Đại học CẦN THƠ Tuyển dụng

ctu-logoTrường Đại học Cần Thơ

www.ctu.edu.vn
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tuyển dụng Tháng 02/2017

thong-bao-tuyen-dung

Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của Đại học Cần Thơ

cusc-logo Nhân viên Lập trình PHP 10/02/2017 - Đại học Cần Thơ - CUSC
- Làm việc tại: CẦN THƠ
cusc-logo Nhân viên Lập trình C# 21/11/2016 - Đại học Cần Thơ - CUSC
- Làm việc tại: CẦN THƠ
cusc-logo Nhân viên Kinh doanh 06/09/2016 - Đại học Cần Thơ
- Làm việc tại: CẦN THƠ

*******
viec lam can tho thông tin tuyển dụng việc làm mới nhất CẦN THƠ