LIENVIETPOSTBANK Tuyển dụng

LIENVIETPOSTBANK-logoNgân hàng Bưu Điện Liên Việt

LIENVIETPOSTBANK

www.lienvietpostbank.com.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2017

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt:

1. Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, – Giám đốc Phòng giao dịch -Nơi làm việc: Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long

2. Trà Vinh – Phòng giao dịch Cầu Ngang, Cầu Kè, Trà Cú – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Trà Vinh

3. An Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: An Giang

4. Đồng Nai – Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên -Nơi làm việc: Đồng Nai

5. Đồng Nai – Tuyển dụng vị trí Giao dịch viên -Nơi làm việc: Đồng Nai

6. Khu vực Hà Nội – Trưởng phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hà Nội

7. Khu vực Hà Nội – Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ -Nơi làm việc: Hà Nội

8. Khu vực Hà Nội – Trưởng/Phó Phòng khách hàng -Nơi làm việc: Hà Nội

9. Khu vực Hà Nội – Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng giao dịch lớn -Nơi làm việc: Hà Nội

10. HO – Khối Nhân sự – Chuyên viên Ban Chính sách & Quản lý năng suất -Nơi làm việc: Hà Nội

11. Khu vực Hà Nội – Tổ trưởng Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Hà Nội

12. Khu vực Hà Nội – Chuyên viên khách hàng cá nhân -Nơi làm việc: Hà Nội

13. Khu vực Hà Nội – Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp -Nơi làm việc: Hà Nội

14. Phú Thọ – Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên, Giao dịch viên -Nơi làm việc: Phú Thọ

15. Bắc Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái – Giám đốc Phòng giao dịch -Nơi làm việc: Bắc Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái

16. Quảng Bình, Ninh Thuận – Giám đốc Phòng giao dịch -Nơi làm việc: Quảng Bình, Ninh Thuận

17. Yên Bái – Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên -Nơi làm việc: Yên Bái

18. HO – Khối Nguồn vốn – Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Nợ -Nơi làm việc: Hà Nội

19. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Ban Triển khai sản phẩm tín dụng -Nơi làm việc: Hà Nội

20. Hà Nội – Phòng giao dịch lớn Đông Anh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ -Nơi làm việc: Hà Nội

21. Hà Nội – Phòng giao dịch lớn Đông Anh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Hà Nội

22. HO – Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự) -Nơi làm việc: Hà Nội

23. Nam Định – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Kiểm soát viên -Nơi làm việc: Nam Định

24. Bắc Ninh – Phòng giao dịch Quế Võ – Giám đốc Phòng giao dịch -Nơi làm việc: Bắc Ninh

25. HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụ -Nơi làm việc: Hà Nội

26. Trà Vinh – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Trà Vinh

27. Hà Nội – PGD lớn Sơn Tây – Chuyên viên Hành chính Nhân sự -Nơi làm việc: Hà Nội

28. Chi nhánh Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Tây Ninh

29. Khối Công nghệ thông tin – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

30. Hậu Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Hậu Giang

31. Đồng Tháp – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Đồng Tháp

32. Cà Mau – Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Cà Mau

33. Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Cà Mau

34. HO – Khối PC&QLRR – Phó Giám Đốc Khối Phụ Trách Quản Lý Rủi Ro -Nơi làm việc: Hà Nội

35. HO – Khối Văn phòng – Phó Giám đốc Khối kiêm Trưởng phòng Quan hệ công chúng -Nơi làm việc: Hà Nội

36. Vũng Tàu – Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên -Nơi làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu

37. Sóc Trăng – Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên -Nơi làm việc: Sóc Trăng

38. HO – Khối Văn phòng – Chuyên viên Truyền thông -Nơi làm việc: Hà Nội

39. Khu vực Hà Nội – PGD lớn Sơn Tây – Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp/cá nhân -Nơi làm việc: Hà Nội

40. Long An – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Long An

41. Bến Tre – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Bến Tre

42. Cần Thơ – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Cần Thơ

43. Đồng Nai – Nhân viên Lái xe -Nơi làm việc: Đồng Nai

44. Tiền Giang – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Tiền Giang

45. Khu vực Hà Nội – Kiểm soát viên -Nơi làm việc: Hà Nội

46. Bình Phước – Trưởng/Phó phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Bình Phước

47. Bình Phước – Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng và Chuyên viên -Nơi làm việc: Bình Phước

48. Kiên Giang – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Kiên Giang

49. Bạc Liêu – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Bạc Liêu

50. Bình Dương – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Bình Dương

51. Khu vực Hà Nội – Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hà Nội

52. Khu vực Hà Nội– Chuyên viên Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hà Nội

53. Chi nhánh Cà Mau – Tuyển dụng vị trí quản lý -Nơi làm việc: Cà Mau

54. Vĩnh Phúc – Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên -Nơi làm việc: Vĩnh Phúc

55. Tuyên Quang – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Tuyên Quang

56. Thái Nguyên – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên -Nơi làm việc: Thái Nguyên

57. Thái Bình – Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng, Chuyên viên và Giao dịch viên -Nơi làm việc: Thái Bình

58. Quảng Ninh – Tuyển dụng các vị trí Tổ trưởng & Chuyên viên -Nơi làm việc: Quảng Ninh

59. Quảng Nam – Tuyển dụng các vị trí Quản lý & Chuyên viên -Nơi làm việc: Quảng Nam

60. Quảng Bình – Tuyển dụng các vị trí Quản lý, Chuyên viên và Giao dịch viên -Nơi làm việc: Quảng Bình

61. Phú Yên – Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp -Nơi làm việc: Phú Yên

62. Khối NHĐT – TT Kinh doanh Ví Việt – Phó Ban Kế hoạch Kinh doanh -Nơi làm việc: Hà Nội

63. HO – Khối NHĐT – TTKDVV – Phó Ban Phát triển Kinh doanh -Nơi làm việc: Hà Nội

64. Khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Giao dịch viên -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

