Siêu thị Coopmart tuyển dụng

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng nhiều vị trí việc làm mới làm việc tại hệ thống Coopmart trên toàn quốc. ỨNG TUYỂN NGAY!

TRẦN ANH Tuyển dụng

Siêu thị Điện máy Trần Anh tuyển dụng nhiều vị trí việc làm mới làm việc tại TRẦN ANH. XEM NGAY!

VIỄN THÔNG A Tuyển dụng

1. Nhân viên Tư vấn Bán hàng

2. Nhân viên Cài đặt Ứng dụng

3. Nhân viên Tiếp nhận Bảo hành

4. Nhân viên Kế toán Bán hàng

Tại nhiều Chi nhánh trên Toàn Quốc

FPT Shop tuyển dụng

1. Tư vấn Bán hàng

2. Kế toán Bán hàng – Thu ngân

3. Hỗ trợ Kĩ thuật

Và 3 vị trí khác tại nhiều Chi nhánh trên Toàn Quốc

LOTTE MART TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT 2017

1. Nhân viên Bán hàng

2. Nhân viên Thu ngân

3. Nhân viên Nhận hàng

4. Nhân viên gói giỏ quà

Trên Toàn hệ thống Siêu thị Lotte Mart

Viettelstore Tuyển dụng


Nhân viê Kế toán

Nhân viên Kinh doanh

Nhân viên Kỹ thuật

Nhiều tỉnh thành trên Toàn hệ thống

Big C tuyển dụng

Big C Tuyển dụng nhiều vị trí việc làm mới làm việc tại hệ thống Siêu thị Big C. ỨNG TUYỂN NGAY!