NESTLE Tuyển dụng

NESTLE-Tuyen-dungNestlé Vietnam Ltd

NESTLE VIET NAM

www.nestle.com.vn

Tuyển dụng Tháng 7/2015 & 8/2015

tuyen-dung-viec-lam

1. Training Assistant
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

2. FINANCIAL ACCOUNTANT (VAS & TAX)
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

3. CONSUMER BRAND MANAGER
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

4. Information System Project Executive
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

5. KỸ THUẬT VIÊN CHẤT LƯỢNG TRÊN CHUYỀN
-Hạn nộp: Đồng Nai

6. KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ
-Hạn nộp: Đồng Nai

7. NHÂN VIÊN KHO KĨ THUẬT
-Hạn nộp: Đồng Nai

8. PLANNING OFFICER (TEMPORARY 8 MONTHS)
-Hạn nộp: Đồng Nai

9. Production Operator
-Hạn nộp: Đồng Nai

10. Kĩ thuật viên Bảo trì
-Hạn nộp: Đồng Nai

11. QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR – Temporary 8 months
-Hạn nộp: Đồng Nai

12. QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR (TEMPORARY 8 MONTHS)
-Hạn nộp: Đồng Nai

13. Kỹ Thuật Viên Cơ Khí
-Hạn nộp: Đồng Nai

14. Sales Supervisor – Out Of Home Channel
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

15. TRAINING OFFICER
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

16. SOCIAL MEDIA EXECUTIVE
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

17. CHANNEL DEVELOPMENT MANAGER
-Hạn nộp: Hồ Chí Minh

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: nestlevncareer.com