FPT Lao Cai Tuyển dụng

  fpt-logoCông ty cổ phần viễn thông FPT Telecom

  FPT LAO CAI

  ww.fpttelecom.com.vn
  228 phố Hoàng Liên, thành phố Lào Cai

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Thông tin Tuyển dụng của FPT LAO CAI

  1. Nhân viên Hành chánh Nhân sự 02/08/2016 - FPT Telecom
   - Làm việc tại: LÀO CAI
  2. Nhân viên Kinh doanh 17/03/2016 - FPT Telecom
   - Làm việc tại: LÀO CAI
  3. Nhân viên Kỹ Thuật 17/03/2016 - FPT Telecom
   - Làm việc tại: LÀO CAI