TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 11/2016

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Tuyển dụng Thực tập sinh tiềm năng tại các chi nhánh trên toàn hệ thống năm 2017  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang -Hạn nộp: 25/12/2016

2. Chuyên viên tiền lương và phúc lợi – Khối Quản trị nguồn nhân lực  -Nơi làm việc: HN, TP HCM -Hạn nộp: 15/12/2016

3. Chuyên viên/ Nhân viên Hỗ trợ tín dụng – Khối Vận hành  -Nơi làm việc: TP HCM, Hà Nội -Hạn nộp: 15/12/2016

4. Chuyên viên lập trình Mobile – khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 11/12/2016

5. Lập trình viên – Khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 11/12/2016

6. Chuyên viên Quản trị Rủi ro Định chế Tài chính và Đầu tư – Phòng Quản trị Rủi ro thị trường – Khối Quản trị Rủi ro  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 11/12/2016

7. Chuyên viên/Chuyên viên chính Đối tác nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực  -Nơi làm việc: TP HCM -Hạn nộp: 11/12/2016

8. Chuyên viên đôn đốc thu hồi nợ có TSBĐ – Khối Ngân hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp HCM -Hạn nộp: 11/12/2016

9. Chuyên viên chính Quản trị Rủi ro Vận hành – Khối Quản trị Rủi ro  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 11/12/2016

10. Chuyên viên giám sát tài sản bảo đảm  -Nơi làm việc: TPHCM, Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

11. Chuyên viên Chính Bảo hiểm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

12. Chuyên viên Cao cấp Cải tiến quy trình  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

13. Chuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký  -Nơi làm việc: TP. HCM -Hạn nộp: 10/12/2016

14. Giao dịch viên  -Nơi làm việc: Hà Nội, TP HCM -Hạn nộp: 10/12/2016

15. Kiểm soát viên Giao dịch  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp.HCM -Hạn nộp: 10/12/2016

16. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 10/12/2016

17. Chuyên viên lưu ký  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

18. Chuyên viên Chính sách tín dụng – Khối Tín dụng  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

19. Trưởng phòng Tố tụng – Khối Pháp chế và Xử lý nợ  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/12/2016

20. Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 8/12/2016

21. Nhân viên kinh doanh – Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm Đặc biệt – Khối Ngân hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/12/2016

22. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/12/2016

23. Nhân viên/Chuyên viên Thanh toán giao dịch nguồn vốn – Khối Vận hành  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/12/2016

24. Chuyên viên/Chuyên viên chính Thanh toán Quốc tế – Khối Vận hành  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/12/2016

25. Kiểm soát viên Giao dịch – Chi nhánh  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn Tây, Quảng Ninh, Hải Phòng -Hạn nộp: 5/12/2016

26. Chuyên viên/ Chuyên viên chính đại diện Sản phẩm Tài trợ Thương mại và Ngoại hối tại Chi nhánh  -Nơi làm việc: TP HCM, Hà Nội -Hạn nộp: 5/12/2016

27. Giám đốc Chi nhánh  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng -Hạn nộp: 5/12/2016

28. HỒI HƯƠNG LẬP NGHIỆP CÙNG TPBANK  -Nơi làm việc: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang -Hạn nộp: 5/12/2016

29. Giám đốc/ Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng -Hạn nộp: 5/12/2016

30. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, -Hạn nộp: 5/12/2016

31. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng -Hạn nộp: 5/12/2016

32. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Khánh Hòa, Thanh Hóa -Hạn nộp: 5/12/2016

33. Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng -Hạn nộp: 5/12/2016

34. Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng -Hạn nộp: 5/12/2016

35. Chuyên viên/Chuyên viên chính An ninh bảo mật – khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 5/12/2016

36. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 4/12/2016

37. Chuyên viên Chính Hỗ trợ bán – khối Ngân hàng Doanh nghiệp  -Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 3/12/2016

38. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 3/12/2016

39. Trưởng nhóm Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 1/12/2016

40. Chuyên viên Phần mềm dự án – khối Công nghệ thông tin  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 28/11/2016

41. Giao dịch viên (chi nhánh)  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh -Hạn nộp: 28/11/2016

42. Chuyên gia phê duyệt tín dụng – Khối Tín dụng  -Nơi làm việc: TP. HCM -Hạn nộp: 27/11/2016

43. Trưởng nhóm Thúc đẩy bán Bảo hiểm Phi nhân thọ – Phòng Quản lý Bán hàng và Phân tích Kinh doanh – Khối NHCN  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 27/11/2016

44. Trưởng nhóm Thúc đẩy bán Bảo hiểm Nhân thọ – Phòng Quản lý Bán hàng và Phân tích Kinh doanh – Khối NHCN  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 27/11/2016

45. Cộng tác viên nhập liệu Phòng Mô hình rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 27/11/2016

46. Chuyên viên cao cấp Chính sách nguồn nhân lực – Khối Quản trị nguồn nhân lực  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 27/11/2016

47. Giảng viên Đào tạo kỹ năng mềm  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 27/11/2016

48. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM -Hạn nộp: 22/11/2016

49. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng,TP HCM -Hạn nộp: 22/11/2016

50. Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  -Nơi làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP HCM -Hạn nộp: 22/11/2016

51. Chuyên viên/ Nhân viên đại diện SP TTTM và Ngoại hối – Khối NHDN  -Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 21/11/2016

52. Giám đốc / Giám đốc cao cấp QHKH Doanh nghiệp lớn – Khối Ngân hàng bán buôn  -Nơi làm việc: Hà Nội/Tp HCM -Hạn nộp: 19/11/2016

53. Chuyên viên chính/CV Cao cấp – Bộ phận Tư vấn – Phòng Pháp chế, Khối PC,GS&XLN  -Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 17/11/2016

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Các việc làm nổi bật:

 1. Chuyên viên khách hàng cá nhân 28/07/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc
 2. Giao dịch viên 10/07/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh
 3. Kiểm Soát Viên 21/05/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Thanh Hóa, Hà Nội, HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ
 4. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng 23/01/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
 5. Thực tập sinh 22/12/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: THÁI NGUYÊN
 6. Nhân viên Khách hàng Cá Nhân 26/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TPHCM
 7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 10/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP HCM

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương