Parkson Tuyển dụng

parkson-logoCông ty TNHH Parkson

PARKSON

www.parkson.com.vn

Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

thong-bao-tuyen-dung

parkson-logo Nhân viên Thu ngân 14/04/2016 - Siêu thị Parkson Việt Nam
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
parkson-logo Nhân viên Bán hàng 14/04/2016 - Siêu thị Parkson Việt Nam
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
parkson-logo Nhân viên Bán hàng 22/02/2016 - Siêu thị Parkson
- Làm việc tại: TPHCM
parkson-logo Nhân viên Thu ngân 31/12/2015 - Parkson Việt Nam
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
parkson-logo Nhân viên Thời vụ Trang trí Tết 28/12/2015 - Parkson
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG
parkson-logo Nhân viên Thời vụ 30/10/2015 - Parkson Việt Nam
- Làm việc tại: ĐÀ NẴNG