TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 04/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Chuyên viên Điều hòa vốn và An toàn Kho quỹ – Trung tâm Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 30-04-18

2. Nhân viên Call Center – Phòng Call Center – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-04-18

3. Trưởng nhóm kinh doanh Khách hàng cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-04-18

4. Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Trung tâm Khách hàng Cao cấp Miền Bắc/ Miền Nam – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 30-04-18

5. Chuyên viên Phát triển ứng dụng Core và MIS – Khối Công nghệ thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 27-04-18

6. Chuyên viên chính Công nghệ Ngân hàng số – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 26-04-18

7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Nha Trang
-Hạn nộp: 26-04-18

8. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Đaklak, Nha Trang, Kiên Giang
-Hạn nộp: 26-04-18

9. Chuyên viên/Chuyên viên chính Tiền lương và Phúc lợi – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 21-04-18

10. Chuyên viên Điều phối Đào tạo – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 19-04-18

11. Nhân viên Thanh toán đối soát và tra soát thẻ – Trung tâm Vận hành thẻ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 15-04-18

12. Nhân viên Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng, Hải Phòng
-Hạn nộp: 15-04-18

13. Giao dịch viên
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 14-04-18

14. Chuyên viên Kiểm soát sau Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ – Trung tâm Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 13-04-18

15. Chuyên viên hỗ trợ tín dụng lưu động
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 12/4/2018

16. Chuyên viên/Chuyên viên chính đối tác nhân sự – Khối Quản trị Nguồn nhân lực
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 10/4/2018

17. Chuyên viên/Nhân viên thông tin quản trị (MIS) – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

18. Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ ALCO – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

19. Nhân viên Tư vấn khách hàng – Dự án Digital Bank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đak Lak, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Nha Trang
-Hạn nộp: 10/4/2018

20. Chuyên viên chính/Chuyên viên Dữ liệu và Vận hành công cụ – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

21. Chuyên viên Cao cấp Marketing (Assistant Brand Manager)
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

22. Biên tập viên (Copy writer) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

23. Trưởng nhóm Marketing (Brand Manager) – Trung tâm Truyền thông, QLTH và Marketing
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 10/4/2018

24. Chuyên viên Đầu tư – Trung tâm Đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

25. Chuyên viên Phân tích và Quản lý tín dụng – Phòng Phân tích và Quản lý Tín dụng – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

26. Giám đốc cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (SRM 1) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

27. Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (RM 3) – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
-Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

28. Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Trung tâm Kinh doanh Ngoại hối, Vàng và Sản phẩm Phái sinh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

29. Cộng tác viên – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

30. Trợ lý Quan hệ Định chế tài chính trong nước – Trung tâm Định chế tài chính – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

31. Kiểm soát viên Hội sở – Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

32. Giao dịch viên Hội sở
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

33. Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm Cho vay thế chấp – Bộ phận kinh doanh sản phẩm cho vay thế chấp – Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm Đặc biệt
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

34. Chuyên viên Kế toán chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

35. Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dữ liệu rủi ro và Vận hành công cụ – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

36. Giám đốc Sản phẩm tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

37. Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

38. Chuyên viên Thẩm định Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Đà Nẵng
-Hạn nộp: 9/4/2018

39. Chuyên viên cao cấp Xây dựng Văn bản Nghiệp vụ Tín dụng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

40. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng cá nhân – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

41. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

42. Chuyên viên Thẩm định thực tế khách hàng – Khối Tín dụng
-Nơi làm việc: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 9/4/2018

43. Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản trị rủi ro Vận hành mảng CNTT (IT Risk) – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

44. Chuyên viên chính/Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

45. Chuyên viên chính/Chuyên viên Giám sát tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 9/4/2018

46. Nhân viên/Chuyên viên Giám sát kho hàng – Khối Quản trị Rủi ro
-Nơi làm việc: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
-Hạn nộp: 9/4/2018

47. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
-Nơi làm việc: HCM, An Giang, Cần Thơ
-Hạn nộp: 7/4/2018

48. Trưởng nhóm Khách hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng, Hải Phòng
-Hạn nộp: 7/4/2018

49. Nhân viên đại diện sản phẩm TTTM và Ngoại hối (TFO) – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/4/2018

50. Chuyên viên Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/4/2018

51. Cộng tác viên – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 6/4/2018

52. Nhân viên/Chuyên viên Điều phối và Kiểm soát sau Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 6/4/2018

53. Chuyên viên Phát triển đối tác Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 6/4/2018

54. Chuyên viên Thúc đẩy bán Quickpay – Phòng Sản phẩm Ebank – Khối Ngân hàng Cá nhân
-Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 6/4/2018

55. Chuyên viên Tư vấn khách hàng
-Nơi làm việc: An Giang, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh
-Hạn nộp: 5/4/2018

56. Chuyên viên chính Thanh toán quốc tế – Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ – Khối Vận hành
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/4/2018

57. Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm ứng dụng – Phòng Hỗ trợ Ứng dụng – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/4/2018

58. Lập trình viên – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/4/2018

59. Chuyên viên/Chuyên viên chính An ninh Thông tin và tuân thủ – Phòng An ninh Thông tin và Tuân thủ – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/4/2018

60. Chuyên viên Số hóa quy trình – Phòng Số hóa Quy trình – Khối Công nghệ Thông tin
-Nơi làm việc: Hà Nội
-Hạn nộp: 5/4/2018

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 04/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương