Vinamilk Tuyển dụng

Công ty sữa Vinamilk tuyển dụng:
1. Kỹ sư Chăn nuôi – thú y
2. Chuyên viên Marketing
3. Nhân viên Giám sát Thiết bị bán
Và 7 vị trí việc làm khác trên TOÀN QUỐC

Giám sát Bán hàng

Tập Đoàn Tân Hiệp Phát – THP

– Làm việc tại: Hà Nội; Hải Dương; Hải Phòng; Hòa Bình; Lạng Sơn