65. Vĩnh Long – Phòng giao dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Vĩnh Long

66. Khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

67. Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

68. Chuyên viên Xử lý nợ -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

69. Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

70. Hội sở – Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ – Trung tâm HTKD -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Dak Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long

71. HO – Chuyên viên thẩm định TSBĐ tại các ĐVKD -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Yên, Tây Ninh

72. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Nhà bè – Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

73. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Nhà bè – Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

74. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Nhà bè – Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

75. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Trường Chinh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

76. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Trường Chinh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

77. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Trường Chinh – Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

78. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Củ Chi – Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

79. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Củ Chi – Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

80. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch lớn Củ Chi – Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

81. Bình Phước – Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Bình Phước

82. Vĩnh Long – Tuyển dụng Chuyên viên tổ Ví Việt -Nơi làm việc: Vĩnh Long

83. Vĩnh Long – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên -Nơi làm việc: Vĩnh Long

84. Trà Vinh – Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động -Nơi làm việc: Trà Vinh

85. Sóc Trăng – Giám đốc Phòng giao dịch Vĩnh Châu -Nơi làm việc: Sóc Trăng

86. Hội sở – Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Bình Phước, Tây Ninh -Nơi làm việc: Tây Ninh, Bình Phước\

87. HO – Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại các chi nhánh – tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ Ví Việt -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang

88. Bình Phước – Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Bình Phước

89. Sóc Trăng – Phòng giao dịch Cù Lao Dung, Vĩnh Châu, Mỹ Tú – Tuyển dụng các vị trí -Nơi làm việc: Sóc Trăng

90. Ngân hàng Điện tử – Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên kế hoạch kinh doanh -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Jobs.lienvietpostbank.com.vn

Các việc làm nổi bật:

Thông tin Ngân hàng Liên Việt Tuyển dụng Tháng [Thang_TD] sẽ liên tục được cập nhật!

*******
viec lam can tho kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc

Ngân hàng Bưu Điện LIÊN VIỆT đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới:

LienVietPostBank – Hội sở chính
Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bạc Liêu
số 56 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

LienVietPostBank – Hau Giang
Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

LienVietPostBank – Dong Nai
Số 197A Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

LienVietPostBank – Dung Quat
Số 1 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

LienVietPostBank – Ha Noi
Số 135 – 137 Xã Đàn, Tổ 45 C, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Hue
Số 70 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

LienVietPostBank – Khanh Hoa
Số 69 – 71 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

LienVietPostBank – Kien Giang
Số 28 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

LienVietPostBank – Lang Son
Số 1 Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

LienVietPostBank – Long An
Số 123-125-127 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

LienVietPostBank – Nghe An
Số 187 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

LienVietPostBank – Ninh Binh
Số 12 Ngõ 74, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

LienVietPostBank – Quang Ninh
Số 36A, Tổ 10 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

LienVietPostBank – Soc Trang
Số 113 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

LienVietPostBank – Tan Binh
Số 475 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – Thang Long
Số 214B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

LienVietPostBank – Thanh Hoa
Số 33 Trần Phú, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

LienVietPostBank – Tiet Kiem Buu Dien
Số 493 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Vung Tau
Số 473 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Lienvietpostbank – DakNong
Tòa nhà Trung tâm giao dịch, khai thác và làm việc Bưu điện, Tỉnh Đăk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Dương
Số 62 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Lienvietpostbank – Lao Cai
Số 13 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lienvietpostbank – Phu Tho
Số 1172 Đại lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Lienvietpostbank – DakLak
Số 286 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Lienvietpostbank – Bac Kan
Tổ 7B, Phường Đức xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Lienvietpostbank – Quang Binh
Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú,Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

LienVietPostBank – Quang Nam
Số 196 – 198 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bình Thuận
Đường Từ Văn Tư (Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 58), phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang
Tổ 3, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Lienvietpostbank – Vinh Phuc
Số 2 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền,Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Lienvietpostbank – Binh Phuoc
Số 416, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

LienVietPostBank – Hoa Binh
Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm. Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

LienVietPostBank – Cao Bang
Số 40 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Lienvietpostbank – Nam Dinh
Số 223 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

LienVietPostBank – Tra Vinh
Số 70A đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

LienVietPostBank – NInh Thuận
Số 44, đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

LienVietPostBank – Yen Bai
Tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bến Tre
Số 368 Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 1, phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Bình
Số 07 Phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

LienVietPostBank – Bac Giang
Số 389 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

LienVietPostBank – Ho Chi Minh
Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – An Giang
Số 132C Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

LienVietPostBank – Bac Ninh
Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

LienVietPostBank – Binh Duong
Số 203 đường 30 tháng 4, Khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

LienVietPostBank – Ca Mau
Số 175 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

LienVietPostBank – Can Tho
Số 62 đường Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

LienVietPostBank – Cho Lon
Số 52-54-56 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

LienVietPostBank – Da Nang
Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

LienVietPostBank – Dong Do
Số 297 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

LienVietPostBank – Hai Phong
Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

LienvietPostBank – Gia Lai
Số 92 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

LienVietPostBank – Vinh Long
Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

LienVietPostBank – Ha Nam
Số 114 đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *