PG BANK Tuyển dụng

pgbank-logoNgân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

PGBANK

www.pgbank.com.vn
Tầng 24, Tòa tháp văn phòng Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển dụng Tháng 03/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng PGBANK:

1. Hồ Chí Minh- Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Tái Thẩm định
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

2. Chuyên viên Phát triển sản phẩm – Trung tâm Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

3. Chi nhánh Thăng Long – Nhân viên lái xe
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

4. Chi nhánh Sài Gòn- Trưởng phòng Khách hàng cá nhân
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

5. Chi nhánh Sài Gòn – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

6. Chi nhánh Sài Gòn – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

7. Chi nhánh Sài Gòn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

8. Chi nhánh Sài Gòn – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

9. Chi nhánh Quảng Ninh – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

10. Chi nhánh Quảng Ninh – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

11. Chi nhánh Quảng Ninh – Trưởng phòng Giao dịch làm việc tại Cẩm Phả
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

12. Chi nhánh Quảng Ninh – Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

13. Chi nhánh Quảng Ninh – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Quảng Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

14. Chi nhánh Hải Phòng – Nhân viên Ngân quỹ
-Nơi làm việc: Hải Phòng
-Hạn nộp: 3/4/2018

15. Khối Quản lý rủi ro- Chuyên viên Định giá (làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng)
-Nơi làm việc: Hải Phòng
-Hạn nộp: 3/4/2018

16. Chi nhánh Hải Phòng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hải Phòng
-Hạn nộp: 3/4/2018

17. Chi nhánh Hải Phòng – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hải Phòng
-Hạn nộp: 3/4/2018

18. Chi nhánh Hà Nội – Trưởng phòng giao dịch
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

19. Chi nhánh Hà Nội – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

20. Chi nhánh Hà Nội- Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

21. Chi nhánh Hà Nội – Nhân viên Ngân quỹ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

22. Chi nhánh Khánh Hòa – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Khánh Hòa
-Hạn nộp: 3/4/2018

23. Chi nhánh Khánh Hòa – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Khánh Hòa
-Hạn nộp: 3/4/2018

24. Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/4/2018

25. Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/4/2018

26. Chi nhánh Đà Nẵng – Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/4/2018

27. Chi nhánh Đà Nẵng – Chuyên viên Quản lý tín dụng
-Nơi làm việc: Đà Nẵng
-Hạn nộp: 3/4/2018

28. Chi nhánh Đồng Tháp – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Hạn nộp: 3/4/2018

29. Chi nhánh Đồng Tháp – Trưởng phòng giao dịch
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Hạn nộp: 3/4/2018

30. Chi nhánh Đồng Tháp – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Hạn nộp: 3/4/2018

31. Chi nhánh Đồng Tháp – Phó giám đốc Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Đồng Tháp
-Hạn nộp: 3/4/2018

32. PGBank Đông Đô – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

33. Chi nhánh Vũng Tàu – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Vũng Tàu
-Hạn nộp: 3/4/2018

34. Chi nhánh Long An- Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Long An
-Hạn nộp: 3/4/2018

35. Chi nhánh Long An – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Long An
-Hạn nộp: 3/4/2018

36. Khối quản lý rủi ro – Chuyên viên Định giá
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 3/4/2018

37. Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 4/4/2018

38. Chi nhánh Bình Dương – Chuyên viên Quản lý tín dụng
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 3/4/2018

39. Chi nhánh Bình Dương- Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Bình Dương
-Hạn nộp: 3/4/2018

40. Chi nhánh Đồng Nai – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Đồng Nai
-Hạn nộp: 3/4/2018

41. Chi nhành Chợ Lớn – Trưởng bộ phận Tài chính kế toán
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

42. Chi nhánh Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

43. Chi nhánh Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

44. Chi nhánh Chợ Lớn – Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

45. Chi nhánh Chợ Lớn – Phó giám đốc Phụ trách bán lẻ
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

46. Chi nhánh Cần Thơ – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Hạn nộp: 3/4/2018

47. Chi nhánh Cần Thơ – Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Hạn nộp: 3/4/2018

48. Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân
-Nơi làm việc: Hải Dương
-Hạn nộp: 3/4/2018

49. Chi nhánh Hải Dương- Chuyên viên quản lý tín dụng
-Nơi làm việc: Hải Dương
-Hạn nộp: 3/4/2018

50. Chi nhánh Bắc Ninh – Chuyên viên Tài chính kế toán
-Nơi làm việc: Bắc Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

51. Chi nhánh Bắc Ninh – Nhân viên Lễ tân Hành chính
-Nơi làm việc: Bắc Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

