LIENVIETPOSTBANK Hải Phòng Tuyển dụng

LIENVIETPOSTBANK-logoNgân hàng Bưu Điện Liên Việt

LIENVIETPOSTBANK

www.lienvietpostbank.com.vn
Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

Tuyển dụng Tháng 6/2015 & 7/2015

thong-bao-tuyen-dung

Tutimviec.com Chia sẽ Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

1. Giám đốc PGD

2. Kiểm soát viên

3. Chuyên viên Khách hàng

4. Giao dịch viên

5. Chuyên viên Giám sát hoạt động

6. Chuyên viên hỗ trợ phát triển kinh doanh

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 30/06/2015
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.lienvietpostbank.com.vn – Mục CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

*******
viec lam can tho kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc