trình Giám đốc marketing xem xét và đề xuất Ban Tổng giám đốc thông qua. Tổ chức thực hiện theo ngân sách được duyệt.
– Phân tích đánh giá, đề xuất cải tiến các dịch vụ hiện có.
– Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát phần ngân sách trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
– Có kinh nghiệp quản lý 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, 3 năm trở lên ở vị trí Tổ trưởng đã kinh qua các công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng.
– Am hiểu các văn bản pháp luật về lĩnh vực marketing, dịch vụ khách hàng.
– Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng đàm phán, phân tích, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
– Tư duy logic, năng động, sáng tạo, nhạy bén, khả năng quản lý tốt. Có thể đi công tác.
12. Phó Giám đốc Tài chính phụ trách mảng ngân sách và kiểm soát hiệu quả kinh doanh – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính / Kế toán
– Ngoại ngữ: tiếng Anh lưu loát,Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
– Quản lý và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
– Xem xét, góp ý bổ sung, điều chỉnh các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
– Đưa ra các dự báo, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Liên hiệp và các đơn vị.
– Xây dựng các quy chế điều hành (liên quan đến hoạt động tài chính), quy chế quản lý tài chính, các quy trình kiểm soát có liên quan.
– Trực tiếp quản lý, kiểm tra và hỗ trợ công tác hướng dẫn, kiểm soát đơn vị thực hiện đúng theo quy chế điều hành, quy chế quản lý tài chính.
– Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính/kế toán.
– Thành thạo các kỹ năng: Giao tiếp, thương lượng đàm phán, giải quyết vấn đề.
– Kỹ năng phân tích, tư duy logic, năng động, cẩn thận, nhạy bén. Có thể đi công tác.
– Có khả năng chịu áp công việc lực cao
13. Nhân viên Tuyển dụng, Đào Tạo, Chính sách, Định mức lao động, Thi đua – Khen thưởng. – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Kinh tế lao động & Quản lý nguồn nhân lực/ Quản trị nhân sự. Tuổi từ 22 – 35. Ngoại ngữ ; Vi tính: bằng B.
– Thực hiện các công việc theo từng mảng phụ trách.
– Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
– Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Có thể đi công tác.
14. Nhân viên Tài chính – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
– Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp, Vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
– Theo dõi, phân tích các số liệu tài chính, kế toán; lập các báo cáo phân tích tài chính; theo dõi, kiểm soát việc sử dụng ngân sách, tình hình đầu tư, bổ sung ngân sách của các đơn vị đang phụ trách
– Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị tri liên quan.
– Am hiểu kế toán doanh nghiệp, phân tích dự án và tình hình tài chính. Hoạch định nguồn vốn đầu tư
15. Nhân viên Quy hoạch Phát triển Vùng – Tôt nghiệp Đại học kinh tế kinh tế/luật/xây dựng/tài chính. Ưu tiên nam. Tuổi từ 25 đến 35
– Ngoại ngữ: nói, viết tiếng Anh tốt.
– Cập nhật tình hình, thông tin thị trường: Mức độ phát triển thị trường; Quy hoạch chính sách thương mại dịch vụ của từng địa phương; tình hình đối thủ cạnh tranh.
– Phát triển và cập nhật chiến lược/ kế hoạch phát triển từng khu vực.
– Tìm kiếm xác định dự án tiềm năng. Theo dõi, giám sát triển khai chiến lược
– Phối hợp cùng tổ đầu tư và các bộ phận, phòng ban liên quan xây dựng các bài toán tiền khả thi, khả thi.
– Cập nhật văn bản pháp quy và hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư, pháp lý hoặc hợp đồng thuê mướn địa điểm, thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật..để thực hiện các thủ tục đầu tư khi có quyết định đầu tư nội bộ.
– Am hiểu thị trường bán lẻ, kỹ năng giao tiếp, lập báo cáo, có năng lực đàm phán. Khả năng làm việc độc lập.
– Lập kế hoạch, dự trù ngân sách cho hoạt động và chỉ tiêu phát triển mạng lưới cho khu vực, vùng và toàn hệ thống theo định hướng kế hoạch tổng thể hàng năm của SGC.
– Có thể đi công tác xa
16. Quản lý Dự án – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng
– Sử dụng thành thạo Autocad, Excel, các phần mềm dự toán
– Có kinh nghiệm 3-5 năm kinh nghiệm về :
+ Thiết kế, lập dự toán chi phí các dự án
+ Kiểm soát khối lượng
+ Quản lý phát sinh khối lượng và chi phí dự án
+ Thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra và lập báo cáo thẩm tra dự toán
+ Giám sát thi công.
– Am hiểu định mức xây dựng và quy định của Nhà nước về việc lập và quản lý chi phí xây dựng
– Có khả năng tổ chức và điều phối công việc, kỹ năng lập báo cáo theo dõi công việc
– Kỹ năng làm việc độc lập, giao tiếp
– Có thể đi công tác xa theo yêu cầu
– Đầu mối thống kê, lưu trữ và hệ thống hóa thông tin liên quan đến các dự án đầu tư, quản lý hồ sơ dự án
– Đầu mối theo dõi, giám sát tiến độ từng dự án đầu tư đang trong giai đoạn triển khai (phối hợp các phòng ban liên quan)
– Lập báo cáo tiến độ các dự án, tiến độ sử dụng ngân sách và có phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp để đảm bảo dự án đúng tiến độ và chất lượng
– Thưc hiện các thủ tục liên quan đến quá trình ra Quyêt định đầu tư
– Phối hợp cùng phòng Tài chính, đơn vị giám sát, hậu kiểm, định kỳ báo cáo hiệu quả đầu tư, tham mưu đề xuất các phương án điều chỉnh thích hợp các dự án đầu tư sau khi đưa vào hoạt động. Cảnh báo rủi ro cho các DA khác tương tự
– Tổng hợp, xây dựng kế hoạch ngân sách đầu tư hằng năm, từng thời kỳ theo yêu cầu
17. Nhân viên Quản lý vận hành – P. Không gian mua sắm – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế
– Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel
– Có sức khỏe, chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi.
– Có thể đi công tác theo yêu cầu
– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc về quy trình vận hành, quản lý Trung tâm thương mại, siêu thị
– Đề xuất ý kiến cho các hoạt động trong việc xây dựng kế hoạch năm
– Đề xuất các giải pháp liên quan nhằm tối đa hóa doanh thu
– Thẩm định các điều kiện của khách hàng theo phân công (về hàng hóa…)
– Phối với các siêu thị giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, đề xuất của khách thuê mặt bằng. Đồng thời, giải quyết các yêu cầu của siêu thị với khách hàng
– Là đầu mối soạn thảo các quy trình quản lý khu cho thuê tại các Co.opmart.
– Tổ chức sự kiện đào tạo, soạn thảo giáo trình
– Đi kiểm tra tại siêu thị theo phân công
– Theo dõi, nhắc nhở việc thực thi hành động khắc phục của siêu thị sau kiểm tra
– Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất phương thức kiểm tra/ quản lý cải tiến (nếu có)
18. Nhân viên Điều phối Kỹ thuật cho thuê mặt bằng- P. Không gian mua sắm – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật, Kinh tế xây dựng
– Ngoại ngữ : Anh văn trình độ B hoặc tương đương
– Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng, Autocad
– Có thể đi công tác theo yêu cầu
– Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề
– Kinh nghiệm đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật
– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc hoặc quy hoạch trung tâm mua sắm.
– Phối hợp với đơn vị liên quan xem xét, góp ý bản vẽ thiết kế (kiến trúc, kỹ thuật) của gian hàng thuê
– Giải quyết các vấn đề về mặt kỹ thuật cho khách thuê mặt bằng (sửa chữa, thi công, nước thải, môi trường…)
– Kiểm tra tại siêu thị theo phân công
19. Chuyên viên phân tích – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan
– Có 1-3 năm kinh nghiệm
– Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích: Tableau, Excel, Access, hoặc các công cụ khác
– Có sức khỏe, chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi.
– Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề
– Xử lý dữ liệu đầu vào để phân tích đúng hướng
+ Tinh lọc dữ liệu, làm sạch dữ liệu, sắp xếp và cấu trúc dữ liệu để tiện cho việc phân tích
+ Nhận định các trường hợp nhiễu để loại khỏi quá trình phân tích hoặc đánh giá đúng kết quả phân tích
– Phân tích tình hình/vấn đề của công ty
+ Đánh giá vấn đề, nhận định các điểm cần phân tích
+ Tiến hành phân tích các vấn đề: biến động tình hình kinh doanh, thay đổi hành vi mua sắm của người dùng, thay đổi hiệu quả kinh doanh của sản phẩm
20. Tổ trưởng phân tích – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan
– Có 3-5 năm kinh nghiệm và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý
– Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp
– Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích: Tableau, Excel, Access, hoặc các công cụ khác
– Có sức khỏe, chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi.
– Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề
– Quản lý, điều phối, đảm bảo công việc chung đạt hiệu quả cao theo kế hoạch (Quản lý nhóm từ 3 – 7 thành viên theo từng thời điểm)
+ Lập kế hoạch công việc một cách chu đáo, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, và duy trì quản lý để bảo đảm kế hoạch được thực hiện ở chất lượng cao
+ Kiểm tra, giám sát các công việc theo kế hoạch
+ Điều phối và bảo đảm sự phối hợp giữa ác thành viên hoặc sự phối hợp với bên ngoài được diễn ra xuyên suốt
+ Thay mặt quản lý thực hiện một số công việc trong quy định
– Định hướng phân tích theo yêu cầu được giao hoặc theo đánh giá hiện trạng/vấn đề
