Ngân hàng Phương Đông (OCB) Tuyển dụng

phuong-dong-logoNgân hàng Phương Đông

NGÂN HÀNG OCB

www.ocb.com.vn

Tuyển dụng Tháng 12/2016

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Phương Đông

HỘI SỞ
1. Chuyên viên Phòng quản lý kinh doanh Khối KHDN – Hội sở01 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 25/12/2016
2. chuyên viên/chuyên viên cao cấp chính sách tín dụng02 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 19/12/2016
3. Chuyên viên/Nhân viên Giám sát tín dụng trực tiếp, P. Giám sát tín dụng01 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/11/2016
4. Chuyên viên Quản trị hiệu suất, Phòng Quản lý kinh doanh KHCN01 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/11/2016
5. Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm tiền gửi – KHCN01 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 14/12/2016
6. Trưởng bộ phẩn phát triển kinh doanh Thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 01/12/2016
7. Trưởng bộ phận Phân tích và Phát triển sản phẩm thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 01/12/2016
8. Trưởng bộ phận kiểm soát giao dịch kiêm phát hành Thẻ01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 01/12/2016
9. Chuyên viên Kiểm soát Giải ngân Tín dụng5Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 23/12/2016

KHU VỰC TPHCM
1. Nhân viên giám sát hàng hóa, Phòng Giám sát tín dụng1 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 25/12/2016
2. Chuyên viên QHKH DN CB/Chuyên viên QHKH DN SME Khu vực Hồ Chí Minh10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 25/12/2016
3. Chuyên viên QHKH – RB, PGD Hóc Môn3 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/12/2016
4. Chuyên viên QHKH KHCN, PGD Phú Thọ02Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/12/2016
5. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – KHCN , CN Tân Thuận04 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/12/2016
6. Kiểm Soát Viên – PGD Ham Nghi – Q101 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 21/12/2016
7. Chuyên viên QHKH KHCN, PGD Thủ Thiêm2 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 23/12/2016
8. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) – Khu vực Tp. Hồ Chí Minh100 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/12/2016
9. Trưởng Nhóm Phát triển Kinh doanh, Trung tâm Bán hàng trực tiếp – Tp. Hồ Chí Minh01 – Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 29/12/2016
10. Chuyên viên QHKH-KHCN, PGD Saigon3Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh01/01/2017
11. Chuyên viên tư vấn – Làm việc tại TP HCM8Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 31/12/2016
12. Trợ lý Quan hệ Khách hàng-Khách hàng Doanh nghiệp, CN Phú Lâm01Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 30/11/2016
13 Trợ lý Quan hệ Khách hàng-Khách hàng Doanh nghiệp, Khu vực HCM10Toàn thời gianTP.Hồ Chí Minh – Hạn nộp: 10/12/2016

KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
1. Chuyên viên QHKH KHDN Chi Nhánh Đồng Nai03Toàn thời gianĐồng Nai – Hạn nộp: 25/12/2016
2. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) – Khu vực Đông Nam Bộ33 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 31/12/2016

