Ngân hàng Hảng Hải HÀ NỘI Tuyển dụng

  msb-logoNgân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

  MSB HÀ NỘI

  www.msb.com.vn

  Tuyển dụng Tháng 12/2014 & 1/2015

  thong-bao-tuyen-dung

  MSB HÀ NỘI TUYỂN DỤNG:

  1. Chuyên viên cao cấp Quản lý rủi ro thẻ và e-banking- MSB – Ngày đăng tuyển: 4/12/2014

  2. Quản lý nhà hàng- MCRC – Ngày đăng tuyển: 4/12/2014

  3. Chuyên viên tài chính- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

  4. Nhân viên ngân quỹ- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

  5. Chuyên viên chăm sóc khách hàng (Call Center)- MSB – Ngày đăng tuyển: 2/12/2014

  6. Kỹ sư Hóa Silicat- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

  7. Kỹ sư Hóa vô cơ: nghiên cứu sản phẩm Acquy- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

  8. Kỹ sư tuyển khoáng – VMPCO – Ngày đăng tuyển: 1/12/2014

  9. Chuyên viên Chính Xây dựng và Quản lý giá thành/ Kỹ sư Kinh tế mỏ- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

  10. Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy-VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

  11. Chuyên viên Dịch vụ Tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

  12. Chuyên viên Quản lý Quan hệ Khách hàng Giao dịch – MSB – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

  13. Kỹ sư phân tích- VMPCO – Ngày đăng tuyển: 27/11/2014

  14. Chuyên viên cao cấp Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp Lớn- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  15. Chuyên viên cao cấp quản lý danh mục- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  16. Chuyên viên Chính Sách Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  17. Giám Đốc Quan hệ Khách hàng FDI- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  18. Chuyên viên cao cấp quản lý danh mục- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  19. Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  20. CV/ CVC Quản lý hiệu suất- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  21. CVC/CVCC Kiểm soát tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  22. Chuyên viên cao cấp phân tích công cụ mô hình rủi ro-MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  23. Chuyên viên cao cấp Rủi ro Thẻ và Ebanking-MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  24. Chuyên viên xác minh thực địa- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  25. Trưởng phòng phát triển mô hình kinh doanh F&B- MCRC – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  26. Trưởng nhóm quản lý khách hàng giao dịch- MSB – Ngày đăng tuyển: 25/11/2014

  27. Giám đốc Giao dịch Trái phiếu Chính phủ cấp 1- MSB – Ngày đăng tuyển: 24/11/2014

  28. Chuyên viên cao cấp Kiểm soát tín dụng- MSB – Ngày đăng tuyển: 24/11/2014

  29. Recruitment Officer- MTalent – Ngày đăng tuyển: 21/11/2014

  30. Chuyên viên cao cấp Giám sát Tuân thủ (về FATCA)- MSB – Ngày đăng tuyển: 21/11/2014

  31. Chuyên viên chính Phát Triển sản phẩm Kiều hối- MSB – Ngày đăng tuyển: 20/11/2014

  32. Giám đốc chính sách vận hành-MSB – Ngày đăng tuyển: 19/11/2014

  33. Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động-MSB – Ngày đăng tuyển: 19/11/2014

  34. Nhân viên Bán hàng qua Điện thoại- MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  35. Chuyên viên cao cấp kế hoạch tổng hợp – VMPCo – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  36. Kế Toán Trưởng-TNS Holdings – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  37. Chuyên viên phát triển Sản phẩm-MDB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  38. Phó Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Cá Nhân- MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  39. Cán bộ Địa chất cao cấp – Dự án-VMPco – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  40. Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp-MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  41. Chuyên viên chính Kiểm định vàng-MSB – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  42. Chuyên viên Nhượng quyền Thương hiệu-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  43. Kế toán trưởng-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  44. Kế toán Tổng hợp-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  45. Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Bán lẻ-MCRC – Ngày đăng tuyển: 18/11/2014

  46. Trưởng phòng Phát triển Thương hiệu-MCRC – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  47. Chuyên viên chính Quản trị vận hành-MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  48. Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định nợ rủi ro -MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  49. Marketing operation officer (Chuỗi nhà hàng Nhật Bản)-MCRC – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  50. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ-M1Tech – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  51. Cộng tác viên PMO- M1Tech – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  52. Chuyên viên Chính sách quản lý rủi ro tín dụng-MSB – Ngày đăng tuyển: 17/11/2014

  NỘP HỒ SƠ:

  Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: jobs.mtalent.com.vn (Hoặc www.msb.com.vn – Mục Tuyển dụng)

  *******
  viec lam ha noi Tìm việc nhanh chóng tại HÀ NỘI