+ Đánh giá vấn đề tổng quan, chọn các điểm mấu chốt để giải quyết
+ Định hướng phân tích cho các thành viên trong tổ
+ Báo cáo kết quả phân tích
+ Đề ra các hướng phân tích khác theo từng giai đoạn
+ Đầu mối làm việc với các Phòng ban/ Đơn vị để xây dựng yêu cầu
+ Đặt câu hỏi, khai thác vấn đề để nắm đúng yêu cầu (business requirements)
+ Quy trình hoá lại yêu cầu
+ Phân tích các điểm chính cần thực hiện hoặc các cốt lõi cần giải quyết
– Đào tạo, huấn luyện các thành viên trong tổ
21. Kỹ sư dữ liệu – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan
– Có 1-3 năm kinh nghiệm
– Kinh nghiệm về các các Distributed Systems phổ biến như Hadoop, Spark,…
– Kinh nghiệm về data modeling, data science
– Có sức khỏe, chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận, ham học hỏi.
– Xây dựng model dữ liệu và thuật toán phân tích
– Xây dựng core algorithm và core infrastructure
– Tối ưu hoá hiệu quả xử lý dữ liệu
22. Nhân viên Nghiên cứu Thị trường – Điều tra Khảo sát – Tốt nghiệp: Đại học kinh tế, ưu tiên chuyên ngành Marketing, toán thống kê, kinh tế phát triển.
– Ưu tiên nam. Tuổi từ 25 đến 35. Ngoại ngữ: nói viết tiếng Anh tốt.
– Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, dự báo tiềm năng doanh thu từ thị trường, thói quen tiêu dùng
– Am hiểu thị trường bán lẻ, kỹ năng phân tích, báo cáo, kỹ năng làm việc nhóm, có thể đi công tác xa.
– Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực khảo sát, nghiên cứu.
– Làm việc tại các địa phương, đối tác nghiên cứu thị trường khác nhằm thu thập thông tin thứ cấp.
– Thu thập, xử lý và phân tích thông tin, thị trường, tham mưu chiến lược kinh doanh và quy mô đầu tư.
23. Nhân viên Kiểm toán Nội bộ – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng
– Tuổi từ 23 đến 30. Ngoại ngữ: B; Vi tính: A, giỏi Excel. Có thể đi công tác
– Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ.
– Kiểm tra sự tuân thủ luật phát, chính sách, chế độ tài chính, kế toán.
– Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán, các báo cáo liên quan.
– Ít nhất 02 năm kinh nghiệm (về công tác Kế toán – Kiểm toán)
– Có phẩm chất trung thực, cẩn trọng, không định kiến, có tinh thần trách nhiệm và tính bảo mật cao
– Khả năng nắm bắt, nhanh chóng nhận diện chi tiết vấn đề
– Khả năng quan sát, đối chiếu và phân tích dữ liệu và số liệu
– Có khả năng tác nghiệp độc lập, khách quan; không bị tác động, chi phối khi ra báo cáo và đánh giá
– Am hiểu về Tài chính – kế toán – thuế – pháp lý – CNTT và 1 số lĩnh vực liên quan khác
24. Nhân viên Concept – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
– Tuổi từ 24 đến 35. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Tham gia đóng góp ý tưởng cho kế hoạch năm về mặt cập nhật và cải tiến Concept.
– Tham gia kiểm tra việc tuân thủ sổ tay Concept Co.opmart của các đơn vị.
– Phối hợp các bộ phận liên quan đề xuất cập nhật bộ Concept, thực hiện tổng hợp nội dung Concept của các bộ phận, đề xuất cải tiến và phân phối cho đơn vị
– Phối hợp với nhân viên ngành hàng khảo sát trang thiết bị mới. tổng hợp nhu cầu sử dụng của đơn vị và đề xuất số lượng trang thiết bị mới
. – Soạn thảo và phát hành các hợp đồng nguyên tắc cho chuỗi siêu thị.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
25. Nhân viên Ban Chiến lược giá – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành QTKD, Thống kê.
– Tuổi từ 23 đến 30. Ngoại ngữ: B; Vi tính: A, sử dụng thành thạo Access.
– Thực hiện khảo sát, tiếp nhận và tổng hợp thông tin phản hồi từ các phòng ban chức năng và đơn vị.
– Phân tích số liệu, đề xuất/ hiệu chỉnh phương án Chiến lược giá – Chiến lược hàng hóa
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thị trường bán lẻ, kinh doanh siêu thị.
– Có khả năng làm việc nhóm, khảo sát và phân tích số liệu.
26. Chuyên viên Ngành hàng (Bao gồm các ngành hàng: Hóa mỹ phẩm, May mặc, Đồ dùng, Thực phẩm công nghệ, Thực phẩm tươi sống) – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tuổi từ 24 đến 35. Vi tính: B, ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
– Tham khảo tài liệu, khảo sát thị trường, phân tích số liệu
– Đề xuất về tỷ trọng nhóm hàng, cơ cấu hàng hóa, tỷ lệ lãi,… của ngành hàng phụ trách.
– Cập nhật tình hình thị trường kinh doanh để có đề xuất khai thác NCC hiệu quả
– Phối hợp với phòng kinh doanh theo dõi việc đặt hàng
– Đề xuất danh mục hàng hóa riêng
– Tham gia thiết kế layout, phối hợp vẽ sơ đồ định vị hàng hóa
– Phối hợp Marketing đặt hàng để tổ chức các sự kiện
– Đề xuất các trang thiết bị,dụng cụ phục vụ cho trưng bày hàng hóa
27. Nhân viên BDA Công nghệ thông tin – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin, Toán- Tin học, Kinh tế
– Có khả năng phân tích dữ liệu, có kinh nghiệm và kiến thức về thương mại điện tử
– Trung thực, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực tốt.
– Làm việc với các phòng ban và đối tác về mặt nội dung hàng hóa như mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi theo từng nhóm ngành hàng.
– Lập kế hoạch và phối hợp thực hiện các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy quảng bá việc áp dụng ứng dụng Scan & Go nhằm thu hút khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ
– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm soát các KPIs soạn hàng và giao hàng đối với các đơn hàng qua điện thoại và qua Scan & Go, Online,…
28. Phó ban phụ trách Marketing – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tiếng Anh lưu loát, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Am hiểu các văn bản pháp luật về lĩnh vực Marketing, dịch vụ khách hàng
– Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, phân tích, thuyết trình, giải quyết vấn đề.
– Tư duy logic, năng động, sáng tạo, nhạy bén, khả năng quản lý tốt.
29. Phó ban phụ trách Kinh doanh – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế,
– Tiếng Anh lưu loát, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Am hiểu thị trường bán lẻ, khả năng nắm bắt thị trường tốt, nhạy bén trong kinh doanh.
– Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thương lượng, đàm phán, phân tích, thuyết trình, giải quyết vấn đề
– Năng động, khả năng chịu áp lực công việc cao
30. Nhân viên quản lý chất lượng và quy trình – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị chất lượng
– Tiếng Anh giao tiếp, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, internet.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng quy trình hoạt động
– Có kỹ năng trình bày và soạn thảo văn bản tốt.
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học học
31. Trưởng nhóm thiết kế digital – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin.
– Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế
– Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
– Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Có kiến thức về mỹ thuật, tư duy thẩm mỹ tốt
– Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình.
– Có khả năng lãnh đạo và điều hành
32. Nhân viên Planogram – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành thiết kế
– Sử dụng thành thạo MS Office, ứng dụng máy tính dựa trên Windows
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ hoặc sử dụng được phần mềm Sapceman
– Có khả năng phân tích dữ liệu/ số liệu tốt.
– Có kiến thức cơ bản về phân loại hàng hóa trong siêu thị.
– Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
33. Nhân viên Thương hiệu – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
– Tiếng Anh giao tiếp tốt,
– Nghiên cứu, phát triển và triển khai các chương trình marketing;
– Lập kế hoạch, xây dựng các vật phẩm truyền thông theo sổ tay concept và theo chủ đề của từng chương trình trong dự án;
– Tham mưu và tổ chức sản xuất các vật phẩm truyền thông theo từng chủ đề;
– Định hướng suy nghĩ tập trung về khách hàng để đưa ra những ý tưởng phù hợp với concept CM PKC;
– Báo cáo định kỳ các công tác chuyên môn với Trưởng ban.
– Có kiến thức, kỹ năng tốt về quản trị thương hiệu
– Có kiến thức nền tảng về Luật, hiểu biết về Luật.
34. Trợ lý Giám đốc Chương trình Xây dựng Hạ tầng – Nhà kho – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Cơ khí, Điện công nghiệp hoặc Xây dựng dân dụng.
– Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cả nói và viết – có thể diễn đạt ý kiến và hiểu được nội dung thảo luận
– Biết sử dụng MS Project, Acitt, Autocad
– Được đào tạo và chứng nhận: Quản lý dự án; Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trình, An toàn lao động…
– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và kinh nghiệm trong việc xây dựng nhà kho tự động hoặc thủ công
– Kinh nghiệm quản lý dự án/quản lý chương trình
– Có năng lực lập kế hoạch và triển khai tiến độ, dự ước chi phí, quản lý các rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà kho
– Kiểm soát các hoạt động của nhà thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng với nhà thầu.
– Hiểu rõ quy trình hợp nhất giữa nhà kho và các nhà thầu lắp đặt trang thiết bị vận hành nhà kho
– Khả năng hỗ trợ các kết quả hợp tác trong toàn bộ chương trình
– Phối hợp các yêu cầu về hệ thống CNTT với các nhà thầu cơ sở hạ tầng
– Điều phối các chuyên gia tư vấn tại công trường, các khách tham quan và báo cáo cho Lãnh đạo Ban.
