HOLCIM VIETNAM Tuyển dụng

holcim-vietnam-tuyen-dungHOLCIM VIETNAM

www.holcim.com.vn

Tuyển dụng Tháng 4/2015 & 5/2015

tuyen-dung-viec-lam

THỰC TẬP SINH BỘ PHẬN ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

NƠI THỰC TẬP: Chi cục bảo vệ mội trường tỉnh Long An, 137 Quốc Lộ 1A, Tp. Tân An, Long An.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
– Rà soát hệ thống lại các báo cáo giám sát môi trường định kỳ, sổ chù nguồn thải CTNH
– Rà soát, đối chiếu, kiểm tra các chứng từ CTNH do các đơn vị nộp so với Sổ đăng ký chủ nguồn thải.
– Đọc, nhận xét các báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới nộp.
– Rà soát, kiểm tra danh sách các đơn vị thuộc đối tượng nộp phí nước thải nhưng chưa kê khai thực hiện.

YÊU CẦU:
– Sinh viên năm cuối (Đại Học hoặc Cao Đẳng) nếu về ngành môi trường thì là một thế mạnh.
– Phẩm chất đạo đức: tuân thủ tốt & nghiêm chỉnh các qui định của cơ quan nơi thực tập

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 10/04/2015
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.holcim.com.vn