Ngân hàng Phương Đông Sóc Trăng Tuyển dụng

  phuong-dong-logoNgân hàng Phương Đông

  OCB SOC TRANG

  www.ocb.com.vn

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Sóc Trăng Tuyển dụng:

  phuong-dong-logo Giao dịch viên 15/02/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: SÓC TRĂNG