– Làm việc với các đơn vị tư vấn để đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn.
– Nghiệm thu,thanh quyết toán cho các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công dự án
– Am hiểu các qui định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng và lĩnh vực quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao
– Giải quyết các vấn đề của Dự án với các biện pháp phù hợp để dự án tiến triển. Bảo vệ lợi ích của Saigon Co.op khi quản lý sự thay đổi.
35. Chuyên viên xây dựng nhà kho – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Cơ khí, Điện công nghiệp hoặc Xây dựng dân dụng.
– Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cả nói và viết – có thể diễn đạt ý kiến và hiểu được nội dung thảo luận
– Biết sử dụng MS Project, Acitt, Autocad
– Được đào tạo và chứng nhận: Quản lý dự án; Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng; Chỉ huy trưởng công trình, An toàn lao động…
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
– Tư vấn cho Trưởng dự án xây dựng nhà kho quy trình thực hiện dự án thi công xây dựng công trình. Đặc biệt là các công trình nhà xưởng, nhà máy.
– Quản lý các Hợp đồng thi công xây lắp.
– Quản lý công việc, khối lượng, đơn giá trong hồ sơ tổng dự toán do các đơn vị thầu cung cấp.
– Quản lý điều phối các đơn vị thầu phụ thi công xây lắp.
– Lập, hoàn thiện, quản lý hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng thi công xây dựng với Chủ đầu tư và các thầu phụ.
– Thực hiện giám sát tiến độ thi công và nghiệm thu chất lượng theo tiêu chuẩn, xác nhận khối lượng thi công của nhà thầu để phục vụ công tác thanh quyết toán theo hợp đồng.
– Tiếp nhận, xử lý thông tin liên lạc giữa các bên.
– Phối hợp độc lập với đối tác và các phòng ban để thực hiện công việc.
– Lập các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công xây dựng công trình.
– Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
– Lập giá dự thầu, kiểm soát đơn giá chào thầu.
– Phân tích tính khả thi của dự án, khả năng thu lợi để quyết định huỷ bỏ hay tiếp tục tham gia đấu thầu.
– Lập tổng dự toán thi công xây dựng công trình
36. Nhân viên Quy trình- Ban DA Logistics – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Quản trị chuỗi cung ứng, Kỹ thuật công nghiệp
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Autocad
– Ngoại ngữ : Anh văn giao tiếp
– Có kinh nghiệm về thiết kế và cải tiến qui trình vận hành ngành bán lẻ/ siêu thị
– Có kinh nghiệm về vận hành kho bãi, logistics, quản lý ngành hàng
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, tư duy logic
– Có thể đi công tác theo yêu cầu
– Đề xuất cải tiến các quy trình trọng yếu tăng cường hiệu quả chuỗi cung ứng trong lĩnh vực được phân công
– Khảo sát và đề xuất quy trình vận hành, triển khai thực hiện quy trình
– Rà soát, đề xuất và hỗ trợ soạn thảo, hiệu chỉnh quy trình chuỗi cung ứng
– Tham mưu phó ban các KPIs liên quan đến quy trình cần kiểm soát
– Rà soát quy trình vận chuyển, đề xuất các quy trình mới có kết hợp sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ việc xếp dỡ hai đầu, trang thiết bị sử dụng trong vận chuyển
– Hỗ trợ phó ban kiểm soát chi phí vận hành của các Trung tâm phân phối trong lĩnh vực được phân công
37. Lập kế hoạch phân tích – Ban DA Logistics – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Quản lý công nghiệp, Ngoại thương
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
– Ngoại ngữ : Anh văn giao tiếp
– Có 1 năm kinh nghiệm liên quan trở lên
– Có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, sử dụng các mô hình dự báo
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán
– Có thể đi công tác theo yêu cầu
– Đề xuất kế hoạch xe, trang thiết bị, chuẩn hóa trang thiết bị trong lĩnh vực được phân công
– Phân tích ABC, tính toán số lượng ô kệ, diện tích lưu trữ… theo số lượng SKU cần tập trung, trung chuyển qua TTPP / kho vệ tinh
– Phối hợp với các phòng ban liên quan tính toán bài toán đầu tư cho các địa điểm được chọn
– Rà soát, phân tích, đề xuất các trang thiết bị hợp lý theo quy trình đã được hiệu chỉnh
– Phối hợp với các phòng ban liên quan phân tích hiệu quả cải tiến quy trình, trang thiết bị để đánh giá tính khả thi của việc áp dụng các quy trình mới bao gồm việc ứng dụng trang thiết bị hỗ trợ xếp dỡ hai đầu và trong quá trình vận chuyển
– Tính toán và đề xuất mô hình vận chuyển mang lại hiệu quả về chi phí và tính kịp thời trong việc vận chuyển hàng hóa cho các điểm bán
– Hỗ trợ phó ban kiểm soát các chi phí đầu tư trang thiết bị, CNTT cho các TTPP
38. Chuyên viên Quản lý vận chuyển – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Ngoại thương
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
– Có 1 năm kinh nghiệm liên quan về quản lý vận chuyển
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, chịu áp lực
– Có thể đi công tác theo yêu cầu
– Đề xuất cách thức, quy trình quản lý vận chuyển hiệu quả theo kế hoạch phát triển mạng lưới các điểm bán và các TTPP
– Tính toán cung đường vận chuyển, đề xuất phương thức vận chuyển phù hợp từ TTPP / kho vệ tinh đến các điểm bán trong bán kính phục vụ
– Giải quyết các công việc liên quan đến nhà vận chuyển, chế tài, lịch điều phối vận chuyển theo lịch của Ban
– Lên kế hoạch để sắp xếp kế hoạch điều vận
– Rà soát, đề xuất và hỗ trợ soạn thảo, hiệu chỉnh các quy trình liên quan đến vận chuyển từ TTPP đến các điểm bán
– Phân tích và tham mưu phó ban các phương thức vận chuyển phù hợp cho từng vùng để tiết giảm chi phí vận chuyển chung
– Nghiên cứu cách thức hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác vận chuyển theo tiêu chí tăng hiệu quả quản lý chi phí vận chuyển của hệ thống và đơn vị vận chuyển
39. Nhân viên Quản trị tài sản – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kế toán, Kinh tế…
– Thành thạo vi tính văn phòng
– Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp
– Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản
– Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập
– Có khả năng đi công tác xa
40. Giảng viên cơ hữu – Khoa ngành hàng (chỉ tuyển ứng viên nội bộ) – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên có kỹ năng sư phạm
– Tuổi từ 30 đến 40. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng,
– Thực hiện việc xây dựng, cập nhật nội dung bài giảng và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Trực tiếp giảng dạy và chịu trách nhiệm nội dung giảng dạy
– Phối hợp với các giáo viên trong bộ môn đảm bảo thực hiện lịch huấn luyện của khoa.
– Tham gia soạn đề thi, làm giám khảo theo phân cấp. chấm bài thi
– Đánh giá học viên chức danh phụ trách theo phân công và gửi tổng hợp định kỳ.
– Có kinh nghiệm làm quản lý ngành hàng, tối thiểu 03 năm công tác trong hệ thống siêu thị hoặc có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
– Ưu tiên: ứng viên Nam, có kinh nghiệm Quản lý ngành hàng Thực phẩm công nghệ và Phi thực phẩm
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ
(Q.11 -TP. HCM)
41. Nhân viên Hàng hóa & Logistics – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
– Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế.
– Tuổi từ 24 đến 35. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Hiểu rõ hoạt động của hệ thống Co.opmart và sự phối hợp giữa Co.opmart với các phòng ban/đơn vị liên quan
– Có khả năng phân tích, phán đoán, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh
– Đối với ứng viên ở tỉnh có thể đi công tác theo sự phân công
MIỀN TRUNG (Đà Nẵng)
MIỀN TÂY (Cần Thơ)
ĐÔNG NAM BỘ & TÂY NGUYÊN (Bình Dương)
42. Nhân viên Hỗ trợ bán & Phát triển mới
43. Nhân viên Tài chính & Kế hoạch nhân sự. – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan Tài chính.
– Tuổi từ 24 đến 35. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Hiểu rõ hoạt động của hệ thống Co.opmart và sự phối hợp giữa Co.opmart với các phòng ban/đơn vị liên quan
– Có khả năng phân tích, phán đoán, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh
– Đối với ứng viên ở tỉnh có thể đi công tác theo sự phân công
44. Nhân viên Phụ kho – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có sức khỏe, trung thực,chịu khó
– Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.
– Chất xếp hàng hóa trong kho theo đúng qui định
– Dán tem, bắn giá, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng.
– Thường xuyên kiểm tra: việc bảo quản số lượng – chất lượng hàng tồn vệ sinh kho, đảm bảo an toàn PCCC.
CÁC CO.OPMART TẠI TP.HCM
45. Nhân viên Bảo trì điện/ lạnh – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh.
– Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
– Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch.
– Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp.
– Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,…
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Trung thực, cẩn thận.
46. Đầu bếp – Tốt nghiệp cấp 2 hoặc có kinh nghiệm nhiều năm nấu các món ăn Việt Nam.
– Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín
– Chịu trách nhiệm lên thực đơn các ngày trong tuần trình Ban Giám đốc duyệt
– Kiểm tra, giám sát, phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, cẩn thận, chịu khó.
CO.OPMART FOODCOSA
304A Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