KHU VỰC MIỀN BẮC
1. Giám đốc Phòng giao dịch Lê Chân, Chi nhánh Hải Phòng01 – Nơi làm việc: Hải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
2. Kiểm Soát Viên, PGD Lê Chân – Chi nhánh Hải Phòng01 – Nơi làm việc: Hải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
3. Giao dịch viên, PGD Lê Chân – Chi nhánh Hải Phòng02Toàn thời gianHải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
4. Chuyên viên QHKH – RB, Trung tâm RB Lê Chân, PGD Lê Chân – Chi nhánh Hải Phòng10 – Nơi làm việc: Hải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
5. Chuyên viên QHKH – RB, Trung tâm RB Ba Đình, PGD Ba Đình – Chi nhánh Thanh Hóa10Toàn thời gianThanh Hoá – Hạn nộp: 15/12/2016
6. Giao dịch viên, PGD Ba Đình – Chi nhánh Thanh Hóa02Toàn thời gianThanh Hoá – Hạn nộp: 15/12/2016
7. Kiểm soát viên, PGD Ba Đình – Chi nhánh Thanh Hóa01Toàn thời gianThanh Hoá – Hạn nộp: 15/12/2016
8. Giám đốc PGD Ba Đình, Chi nhanhs Thanh Hóa01Toàn thời gianThanh Hoá – Hạn nộp: 15/12/2016
9. Chuyên viên QHKH – RB, Chi nhánh Quảng Ninh03 – Nơi làm việc: Quảng Ninh – Hạn nộp: 30/12/2016
10. Giám đốc QHKH – RB, Chi nhánh Quảng Ninh02 – Nơi làm việc: Quảng Ninh – Hạn nộp: 15/12/2016
11. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – CB, Chi nhánh Nghệ An04Toàn thời gianNghệ An – Hạn nộp: 30/12/2016
12. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) – Khu vực Miền Bắc48 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 31/12/2016
13. Chuyên viên QHKH – Bán lẻ , Chi nhánh Hải Phòng03 – Nơi làm việc: Hải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
14. Giao dịch viên, Khu vực Hà Nội03 – Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 25/12/2016
15. BGiám đốc Quan hệ Khách hàng – Bán lẻ, Chi nhánh Hải Phòng02 – Nơi làm việc: Hải Phòng – Hạn nộp: 15/12/2016
16. Trợ lý QHKH – RB, Chi nhánh Hà Nội03 – Nơi làm việc: Hà Nội – Hạn nộp: 30/11/2016
17. Giám đốc Bán lẻ – Khu vực miền Bắc02 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 30/11/2016
18. Chuyên viên Tư Vấn – Bán lẻ, Khu vực miền Bắc03 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 30/11/2016
19. Chuyên viên QHKH-KHCN, Chi nhánh Hà Nội05Toàn thời gianHà Nội – Hạn nộp: 30/11/2016

KHU VỰC TÂY NAM BỘ
1. Giám đốc QHKH – CB, PGD Phú Quốc – CN Kiên Giang01 – Nơi làm việc: Kiên Giang – Hạn nộp: 25/12/2016
2. Giám đốc Quan hệ khách hàng (KHDN), Chi nhánh Long An02 – Nơi làm việc: Long An – Hạn nộp: 25/12/2016
3. Chuyên viên Tư vấn Bán lẻ (RB) – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau01Toàn thời gianCà Mau – Hạn nộp: 22/12/2016
4. Chuyên viên Tư vấn Bán lẻ (RB) – PGD Phú Quốc – CN Kiên Giang01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/12/2016
5. Chuyên viên Tư vấn Bán lẻ (RB) – PGD Rạch Sỏi – CN Kiên Giang01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/01/2017
6. Giao dịch viên – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau Toàn thời gianCà Mau – Hạn nộp: 22/12/2016
7. Giao dịch viên – PGD Phú Quốc – Kiên Giang01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/12/2016
8. Giao dịch viên – PGD Rạch Sỏi – Kiên Giang01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/01/2017
9. Kiểm soát viên – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau01Toàn thời gianCà Mau – Hạn nộp: 22/12/2016
10. Kiểm soát viên – PGD Phú Quốc – CN Cà Mau01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/12/2016
11. Kiểm soát viên – PGD Rạch Sỏi – CN Kiên Giang01Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 22/01/2017
12. Chuyên viên QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau05Toàn thời gianCà Mau – Hạn nộp: 21/12/2016
13. Chuyên viên QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Phú Quốc – CN Kiên Giang05Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 21/12/2016
14. Chuyên viên QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Rạch Sỏi – CN Kiên Giang05Toàn thời gianKiên Giang21/01/2017
15. Giám đốc QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau02Toàn thời gianToàn khu vực – Hạn nộp: 21/12/2016
16. Giám đốc QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Phú Quốc – CN Kiên Giang02Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 21/12/2016
17. Giám đốc QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Rạch Sỏi – CN Kiên Giang02Toàn thời gianKiên Giang21/01/2017
18. Trợ lý QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Đầm Dơi – CN Cà Mau02Toàn thời gianCà Mau – Hạn nộp: 21/12/2016
19. Trợ lý QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Phú Quốc – CN Kiên Giang02Toàn thời gianKiên Giang – Hạn nộp: 21/12/2016
20. Trợ lý QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Rạch sỏi – CN Kiên Giang02Toàn thời gianKiên Giang21/01/2017
21. Giao dịch viên – làm việc tại TP HCM & Cần Thơ (Thốt Nốt)05 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 31/12/2016
22. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) – Khu vực Tây Nam Bộ78 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 31/12/2016

KHU VỰC MIỀN TRUNG
1. Giám đốc Phòng giao dịch Phước Long, Chi nhánh Khánh Hòa  Khánh Hoà – Hạn nộp: 31/12/2016
2. Kiểm Soát Viên, PGD Phước Long – Chi nhánh Khánh Hòa  Khánh Hoà – Hạn nộp: 31/12/2016
3. Giao dịch viên, PGD Phước Long – Chi nhánh Khánh Hòa  Khánh Hoà – Hạn nộp: 31/12/2016
4. Giám đốc QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Phước Long – CN Khánh Hòa  Khánh Hoà – Hạn nộp: 31/12/2016
5. Chuyên viên QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Phước Long – CN Khánh Hòa  Khánh Hoà – Hạn nộp: 31/12/2016
6. Giám đốc PGD Hội An, Chi nhánh Quảng Nam  Quảng Nam – Hạn nộp: 31/12/2016
7. Kiểm Soát Viên, PGD Hội An – Chi nhánh Quảng Nam  Quảng Nam – Hạn nộp: 31/12/2016
8. Giao dịch viên, PGD Hội An – Chi nhánh Quảng Nam  Quảng Nam – Hạn nộp: 31/12/2016
9. Giám đốc QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Hội An – CN Quảng Nam  Quảng Nam – Hạn nộp: 31/12/2016
10. Chuyên viên QHKH Bán lẻ (RB) – PGD Hội An – CN Quảng Nam  Quảng Nam – Hạn nộp: 31/12/2016
11. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – RB, Chi Nhánh Quảng Ngãi02 – Nơi làm việc: Quảng Ngãi – Hạn nộp: 15/12/2016
12. Chuyên Quan hệ Khách hàng – RB, PGD Sơn Trà, Chi nhánh Trung Việt02 – Nơi làm việc: Đà Nẵng – Hạn nộp: 30/12/2016
13. Chuyên viên tư vấn – RB, PGD Sơn Trà, Chi nhánh Trung Việt01 – Nơi làm việc: Đà Nẵng – Hạn nộp: 30/12/2016
14. Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME) – Khu vực Miền Trung45 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 31/12/2016
15. Giám Đốc Bán Lẻ – Khu vực Miền Trung1 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 30/12/2016
16. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng – Bán lẻ – Khu vực miền Trung10 – Nơi làm việc: Toàn khu vực – Hạn nộp: 30/12/2016

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.ocb.com.vn – mục Tuyển dụng

Các việc làm nổi bật:

 1. Giao dịch viên 15/09/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: TPHCM
 2. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân 17/07/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
 3. Chuyên viên quan hệ khách hàng Cá nhân 30/05/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: ĐỒNG NAI
 4. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân 20/04/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: KIÊN GIANG
 5. Giao dịch viên 15/02/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: SÓC TRĂNG
 6. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân 31/01/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: HẢI PHÒNG
 7. Chuyên viên Tư vấn Khách hàng Cá nhân 12/01/2016 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
 8. Chuyên viên Thẩm định giá 09/12/2015 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
 9. Giao dịch viên 25/10/2015 - Ngân hàng Phương Đông OCB
  - Làm việc tại: BÌNH DƯƠNG
 10. Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng 25/09/2015 - Ngân hàng Phương Đông - OCB
  - Làm việc tại: HÀ NỘI

Thông tin Ngân hàng Phương Đông Tuyển dụng Tháng 02/2018 sẽ được cập nhật liên tục!

