CNTT- Phần mềm

CNTT- Phần mềm

Kỹ sư Lập trình

Vinaphone
- Làm việc tại: HẬU GIANG

Hỗ trợ Kỹ thuật

Siêu thị TGDĐ
- Làm việc tại: Nhiều tỉnh thành trên TOÀN QUỐC

Nhân viên Lập trình PHP

Đại học Cần Thơ - CUSC
- Làm việc tại: CẦN THƠ

Nhân Viên Kỹ Thuật

FPT Telecom
- Làm việc tại: CẦN THƠ

Nhân viên Lập trình C#

Đại học Cần Thơ - CUSC
- Làm việc tại: CẦN THƠ

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Viettel Telecom
- Làm việc tại: TOÀN QUỐC

Nhân viên Cài đặt Ứng dụng

Siêu thị Điện máy Viễn Thông A
- Làm việc tại: BÌNH DƯƠNG

Nhân viên Kỹ thuật

Viettel
- Làm việc tại: Toàn Quốc

Nhân viên Kinh doanh

FPT Telecom
- Làm việc tại: AN GIANG

Nhân viên Kỹ Thuật

FPT Telecom
- Làm việc tại: CÀ MAU

Nhân viên Kinh doanh

FPT Telecom
- Làm việc tại: SƠN LA

Nhân viên Kinh doanh

FPT Telecom
- Làm việc tại: NINH BÌNH