Thu Ngân

TGDĐ

– Làm việc tại: Nhiều tỉnh thành trên TOÀN QUỐC

Nhân viên Thu ngân

Siêu thị BIG C Tuyển dụng:

NHÂN VIÊN THU NGÂN – THỜI VỤ TẾT 2017

-Nơi làm việc: Tại các Chi nhánh Big C trên Toàn Quốc

Nhân viên Bán hàng

Siêu thị BIG C Tuyển dụng:

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – THỜI VỤ TẾT 2017

-Nơi làm việc: Tại các Chi nhánh Big C trên Toàn Quốc