TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 07/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/8/2018

2. Trưởng Bộ phận Tư vấn Pháp chế – Phòng Pháp chế – Khối Pháp chế và Xử lý nợ
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/8/2018

3. Trưởng phòng Kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc 1 – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

4. Chuyên viên/chuyên viên chính Data Warehouse – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

5. Trưởng nhóm Ứng dụng Thẻ – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

6. Trưởng nhóm Ứng dụng Core-MIS – Phòng Ứng dụng Core & Mis – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/8/2018

7. Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/8/2018

8. Chuyên viên chính Phát triển Đối tác – Phòng Sản phẩm Thẻ – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/8/2018

9. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/8/2018

10. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/8/2018

11. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/8/2018

12. Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 3/8/2018

13. Chuyên viên – Nhóm Quản lý hệ thống vận hành – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 2/8/2018

14. Kiểm toán viên
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

15. Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 2/8/2018

16. Kiểm toán viên Kiểm toán Tín dụng – Trung tâm Kiểm toán nội bộ – Ban Kiểm soát
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

17. Chuyên viên Chất lượng Dịch vụ Khách hàng – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

18. Cộng tác viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 2/8/2018

19. Cộng tác viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

20. Chuyên viên chính SLAs – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 2/8/2018

21. Trợ lý Quan hệ Định chế tài chính trong nước – Trung tâm Định chế tài chính – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 2/8/2018

22. Chuyên viên Đầu tư – Trung tâm Đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

23. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

24. Chuyên viên Phân tích và Quản lý tín dụng – Phòng Phân tích và Quản lý Tín dụng – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 2/8/2018

25. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lào Cai
-Hạn nộp: 2/8/2018

26. Trưởng nhóm Mô hình rủi ro – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-07-18

27. Chuyên viên cao cấp Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-07-18

28. Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu – Phòng Công cụ Mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-07-18

29. Chuyên viên chính Ngân hàng điện tử Doanh nghiệp – Bộ phận Ngân hàng Điện tử Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 31-07-18

30. Trưởng nhóm Vận hành Ứng dụng CARD – Phòng Vận hành Ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 29-07-18

31. Giám đốc Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Lào Cai, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hải Phòng
-Hạn nộp: 28-07-18

32. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Lào Cai, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hải Phỏng
-Hạn nộp: 28-07-18

33. Kiểm soát viên Giao dịch
-Nơi làm việc: Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 28-07-18

34. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: Lào Cao, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 28-07-18

35. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 28-07-18

36. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên
-Hạn nộp: 28-07-18

37. Giám đốc chi nhánh
-Nơi làm việc: Lào Cai
-Hạn nộp: 28-07-18

38. Giám đốc chi nhánh
-Nơi làm việc: Quảng Nam
-Hạn nộp: 28-07-18

39. Giám đốc chi nhánh
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh (Quận 12, Quận 8)
-Hạn nộp: 28-07-18

40. Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 27-07-18

41. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Bán trực tiếp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 27-07-18

42. Chuyên viên Marketing sản phẩm
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 27-07-18

43. Brand Manager (Trưởng nhóm Marketing) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 27-07-18

44. Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 27-07-18

45. Chuyên viên cao cấp Xây dựng Văn bản Nghiệp vụ Tín dụng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 27-07-18

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 07/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương