Sinh ra từ Làng

Sinh ra từ làng! Một mảnh vườn, Một cái ao, . . . đem về thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Dù bạn không TIN nhưng đó là sự THẬT?