FPT Điện Biên Tuyển dụng

  fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

  FPT ĐIỆN BIÊN

  ww.fpttelecom.com.vn
  Số 584 đường Võ Nguyễn Giáp – phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  FPT Điện Biên Tuyển dụng:

  fpt-logo Nhân viên Kinh doanh 15/05/2016 - FPT Telecom
  - Làm việc tại: ĐIỆN BIÊN
  fpt-logo Nhân viên Kỹ thuật 14/03/2016 - FPT Telecom
  - Làm việc tại: ĐIỆN BIÊN

  Xem thêm Việc làm Điện Biên Tại: http://tutimviec.com/viec-lam/dien-bien/