OCEANBANK Bình Dương Tuyển dụng

oceanbank-logoNgân hàng TMCP Đại DƯƠNG

OCEANBANK BÌNH DƯƠNG

www.oceanbank.vn
339, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tuyển dụng Tháng 05/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng Đại Đương – OceanBank Chi nhánh Bình Dương Tuyển dụng:

  1. Chuyên viên Kinh doanh 24/05/2016 - Ngân hàng OCEANBANK
    - Làm việc tại: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Bình, Thanh Hóa, TP.Vinh, Vũng Tàu
  2. Nhân viên IT 25/03/2016 - Ngân hàng OceanBank
    - Làm việc tại: BÌNH DƯƠNG
  3. Chuyên viên Quản lý Quan hệ Khách hàng 24/02/2016 - Ngân hàng OCEANBANK
    - Làm việc tại: Quảng Ninh, Nha Trang, Đồng Nai, Cà Mau, Bình Dương, Thái Bình, Hải Phòng