CO.OPMART HẢI PHÒNG
Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

CO.OPMART CAO LÃNH
Số 01 Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

47. Quản lý Tổ ngành hàng – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40.
– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh và các hoạt động của ngành hàng. Điều hành phân ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên
– Đặt hàng và duyệt đơn hàng theo phân cấp và theo phân quyền.
– Hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân viên trong ngành hàng thực hiện công việc phát huy năng suất lao động tốt nhất của nhân viên.
– Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm, có kinh nghiệm lĩnh vực hàng tiêu dùng.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chịu khó, giao tiếp tốt
CO.OPMART TÂN CHÂU
Thị xã Tân Châu, An Giang

CO.OPMART HỒNG NGỰ
Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

CO.OPMART NAM ĐỊNH
Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định

CO.OPMART CAI LẬY
Đường 30/4, Phường 1, Tx Cai Lậy, Tiền Giang

CO.OPMART HÀ TIÊN
khu đất nhà văn hóa, khối Dân vận, đường Mạc Công Du, P. Đông Hồ, thị xã Hà Tiền, Kiên Giang

CO.OPMART CHU VĂN AN
241A Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

CO.OPMART TÂN THÀNH
QL51, Thị Trấn.Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

48. Quản lý Tổ Marketing/ Thu ngân – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 35.
– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt hoạt động của tổ: Điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong tổ
– Hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên cho nhân viên trong tổ thực hiện công việc một cách tận tậm với khách hàng và phát huy tốt nhất năng suất lao động của nhân viên.
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Có kỹ năng quản lý, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, chịu khó, giao tiếp tốt
49. Nhân viên Tổ chức hành chánh – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hành chính, Lao động tiền lương, Quản trị kinh doanh, Luật
– Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến chế độ chinh sách, lao động, tiền lương,…
– Lập kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hằng năm.
– Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn; làm hồ sơ đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản.
– Định kỳ thực hiện các báo cáo lao động cho cơ quan quản lý lao động tại địa phương.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại Co.opmart: Cai Lậy. Tân Châu.
50. Nhân viên Quản lý chất lượng – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Hoá thực phẩm…
– Tổ chức, tham gia, giám sát và duy trì việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường đã được thiết lập tại đơn vị.
– Báo cáo cho đại diện lãnh đạo và Giám đốc đơn vị về tình hình thực hiện, duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và các nhu cầu cải tiến tại đơn vị.
– Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Phòng Quản lý chất lượng, các cơ quan nhà nước.
– Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mới tại đơn vị thực hiện quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Nam Định, Tân Thành, Cai Lậy, Hồng Ngự.
51. Quản lý Tổ kho/Giám sát kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40. Ưu tiên: Nam. Vi tính: A
– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
52. Nhân viên Thủ quỹ – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/Kinh tế. Tuổi từ 30 đến 45. Ưu tiên: Nữ
– Nhận và kiểm đếm tiền bán hàng từ nhân viên thu ngân theo mỗi ca và các nguồn thu khác, thông báo cho nhân viên kế toán lập phiếu thu, đồng thời vào sổ quỹ, kiểm tra phát hiện tiền giả khi thu tiền.
– Nhận và kiểm đếm phiếu quà tặng và các chứng từ có giá trị như tiền khác.
– Chi các khoản tạm ứng, chi phí bằng tiền mặt theo phiếu chi hợp lệ.
– Có kinh nghiệm thủ quỹ. Trung thực, cẩn thận
* Chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Tân Châu.
53. Nhân viên Marketing – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Marketing, Kinh tế.
– Ngoại ngữ: A. Sử dụng thành thạo Word, Excel, đồ họa,…
– Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết, chăm sóc khách hàng.
– Tư vấn giải đáp thông tin, giải quyết khiếu nại phản hồi.
– Thực hiện Concept Marketing Co.opmart, Food Court, Co.op Bakery,
– Thực hiện và kiểm tra công tác phát tờ rơi, cẩm nang mua sắm,.
– Đặt và quản lý các tích liệu, in ấn bảng khuyến mãi và các vật dụng phục vụ cho công tác hỗ trợ bán hàng.
– Có kỹ năng xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch tốt. Giao tiếp tốt. Ngoại hình dễ nhìn
54. Nhân viên Kế toán – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán. Vi tính: A
– Kiểm tra số liệu bán hàng
– Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích trước tròn sổ cái.
– Theo dõi các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đối chiếu doanh số bán hàng thông qua kho
– Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
– Lập các báo cáo tài chính theo quy định của Liên Hiệp
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán. Trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Nam Định, Tân Thành, Cai Lậy. Hồng Ngự
55. Nhân viên Vi tính – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoại ngữ: A.
– Vận hành và quản trị mạng vị tính nội bộ
– Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị.
– Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo mật theo phân công.
– Hướng dẫn sử dụng các chương trình điện toán, thiết bị điện toán cho nhân sự liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
– Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị mạng. Trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Cai Lậy.
56. Nhân viên Bảo trì điện/ lạnh – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh.
– Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công.
– Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và hàng ngày theo kế hoạch.
– Sửa chữa các trang thiết bị tại đơn vị khi bị hư hỏng đột xuất để đảm bảo kinh doanh. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn thì xin ý kiến quản lý trực tiếp.
– Theo dõi nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện tiết kiệm các khoản phí về điện, điện thoại, nước, gas,
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc. Trung thực, cẩn thận.
* Không nhận hồ sơ ứng tuyển tại các Co.opmart: Cai Lậy.
57. Nhân viên Bán hàng/ Thu ngân/ Thủ kho – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: A.
– Thực hiện tốt việc chăm sóc và phục vụ khách hàng.
– Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
– Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa và trung bày hàng hóa lên quầy kệ.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
– Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.
58. Quản lý Tổ Bảo vệ – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ hoặc Trung cấp ngành Công an, Quân đội
– Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các mặt hoạt động của tổ: điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý giờ làm việc và chất lượng công việc của nhân viên trong bộ phận
– Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám đốc về an ninh, trật tự, phòng chống chảy nổ 24/24 và an toàn -thoát hiểm tại khu vực kinh doanh của siêu thị.
– Phối hợp các bộ phận liên quant ham mưu cho Ban Giám đốc để thực hiện tốt quy trình kiểm soát việc ra vào siêu thị của tiếp thị, của tất cả nhân viên.
– Có kinh nghiệm bảo vệ và khả năng quản lý. Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
59. Nhân viên Bảo vệ – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên hoặc cấp 2 đối với trường hợp có giấy chứng nhận quân nhân xuất ngũ hoặc dân quân tự vệ.
– Vui vẻ tiếp đón và hướng dẫn cho khách: chỗ gửi xe, nơi đứng chờ, chỗ đậu xe hơi,
– Tận tình hướng dẫn khu vực cho khách vào siêu thị: khu vực mua sắm, gửi giỏ
– Kiểm tra quan sát, phát hiện kẻ gian và kịp thời phản ánh cho lãnh đạo các hiện tượng nghi vấn của tất cả mọi nhân viên đang làm việc tại siêu thị.
– Quan sát, phát hiện những khách hàng mang nhiều tài sản có giá trị trên người để có biện pháp bảo vệ, không cho kẻ gian có cơ hội hành động.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
60. Nhân viên Phụ kho – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó. Ưu tiên: Nam
– Có trách nhiệm chuyển hàng đã được kiểm nhận vào kho.
– Chất xép hàng hóa trong kho theo đúng qui định
– Dán tem, bắn giá, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng.
– Thường xuyên kiểm tra: việc bảo quản số lượng – chất lượng hàng tồn
– Vệ sinh kho, đảm bảo an toàn PCCC.
61. Đầu bếp – Tốt nghiệp cấp 2 hoặc có kinh nghiệm nhiều năm nấu các món ăn Việt Nam.
– Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín
– Chịu trách nhiệm lên thực đơn các ngày trong tuần trình Ban Giám đốc duyệt
– Kiểm tra, giám sát, phân công công việc cho nhân viên trong bếp.
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, cẩn thận, chịu khó.
62. Nhân viên Chế biến / Bán hàng thực phẩm tươi sống/ Phụ bếp – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè…).
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
– Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, khu vực mình phụ trách trước, trong và sau ca làm việc.
– Theo dõi luân chuyển, bổ sung, chất xếp, trưng bày hàng hóa trên quầy kệ theo quy định.
– Chế biến các loại bán thành phẩm để bán cho khách hàng theo phân công
– Thực hiện các công việc: cân hàng hóa, đóng gói, dán tem,… theo phân công
63. Giám sát kho – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Kinh tế. Tuổi từ 25 đến 40. Ưu tiên: Nam. Vi tính: A
– Kiểm tra niêm phong xe giao hàng của Trung tâm phân phối.
– Kiểm tra số lượng hàng hóa xuất, nhập tại kho theo hóa đơn tài chính, đơn đặt hàng theo quy định
– Nhập số hóa đơn tài chính và các thông tin khác vào sổ kho.
– Nhắc nhở nhân viên nhà cung cấp thực hiện đúng quy định tại kho
CO.OPMART TÂN CHÂU
Thị trấn Tân Châu,Huyện Tân
Châu,Tỉnh Tây Ninh
64. Nhân viên Tổ chức hành chánh – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hành chính, Lao động tiền lương, Quản trị kinh doanh, Luật
– Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến chế độ chinh sách, lao động, tiền lương,…
– Lập kế hoạch Bảo hộ lao động, Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hằng năm.
– Tính lương, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn; làm hồ sơ đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản.
– Định kỳ thực hiện các báo cáo lao động cho cơ quan quản lý lao động tại địa phương.
– Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc.
CO.OPMART CỦ CHI
357 Quốc lộ 22, X.Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP HCM
65. Nhân viên Chế biến / Bán hàng thực phẩm tươi sống – Tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Có kinh nghiệm chế biến thực phẩm hoặc nấu các món ăn đơn giản (xôi, chè…).
– Nhanh nhẹn, trung thực, có sức khỏe, chịu khó
– Vệ sinh hàng hóa, quầy kệ, khu vực mình phụ trách trước, trong và sau ca làm việc.
– Theo dõi luân chuyển, bổ sung, chất xếp, trưng bày hàng hóa trên quầy kệ theo quy định.
– Chế biến các loại bán thành phẩm để bán cho khách hàng theo phân công
– Thực hiện các công việc: cân hàng hóa, đóng gói, dán tem,… theo phân công
CO.OPMART BẮC GIANG
51 Nguyễn Văn Cừ, P.Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
66. Nhân viên Bán hàng – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: A.
– Thực hiện tốt việc chăm sóc và phục vụ khách hàng.
– Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
– Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng hàng hóa và trung bày hàng hóa lên quầy kệ.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
– Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt.
67. Nhân viên Vi tính – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ngoại ngữ: A.
– Va65n hành và quản trị mạng vị tính nội bộ
– Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị.
– Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo mật theo phân công.
– Hướng dẫn sử dụng các chương trình điện toán, thiết bị điện toán cho nhân sự liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
– Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị mạng. Trung thực, cẩn thận.
CO.OPMART RẠCH GIÁ
TTTM TH P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch giá, Tỉnh Kiên Giang

CO.OPMART GÒ CÔNG
Đường Trần Công Tường, khu phố 2, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI
191 Quang Trung, P.Hiệp Phú, Q.9, TPHCM

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SAIGON CO.OP (CO.OPFOOD)
195 – 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
68. Nhân viên Kế toán – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.
– Ngợi ngữ, Vi tính: B,
– Kiểm tra số liệu bán hàng
– Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích trước tròn sổ cái.
– Theo dõi các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đối chiếu doanh số bán hàng thông qua kho
– Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT
– Lập các báo cáo tài chính theo quy định của Liên Hiệp
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán. Trung thực, cẩn thận.
VĂN PHÒNG CHÍNH
195 – 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
69. Nhân viên Concept – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
– Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
70. Nhân viên Marketing – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
– Vi tính: chứng chỉ A, biết sử dụng các phần mềm đồ họa cần thiết (Corel Draw, …)
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Giao tiếp, đàm phán thương lượng, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
– Lập kế hoạch và ngân sách Marketing hàng năm.
– Tham gia xây dựng và triển khai các hạng mục marketing theo concept Co.opFood.
– Lập kế hoạch, liên hệ, đàm phán với nhà cung cấp và triển khai các chương trình sự kiện khai trương Cửa hàng Co.opFood.
– Làm việc với các đối tác cho thuê quảng cáo bên trong và ngoài các cửa hàng Co.opFood.
– Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp về các vật phẩm quảng cáo, khuyến mãi dùng cho cửa hàng.
– Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình PR, khuyến mãi cho các cửa hàng Co.opFood.
71. Nhân viên Chăm sóc khách hàng – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
– Vi tính: chứng chỉ A,
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Đề xuất ý tưởng trong việc thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng, hỗ trợ các cửa hàng trong quá trình thực hiện
– Đề xuất ý tưởng để phát triển các dịch vụ mới, tiện ích gia tăng cho khách hàng
– Khảo sát mức độ hài lòng, thỏa mãn của khách hàng dối với dịch vụ
– Xử lý, theo dõi và báo cáo các khiếu nại khách hàng
72. Nhân viên Giám sát xây dựng – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc, Xây dựng, Điện, Điện lẠnh.
– Vi tính: chứng chỉ A, biết sử dụng các phần mềm có liên quan đến quản trị dự án và thiết kế xây dựng
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A
– Thiết kế layout cửa hàng phù hợp theo Concept Co.opFood
– Lên thiết kế, theo dõi quá trình thi công trang trí cửa hàng Co.opFood theo đúng concept.
73. Nhân viên Bảo trì – Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện công nghiệp, điện lạnh.
– Vi tính, ngoại ngữ: trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện công nghiệp, điện lạnh.
– Vi tính, ngoại ngữ: trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
74. Nhân viên kế hoạch tổng hợp – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế. Tuổi từ 23 đến 35
– Ngoại ngữ: B; Vi tính: văn phòng, Internet, phần mềm phân tích và xử lý số liệu.
– Xây dựng, đề xuất, hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh. Lập dự báo, đề xuất sau khi khảo sát: khách hàng, thị trường, nội bộ.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm.
75. Nhân viên Tổ chức hành chánh – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/ Luật/ Hành chánh.
– Ngoại ngữ, vi tính: trình độ A.
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức hành chánh ít nhất 1 năm.
– Giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
– Xác định nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, ngân sách nhân sự hàng năm, quý, tháng trình Giám đốc phê duyệt.
– Phối hợp P.TCNS tuyển dụng Ban điều hành và Nhân viên cửa hàng Co.opFood.
– Quản lý công tác tuyển dụng, đào tạo.
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin CBNV Công ty và cửa hàng Co.opFood
– Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện bàn giao công viêc theo quy định.
– Thực hiện các công việc do Tổ trưởng văn phòng phân công.
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (KHU VỰC HÀ NỘI)
Km số 10, Đường Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông , Hà Nội
76. Nhân viên hành chánh – Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, kế toán.
– Vi tính: Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
– Giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
– Liên hệ nhà cung cấp đặt văn phòng phẩm, đồ dùng, đồng phục cho văn phòng Công ty và cửa hàng Co.opFood trực thuộc.
– Phối hợp các bộ phận thực hiện các công việc chuẩn bị cho khai trương cửa hàng mới.
– Huấn luyện đào tạo nghiệp vụ liên quan cho nhân viên hành chánh các cửa hàng Co.opFood trực thuộc.
– Quản lý dấu mộc, theo dõi công văn, nhận và chuyển phát văn thư các loại.
– Lưu trữ văn thư, hồ sơ của Công ty theo quy định.
– Tuân thủ chính sách bảo mật thông tin.
77. Nhân viên Quản lý chất lượng – Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan đến thực phẩm, quản trị chất lượng, bảo vệ môi trường hoặc các ngành khác nếu có thâm niên công tác tại siêu thị ít nhất 1 năm.
– Vi tính: sử dụng vi tính văn phòng.
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty và các cửa hàng Co.opFood trực thuộc.
– Tham gia xây dựng, quản lý, đề xuất hiệu chỉnh, cải tiến các qui trình và hướng dẫn công việc của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Công ty và các cửa hàng Co.op Food trực thuộc.
– Giám sát, thống kê, phân tích, báo cáo kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
– Hướng dẫn các cửa hàng Co.opFood thực hiện thủ tục hồ sơ nhận giấy chứng nhận VSATTP, giấy phép kinh doanh rượu, cam kết môi trường, … theo quy định của nhà nước.
78. Nhân viên marketing – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh.
– Vi tính: chứng chỉ A, biết sử dụng các phần mềm đồ họa cần thiết (Corel Draw, …)
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Giao tiếp, đàm phán thương lượng, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
– Lập kế hoạch và ngân sách Marketing hàng năm.
– Tham gia xây dựng và triển khai các hạng mục marketing theo concept Co.opFood.
– Lập kế hoạch, liên hệ, đàm phán với nhà cung cấp và triển khai các chương trình sự kiện khai trương Cửa hàng Co.opFood.
– Làm việc với các đối tác cho thuê quảng cáo bên trong và ngoài các cửa hàng Co.opFood.
– Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp về các vật phẩm quảng cáo, khuyến mãi dùng cho cửa hàng.
– Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình PR, khuyến mãi cho các cửa hàng Co.opFood.
79. Nhân viên quản lý Concept – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc thiết kế.
– Vi tính, ngoại ngữ trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Tập hợp thông tin, phân tích, đề xuất, chuẩn bị tài liệu, xây dựng và cập nhật Sổ tay Concept.
– Phân phối, lưu trữ tài liệu và triển khai Sổ tay Concept cho các bộ phận, đơn vị.
– Phối hợp xây dựng chiến lược hàng hóa, chiến lược giá và dịch vụ cho chuỗi Co.opFood.
– Triển khai, kiểm tra việc duy trì thực hiện theo đúng sổ tay Concept của cửa hàng trực thuộc.
– Phối hợp đánh giá việc thực hiện của cửa hàng theo hệ thống quản lý chất lượng, cẩm nang vận hành và concept.
80. Nhân viên Quản trị ngành hàng – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan.
– Khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích tình hình kinh doanh để tham mưu cho Ban giám đốc cơ cấu hành hóa phù hợp với các cửa hàng.
– Lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm cho chuỗi cửa hàng.
– Quản lý doanh thu, số lượng hàng tồn, hàng xuất trả. Tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp cho các trường hợp bán chậm, không bán được và hao hụt hàng hóa.
– Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động bán hàng cho các cửa hàng.
– Kiểm tra công tác hàng hóa của các cửa hàng, liên hệ các bộ phận liên quan giải quyết những khó khăn cửa hàng gặp phải.
81. Nhân viên đặt hàng tập trung – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế.
– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan.
– Lập kế hoạch đặt hàng từng nhóm hàng cho cửa hàng dựa trên tình hình kinh doanh, thị trường, hàng tồn kho.
– Kiểm tra việc giao nhận đơn đặt hàng đã đặt, kiểm tra tình hình giao hàng của các nhà cung cấp. Liên hệ nhà cung cấp giải quyết những sản phẩm, dịch vụ không phù hợp.
– Hướng dẫn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đặt hàng cho Ban điều hành của từng cửa hàng.
– Ghi nhận thông tin về khuyến mãi, hàng mới, điều kiện chiết khấu, nhà cung cấp mới.
– Kiểm tra các số liệu thống kê kinh doanh, tình hình phát triển hàng hóa qua các thời kỳ, đối chiếu với kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh chuỗi cửa hàng Co.opFood.
82. Nhân viên Kế toán – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.
– Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán. Trung thực, cẩn thận.
– Kiểm tra số liệu bán hàng.
– Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ, trích trước tròn sổ cái.
– Theo dõi các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, đối chiếu doanh số bán hàng thông qua kho.
– Khai báo thuế. Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT.
– Lập các báo cáo tài chính theo quy định của Liên Hiệp.
83. Nhân viên Thủ quỹ – Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, Kế toán.
– Vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.
– Thực hiện chi tiền theo các chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt.
– Phối hợp với nhân viên kế toán thu chi kiểm tra tồn quỹ và đối chiếu với báo cáo quỹ Công ty mỗi ngày.
– Lập sổ quỹ tiền mặt của công ty, cuối ngày kiểm quỹ và rút số tồn quỹ.
– Thực hiện công tác thu tiền tại cửa hàng, liên hệ ngân hàng giao dịch theo sự phân công của Kế toán trưởng.
– Phối hợp các bộ phận hỗ trợ cửa hàng trong quá trình vận hành, đặc biệt là khâu thủ quỹ hành chánh.
84. Nhân viên Bảo trì – Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện công nghiệp, điện lạnh.
– Vi tính, ngoại ngữ: trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
– Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành và bảo trì tốt các trang thiết bị cửa hàng Co.opFood.
– Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ danh mục trang thiết bị quản lý. Hướng dẫn, kiểm tra định kỳ các Cửa hàng trưởng và nhân viên Bảo vệ trong quá trình vận hành các trang thiết bị tại cửa hàng Co.opFood.
– Phối hợp thực hiện sửa chữa trang thiết bị tại cửa hàng theo yêu cầu.
– Giám sát quá trình lắp đặt trang thiết bị cho cửa hàng Co.opFood và nghiệm thu trang thiết bị.
– Quản lý, lưu trữ các hợp đồng, hồ sơ và giấy tờ quan trọng liên quan đến vận hành, bảo trì trang thiết bị cửa hàng Co.opFood.
85. Nhân viên Vi tính – Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
– Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
– Vận hành và quản trị mạng vi tính nội bộ Công ty và các cửa hàng Co.opFood trực thuộc.
– Sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc. Bảo quản máy móc, thiết bị điện toán của Công ty và các cửa hàng Co.opFood trực thuộc.
– Tham gia nghiệm thu thiết bị điện toán. Cấp mã sử dụng cho các bộ phận liên quan.
– Xử lý, sao lưu số liệu chính xác, an toàn và bảo mật số liệu.
– Đề xuất mua, nâng cấp phần cứng, phần mềm. Sữa chữa, bảo trì theo phân cấp.
– Hướng dẫn sử dụng các chương trình điện toán, thiết bị điện toán cho nhân sự liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.
86. Cửa hàng trưởng – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 – 40.
– Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : A.
– Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cửa hàng thực phẩm Co.opFood
– Tiếp nhận, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cửa hàng
– Quản lý cửa hàng, dẫn dắt độ ngũ nhân viên hoàn thành mục tiêu chất lượng được giao
– Điều hành, xếp ca và vị trí làm việc, quản lý làm việc và chất lượng công việc của nhân viên
– Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.
– Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
CỬA HÀNG CO.OPFOOD (TP.HCM)
Thời gian làm việc:
+ Ca 1: 05g00-13g00
+ Ca 2: 13g00-21g00
87. Tổ trưởng – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 – 40.
– Ngoại ngữ, vi tính : A.
– Phụ trách trực tiếp các ngành hàng, chịu trách nhiệm trước cửa hàng trưởng về các chỉ tiêu kế hoạch được giao
– Triển khai và theo dõi sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của ngành hàng
– Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm kinh doanh.
– Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
88. Thủ quỹ hành chánh – Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, kế toán hoặc kinh tế trở lên.
– Vi tính : A.
– Bàn giao tiền lẻ hàng ngày cho nhân viên thu ngân – bán hàng
– Nhận và kiểm tiền hàng nhân viên thu ngân – bán hàng theo mỗi ca, chuyển bảng kê cho kế toán đồng thười vào sổ thu tiền.
– Cuối ngày rút số tồn quỹ, kiểm quỹ, định kỳ thống kê nộp tiền cho ngân hàng theo quy định.
– Giám sát, kiểm tra, theo dõi việc chấm công, quản lý ngày giờ công của cán bộ nhân viên cửa hàng, lập bảng lương, thưởng.
– Lưu trữ các văn bản hành chánh, hồ sơ nhân viên, biểu mẫu
– Đề xuất mua văn phòng phẩm và đồ dùng hàng tháng cho cửa hàng.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý thu chi hoặc hành chánh
89. Bán hàng – Thu ngân – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: bằng A. Có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
90. Bán hàng – Kho – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Nam có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Phối hợp nhân viên bảo vệ kiểm nhận hàng hóa theo đơn đặt hàng đã được phê duyệt đảm bảo đú số lượng, đúng chất lượng, đúng chủng loại.
CÔNG TY BÁCH HÓA SAIGON CO.OP (CO.OPSMILE)
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
91. Nhân viên Concept – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, nếu tốt nghiệp các ngành khác thì phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành kinh tế.
– Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
– Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi
VĂN PHÒNG CHÍNH
343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM
92. Nhân viên phát triển mạng lưới – Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
– Tuổi từ 22. Ngoại ngữ, Vi tính: B
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
– Có khả năng phân tích, nhận định, làm việc nhóm, chịu áp lực cao
– Có xe gắn máy, có thể đi công tác
93. Nhân viên Bảo hộ lao động – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường & Bảo hộ lao động. Tuổi từ 22 – 35. Ngoại ngữ ; Vi tính: bằng B .Ưu tiên nam
– Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt. Có thể đi công tác.
94. Giám sát xây dựng – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Kiến trúc, Xây dựng
– Sử dụng tốt các phần mềm liên quan, Ngoại Ngữ: Anh Văn B
– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
– Kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo. Có thể đi công tác
95. Cửa hàng trưởng – Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành kinh tế. Tuổi từ 27 – 40.
– Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : A.
– Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của cửa hàng
– Tiếp nhận, xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cửa hàng
– Quản lý cửa hàng, dẫn dắt độ ngũ nhân viên hoàn thành mục tiêu chất lượng được giao
– Hiểu biết và nắm vững công việc của các thành viên khác trong cửa hàng và có khả năng thay thế khi cần thiết
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, ưu tiên trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ.
– Kỹ năng lãnh đạo, bao quát công việc, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. Chịu áp lực công việc cao
CỬA HÀNG CO.OPSMILE
96. Bán hàng – Thu ngân – Tốt nghiệp cấp 3 trở lên. Vi tính: bằng A. Có sức khỏe, giao tiếp tốt , chịu khó, trung thực.
– Lịch sự, tôn trọng và tự tin khi tiếp xúc khách hàng, biết chủ động nắm bắt các yêu cầu của khách hàng. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Lắng nghe ý kiến khách hàng và phản ánh kịp thời cho quản lý.
– Tính tiền , kiểm tra, bao gói hàng hóa cho khách
CÔNG TY TNHH SAIGON CO-OP FAIRPRICE
195 – 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Vị trí Yêu cầu Thời gian làm việc
97. Nhóm trưởng Thu ngân – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing hoặc các ngành kinh tế. Tuổi từ 27 – 40.
– Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : B.
– Quyết định việc đóng mở cash hợp lý,
– thực hiện một số công việc liên quan đến việc bán, đổi/ trả hàng tại cash
– Luôn cập nhật thông tin về hàng hóa, chương trình khuyến mãi tại siêu thị và giải thích cho khách hàng.
– Giải quyết khiếu nại của khách hàng, phối hợp với tổ Marketing giải quyết việc đổi trả hàng tại quầy dịch vụ
– Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Thu ngân tối thiểu 03 năm; ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành nhóm
– Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
CO.OPXTRA
Sư Vạn Hạnh Quận 10 TP.HCM
98. Nhóm trưởng Marketing – Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành marketing hoặc các ngành kinh tế. Tuổi từ 27 – 40.
– Ngoại ngữ giao tiếp, vi tính : B.
– Xây dựng đề xuất các ý tưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội làm các kênh quảng cáo
– Lập kế hoạch và lên ngân sách PR, đề xuất chọn kênh PR phù hợp để tuyên truyền, khuếch trương thương hiệu
– Duy trì mối quan hệ báo đài, cơ quan ban ngành và các phương tiện truyền thông và các ứng dụng
– Xây dựng mối quan hệ với bạn đọc, kịp thời tiếp nhận và phối hợp các bộ phận để giải quyết các khiếu nại và phản hồi của khách hàng
– Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực marketing; ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành nhóm
– Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
99. Quầy trưởng Bánh mì – Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành làm bánh, đầu bếp hoặc các ngành có liên quan.
– Ngoại ngữ : A, sử dụng tốt vi tính văn phòng.
– Lập kế hoạch sản xuất, dự trù nguyên liệu cần thiết để sản xuất và đề xuất mua nguyên liệu; quản lý tồn kho, kiểm soát hao hụt nguyên liệu
– Cung cấp hàng hóa ra quầy một cách hợp lý. Đảm bảo hàng hóa bày bán luôn trong tình trạng tốt và đầy đủ
– Đề xuất tuyển dụng, đào tạo nhân sự của quầy bánh; đề xuất phát triển những kỹ thuật và cải tiến
– Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, điều hành nhóm.
– Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý sản xuất thực phẩm hoặc có kiến thức về công nghệ thực phẩm.
– Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
100. Nhóm trưởng
Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm công nghệ,
Hóa Mỹ Phẩm, May mặc, Đồ Dùng
– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kinh tế trở lên.
– Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản, biết sử dụng vi tính văn phòng.
– Phụ trách quầy hàng và các hoạt động của nhóm. Hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc đúng theo quy định.
– Giới thiệu hàng mới, các chương trình khuyến mãi cho nhân viên của nhóm
– Thường xuyên theo dõi tình hình hàng hóa, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng, giải pháp kinh doanh phù hợp, tổ chức đóng gói, sơ chế, nấu chín, xác nhận thực đơn và lưu mẫu mỗi ngày theo quy định của Bộ Y Tế và theo quy định của Liên hiệp (đối với Thực Phẩm Tươi Sống)
– Có kinh nghiệm về ngành hàng từ 02 năm trở lên, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, điều hành nhóm
– Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
101. Nhóm trưởng Bảo trì
Nhân viên Bảo trì
– Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật điện/điện lạnh/kỹ thuật môi trường.
– Kiểm tra an toàn kỹ thuật, thường xuyên để đảm bảo hệ thống chống sét tòa nhà, chống sét lan truyền, vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị định kỳ và hằng ngày
– Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì xe đẩy hàng tuần, an toàn hệ thống gas, hệ thống xử lý nước thải & cấp thoát nước
– Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm. Đối với Nhóm trưởng cần có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý tối thiểu 01 năm
– Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
102. Nhân viên Marketing – Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành marketing/ hoặc các ngành kinh tế.
– Ngoại ngữ: trình độ B anh văn, Vi tính: Sử dụng tốt vi tính văn phòng, internet, ưu tiên biết sử dụng các phần mềm Photoshop. AI.
– Theo dõi, thực hiện các hợp đồng cho thuê quảng cáo, quầy kệ, ụ khuyến mãi, hoạt náo, demo,…
– Thực hiện các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết & các kế hoặch chăm sóc khách hàng
– Đặt và quản lý các tích liệu, in ấn bảng khuyến mãi và các vật dụng phục vụ cho công tác hỗ trợ bán hàng (phát tờ rơi, cẩm nang mua sắm,…)
– Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó
103. Nhân viên An ninh
Nhân viên Điều phối Giao hàng
– Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp Trung học cơ sở nếu đã công tác trong lực lượng vũ trang
– Điều phối nhân viên giao hàng đi giao hàng hợp lý về thời gian, tuyến đường
– Xác nhận các chuyến hàng giao trên phiếu giao hàng
– Đảm bảo công tác giám sát an ninh, đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa của siêu thị.
– Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
– Nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
104. Nhận hàng Kho – Chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp kinh tế. Sử dụng tốt vi tính văn phòng, internet
– Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
– Nhận hàng, kiểm tra số lượng hàng, chuyển hàng ra quầy cho nhân viên bán hàng & tiếp nhận, thống kê hàng không phù hợp từ ngành hàng và trong kho
– Tuân thủ các nguyên tắc xuất nhập hàng hóa, chất xếp hàng hóa trong kho theo quy định, xuất nhập hàng hóa theo nguyên tắc FIFO
105. Chất xếp Hàng hóa/ Nhân viên Đóng gói/ Nhân viên Giao hàng – Tốt nghiệp THCS
– Năng nổ, nhiệt tình, trung thực, chịu khó.
106. Đầu bếp/ Phụ bếp
Thợ chính/ Thợ phụ Bánh mì
– Tốt nghiệp Trung học cơ sở và có chứng nhận bằng nghề có liên quan.
– Chịu trách nhiệm về thực phẩm nấu chín, kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng của nguyên liệu trong kho, kiểm tra chất lượng hàng xuất bếp để nấu chín, kiểm tra chất lượng, phát triển sản phẩm mới, lên thực đơn & đề xuất nguyên phụ liệu nấu chín
– Tiếp nhận và kiểm tra nguyên phụ liệu trước khi đưa vào chế biến, nấu chín, sơ chế, chế biến thực phẩm nấu chín
– Đối với Đầu bếp/Phụ bếp ưu tiên có kinh nghiệm về chế biến thực phẩm tươi sống hoặc người có tay nghề
– Đối với Thợ chính/Thợ phụ bánh mì cần có kinh nghiệm trong sản xuất các mặt hàng bánh mì, bánh ngọt và biết sử dụng các thiết bị bán tự động
– Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công
107. Nhân viên Bán hàng/ Thu ngân – Tốt nghiệp Trung học phổ thông Ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản.
– Chịu trách nhiệm thu chi, in hóa đơn, kiêm tra tiền thừa, , báo cáo doanh số cho Quản lý.
– Tìm hiểu và nắm vững tính năng, công dụng, thành phần,… của hàng hóa & tiếp xúc, nắm bắt các yêu cầu để tư vấn khách hàng, giới thiệu các chương trình khuyến mãi, giải đáp các thắc mắc và phục vụ khách hàng.
– Có kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
– Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó

