Tài chính Kế Toán

  mb-logoNgân hàng Quân Đội

  MB Bank

  www.mbbank.com.vn

  Tuyển dụng Tháng 04/2016 & 05/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Ngân hàng MB Tuyển dụng:

  TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  NƠI LÀM VIỆC: Hà Nội​

  CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
  – Chuyên viên MIS | Phòng MIS
  – Chuyên viên cao cấp MIS | Phòng MIS
  – Chuyên viên cao cấp phân tích tài chính | Phòng Tài chính
  – Chuyên viên Tài chính | BP Giám sát tổng thể & chi nhánh, Phòng Tài chính
  – Chuyên viên Tài chính | BP giám sát chi nhánh, Phòng Tài chính

  NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: Trước 17h00 Ngày 02/05/2016
  Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT Tại: www.mbbank.com.vn – Mục NGHỀ NGHIỆP