52. Chi nhánh An Giang- Giao dịch viên
-Nơi làm việc: An Giang
-Hạn nộp: 3/4/2018

53. Chi nhánh An Giang – Chuyên viên Quản lý tín dụng
-Nơi làm việc: An Giang
-Hạn nộp: 4/4/2018

54. Chi nhánh An Giang – Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: An Giang
-Hạn nộp: 3/4/2018

55. Hội sở Hà Nội- Trung tâm Công nghệ thông tin – Lập trình viên ứng dụng lõi và phụ trợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

56. Hội sở Hà Nội- Trung tâm Công nghệ thông tin – Lập trình viên ứng dụng FrontEnd
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

57. Hội sở Hà Nội- Trung tâm Công nghệ thông tin – Lập trình viên kho dữ liệu và báo cáo
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

58. Hội sở Hà Nội- Trung tâm Công nghệ thông tin- Chuyên viên An toàn thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

59. Hội sở Hà Nội – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

60. Hồ Chí Minh- Chuyên viên Xử lý & Thu hồi nợ Miền Nam
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

61. Hội sở Hà Nội – Chuyên viên Xử lý & Thu hồi nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

62. Hội sở Hà Nội – Trưởng phòng Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch – Khối Khách hàng doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

63. Hội sở Hà Nội- Khối Khách hàng Doanh nghiệp- Trưởng phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

64. Hội sở Hà Nội- Khối Khách hàng doanh nghiệp- Chuyên viên Chính sách & Phát triển sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

65. Hội sở Hà Nội- Khối Khách hàng doanh nghiệp- Chuyên viên Chính sách & Phát triển sản phẩm giao dịch
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

66. Hội sở Hà Nội- Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ- Chuyên viên Quản lý bán hàng Miền Nam
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

67. Hội sở Hà Nội – Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ – Trưởng bộ phận Huy động vốn
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

68. Hội sở Hà Nội- Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻ- Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

69. Hội sở Hà Nội – Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng – Khối Quản lý rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

70. Khối quản lý rủi ro – Chuyên viên Quản lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

71. Khối quản lý rủi ro – Trưởng bộ phận Quản lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/4/2018

72. Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại PGD Đông Anh)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/03/2018

73. Chi nhánh Thăng Long – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp (làm việc tại PGD Đông Anh)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/03/2018

74. Hà Nội – Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Quản lý rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31/03/2018

75. Chi nhánh Cần Thơ – Nhân viên Ngân quỹ
-Nơi làm việc: Cần Thơ
-Hạn nộp: 31/03/2018

76. Chi nhánh Sài Gòn – Phó Giám đốc Phụ trách Bán lẻ
-Nơi làm việc: TP HCM
-Hạn nộp: 3/4/2018

77. Chi nhánh Bắc Ninh – Nhân viên Ngân quỹ
-Nơi làm việc: Bắc Ninh
-Hạn nộp: 3/4/2018

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: www.pgbank.com.vn – Mục Tuyển dụng

 

Thông tin Ngân hàng PG Bank Tuyển dụng Tháng 03/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất CẦN THƠ tại viec lam can tho

PG BANK là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã và đang phát triển tại các chi nhánh trên toàn quốc. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới nhất tại:
– PGBANK Hà Nội
Trụ sở chính PG Bank Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn – Đống Đa – TP. Hà Nội
– PGBANK An Giang
56-58 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên
– PGBANK Bà Rịa Vũng Tàu
Số 05 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– PGBANK Bình Dương
Số 153 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Dầu Một, Bình Dương
– PGBANK Bắc Ninh
Số 10 đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
– PGBANK Cần Thơ
Số 110 đường Cách mạng tháng 8, TP.Cần Thơ
– PGBANK Hải Dương
Số 01, Đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương
– PGBANK Hải Phòng
Số 22 Lý Tự Trọng, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng
– PGBANK Khánh hòa
84 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
– PGBANK Long An
Số 304 đường Hùng Vương, thị xã Tân An, tỉnh Long An
– PGBANK Quảng Ninh
156B Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
– PGBANK TPHCM
Số 2.5 – 2.8 Phan Xích Long, p 3, Q Bình Thạnh, TP.HCM
– PGBANK Đà Nẵng
Số 143 – 145 đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
– PGBANK Đồng Nai
Số 16-17 đường Đồng Khởi, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
– PGBANK Đồng Tháp
132-134 Nguyễn Huệ, Cao Lãnh, Đồng Tháp