*******
Bạn đang tìm việc tại Cần Thơ. Truy cập ngay tuyen dung can tho

Ngân hàng Phương Đông (OCB) hiện đã có hệ thống Chi nhánh/PGD tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có tuyển dụng mới

1. OCB TPHCM Tuyển dụng

– CN BẾN THÀNH
Tòa nhà văn phòng Bitexco số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
– CN PHÚ NHUẬN
146 Lê Văn Sỹ , P.10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
– CN CHỢ LỚN
419 – 421 An Dương Vương Quận 5, TP.HCM
– CN GIA ĐỊNH
Tầng trệt, tòa nhà Gilimex số 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
– CN PHÚ LÂM
279 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP.HCM
– CN TÂN THUẬN
252A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
– CN THỦ ĐỨC
Số 751A Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
– CN TÂN BÌNH
435G – 435H Hoàng Văn Thụ, P.4 , Quận Tân Bình, TP.HCM
– CN QUẬN 4
2-4-6 Đoàn Như Hài, P.12, Quận 4, TP.HCM

2. OCB HÀ NỘI Tuyển dụng

– CN HÀ NỘI
55-57 Văn Miếu, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, tp. Hà Nộ
– CN THĂNG LONG
Tòa nhà 66A phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

3. OCB VŨNG TÀU Tuyển dụng

CN BÀ RỊA VŨNG TÀU
148 Lê Hồng Phong, P.4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

4. OCB BẠC LIÊU Tuyển dụng

CN BẠC LIÊU
442 Đường Trần Phú, Khóm 1, Phường 7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

5. OCB BÌNH DƯƠNG Tuyển dụng

CN BÌNH DƯƠNG
233 KP2, Đại lộ Bình dương, P. Phú Thọ, TX.Thủ dầu Một, Bình dương

6. OCB CÀ MAU Tuyển dụng

CN CÀ MAU
137K Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp. Cà Mau

7. OCB CẦN THƠ Tuyển dụng

CN CẦN THƠ
Số 1 Đường ba tháng hai, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ.

8. OCB ĐÀ NẴNG Tuyển dụng

CN TRUNG VIỆT
34-36 Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

9. OCB ĐẮK LẮK Tuyển dụng

CN ĐĂK LĂK
269 Lê Hồng Phong. Thành Phố Buôn Ma Thuộc, Tỉnh Đaklak

10. OCB ĐỒNG NAI Tuyển dụng

CN ĐỒNG NAI
Số 101/504 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

11. OCB ĐỒNG THÁP Tuyển dụng

CN ĐỒNG THÁP
158-160 Nguyễn Huệ, P.2, TP. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp.

12. OCB HẬU GIANG Tuyển dụng

CN HẬU GIANG
33 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

13. OCB KHÁCH HÒA Tuyển dụng

CN KHÁNH HÒA
Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

14. OCB KIÊN GIANG Tuyển dụng

CN KIÊN GIANG
281-283 Đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

15. OCB LONG AN Tuyển dụng

CN LONG AN
202-204 Đường Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

16. OCB HẢI PHÒNG Tuyển dụng

CN HẢI PHÒNG
83 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

17. OCB NGHỆ AN Tuyển dụng

CN NGHỆ AN
07 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

18. OCB QUẢNG NAM Tuyển dụng

CN QUẢNG NAM
Lô D41-42, đường N10 nối dài, khu TTTM Tam Kỳ, P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

19. OCB QUẢNG NGÃI Tuyển dụng

CN QUẢNG NGÃI
134 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

20. OCB QUẢNG NINH Tuyển dụng

CN QUẢNG NINH
607 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

21. OCB SÓC TRĂNG Tuyển dụng

CN SÓC TRĂNG
Số 53 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

22. OCB THANH HÓA Tuyển dụng

CN THANH HÓA
Lô số 06 – 07 Khu nhà Thương mại, Phố Phan Chu Trinh, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

23. OCB VĨNH LONG Tuyển dụng

CN VĨNH LONG
81-83 Phạm Thái Bường, P.4, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

24. OCB AN GIANG Tuyển dụng

CN AN GIANG
54 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang