HOLCIM VIETNAM Tuyển dụng

  holcim-vietnam-tuyen-dungHOLCIM VIETNAM

  www.holcim.com.vn

  Tuyển dụng Tháng 4/2015 & 5/2015

  tuyen-dung-viec-lam

  THỰC TẬP SINH BỘ PHẬN ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

  NƠI THỰC TẬP: Chi cục bảo vệ mội trường tỉnh Long An, 137 Quốc Lộ 1A, Tp. Tân An, Long An.

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
  – Rà soát hệ thống lại các báo cáo giám sát môi trường định kỳ, sổ chù nguồn thải CTNH
  – Rà soát, đối chiếu, kiểm tra các chứng từ CTNH do các đơn vị nộp so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
  – Đọc, nhận xét các báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nộp.
  – Rà soát, kiểm tra danh sách các đơn vị thuộc đối tượng nộp phí nước thải nhưng chưa kê khai thực hiện.

  YÊU CẦU:
  – Sinh viên năm cuối (Đại Học hoặc Cao Đẳng) nếu về ngành môi trường thì là một thế mạnh.
  – Phẩm chất đạo đức: tuân thủ tốt & nghiêm chỉnh các qui định của cơ quan nơi thực tập

  NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 10/04/2015
  Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.holcim.com.vn