 

Hồ sơ xin việc gồm:
Đơn xin việc,
Sơ yếu lý lịch,
– CMND, hộ khẩu và các bằng cấp liên quan (có công chứng),
– Giấy khám sức khỏe,
– 4 hình 3×4 (mới nhất),
– Lý lịch ứng viên (download tại đây: http://www.co-opmart.com.vn/Portals/0/Lylichungvien_SGC.pdf)

Bìa hồ sơ ghi rõ: Chức danh dự tuyển, Số điện thoại liên lạc, Nơi làm việc.

Hạn nhận hồ sơ:
– Hết ngày: 15/11/2017 đối với các vị trí tuyển dụng tại Co.opmart Tân Châu (Thị xã Tân Châu – Tỉnh An Giang).
– Hết ngày: đến khi tuyển đủ số lượng đối với các vị trí tuyển dụng khác.

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT Tại: www.co-opmart.com.vn mục TUYỂN DỤNG

*******
Xem các tin tức tuyển dụng ở Cần Thơ mới nhất tại viec lam can tho.

LƯU Ý:
– Không thu phí khi nộp hồ sơ dự tuyển
– Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ có đầy đủ bằng cấp và đạt yêu cầu.

HỆ THỐNG COOPMART
* Đông Nam Bộ
– Co-opMart Co.opmart Bà Rịa
Phường Phước Trung, TX. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
– Co-opMart Co.opmart Biên Hoà
121 Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hoà – Đồng Nai
– Co-opMart Co.opmart Bình Dương
Đường 30 tháng 4, phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
co.opmart
– Co-opMart Co.opmart Đồng Xoài
TTTM Đồng Xoài, Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
co.opmart
– Co-opMart Co.opmart Tây Ninh
576 Cách mạng Tháng Tám, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
– Co-opMart Co.opmart Trảng Bàng
Khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

*Miền Bắc
– Co-opMart Co.opmart Hải Phòng
Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (Ngã 5 Cát Bi)
– Co-opMart Co.opmart Hoàng Mai
Khu đô thị Nam Đô, 609 Trương Định, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội
– Co-opMart Co.opmart Sài Gòn, TP. Hà Nội
Km số 10, Đường Nguyễn Trãi, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông , Hà Nội
– Co-opMart Co.opmart Thanh Hóa
Trung tâm Thương mại Hiền Đức, Đường Phan Chu Trinh, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
– Co-opMart Co.opmart Vĩnh Phúc
Tòa nhà Trung tâm Thương Mại SOIVA Plaza, Đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

* Miền Trung
– Co-opMart Co.opmart BMC Hà Tĩnh
2 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
– Co-opMart Co.opmart Cam Ranh
Số 02 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
– Co-opMart Co.opmart Đà Nẵng
478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
– Co-opMart Co.opmart Đông Hà
Số 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
– Co-opMart Co.opmart Huế
06 Trần Hưng đạo, P.Phú Hòa, Tp Huế
– Co-opMart Co.opmart Nha Trang
02 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
– Co-opMart Co.opmart Phan Thiết
1A Nguyễn Tất Thành, P.Bình Hưng, Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
– Co-opMart Co.opmart Quảng Ngãi
242 Nguyễn Nghiêm, Tổ 6, Phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
– Co-opMart Co.opmart Quy Nhơn
07 Lê Duẩn, P.Lý Thường Kiệt, Tp.Qui Nhơn – Bình Định
– Co-opMart Co.opmart Tam Kỳ
07 Phan Chu Trinh, P.Phước Hoà, Tx.Tam Kỳ – Quảng Nam
– Co-opMart Co.opmart Thanh Hà
97 Trần Phú – F.Phủ Hà – Tp.Phan Rang – Tháp Chàm

* Tây Nam Bộ
– Co-opMart Co.opmart Bạc Liêu
Số 7, Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
– Co-opMart Co.opmart Bến Tre
26A Trần Quốc Tuấn, P.4, TX.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
– Co-opMart Co.opmart Cà Mau
Số 9 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
– Co-opMart Co.opmart Cần Thơ
TTTM SC Cần Thơ – số 1 Đại lộ Hòa Bình, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
– Co-opMart Co.opmart Kiên Giang
1332 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
– Co-opMart Co.opmart Kiên Giang 2
Khu trung tâm Thương mại Tổng hợp 16ha, P.Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
co.opmart
– Co-opMart Co.opmart Long Xuyên
12 Nguyễn Huệ A, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên – An Giang
– Co-opMart Co.opmart Mỹ Tho
Ấp Bắc, P.5, TP Mỹ Tho – Tiền Giang
– Co-opMart Co.opmart Ngã Bảy Hậu Giang
Khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
– Co-opMart Co.opmart Sóc Trăng
Số 6 Hùng Vương – P.6 – Tp. Sóc Trăng
– Co-opMart Co.opmart Tân An
01 Mai Thị Tốt, P. 2, TP Tân An, Tỉnh Long An
– Co-opMart Co.opmart Trà Vinh
Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
– Co-opMart Co.opmart Vị Thanh
319 Trần Hưng Đạo, P.1, Tx.Vị Thanh – Hậu Giang

* Tây Nguyên
– Co-opMart Co.opmart Bảo Lộc
Tháp Nước, đường Trần Phú, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
– Co-opMart Co.opmart Buôn Ma Thuột
71 Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
– Co-opMart Co.opmart Pleiku
21. Cách Mạng Tháng 8 – P.Hoa Lư – Tp. Pleiku – Gia lai

* TP Hồ Chí Minh
– Co-opMart Co.opmart Bình Tân
158 đường số 19, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
– Co-opMart Co.opmart BìnhTriệu
Số 68/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart BMC
787 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Cần Giờ
128 Đường Đào Cử, Khu phố Phong Thạnh, Thị trấn Cần THạnh, Huyện Cần Giờ, TP.HCM
– Co-opMart Co.opmart Cống Quỳnh
189C Cống Quỳnh – P.Nguyễn Cư Trinh, Q1 – TPHCM
co.opmart
– Co-opMart Co.opmart Củ Chi
357 Quốc lộ 22, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp HCM
– Co-opMart Co.opmart Đinh Tiên Hoàng
127 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Đỗ Văn Dậy
18 Đỗ Văn Dậy, Ấp Tân Thới Nhất, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn
– Co-opMart Co.opmart Hậu Giang
188 Hậu Giang, P.6, Q.6, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Hiệp Thành
276 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Hòa Bình
175 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận tân Phú, TP.HCM
– Co-opMart Co.opmart Hòa Hảo
Số 0.01-0.02-0.03 Cao ốc B Ngô Gia Tự, Đường Hòa Hảo, Phường 3, Quận 10, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Hóc Môn
Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
– Co-opMart Co.opmart Hùng Vương
96 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM
– Co-opMart Co.opmart Lý Thường Kiệt
497 Hòa Hảo, P.7, Q.10, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp. HCM
– Co-opMart Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu
168 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Nguyễn Kiệm
571-573 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Nhiêu Lộc
Tầng trệt cao ốc SCREC, P.12, Q.3, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Phan Văn Trị
543/1 Đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
– Co-opMart Co.opmart Phú Lâm
06 Bà Hom (vòng xoay Phú Lâm), P.13, Q.6, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Phú Mỹ Hưng
KDC Mỹ Phước, đại lộ Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Phú Thọ
Khu A, Chung cư Phú Thọ, P. 15, Q. 11, TP. HCM
– Co-opMart Co.opmart Quốc lộ 13
Tòa nhà Morning Star, 224/5 bis Quốc lộ 13, Phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Rạch Miễu
48 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận. TP. HCM
co.opmart (08) 35171368
– Co-opMart Co.opmart Thắng Lợi
02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM
– Co-opMart Co.opmart Tuy Lý Vương
40-54 Tuy Lý Vương, P.13, Q.8, Tp.HCM
– Co-opMart Co.opmart Vĩnh Lộc B
Số 2 Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Đường số 8, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM