Ngân hàng Phương Đông Sóc Trăng Tuyển dụng

phuong-dong-logoNgân hàng Phương Đông

OCB SOC TRANG

www.ocb.com.vn

Tuyển dụng Tháng 07/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Phương Đông Chi nhánh Sóc Trăng Tuyển dụng:

Giao dịch viên 15/02/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
- Làm việc tại: SÓC TRĂNG