TPBANK Tuyển dụng

tpbank-logoNgân hàng TIÊN PHONG

TIEN PHONG BANK

www.tpb.vn

Tuyển dụng Tháng 03/2017

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của Ngân hàng Tiên Phong:

1. Chuyên gia phê duyệt tín dụng – Khối Tín dụng  – Nơi làm việc: TP. HCM -Hạn nộp: 4/4/2017

2. Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng  – Nơi làm việc: Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh -Hạn nộp: 3/4/2017

3. Kiểm soát viên Giao dịch – Chi nhánh  – Nơi làm việc: Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái -Hạn nộp: 3/4/2017

4. Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh  – Nơi làm việc: Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh -Hạn nộp: 3/4/2017

5. Nhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng -Hạn nộp: 3/4/2017

6. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái -Hạn nộp: 3/4/2017

7. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân  – Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh -Hạn nộp: 3/4/2017

8. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái -Hạn nộp: 3/4/2017

9. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng -Hạn nộp: 3/4/2017

10. Giám đốc Dịch vụ khách hàng  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, Quảng Ninh -Hạn nộp: 3/4/2017

11. Giao dịch viên (chi nhánh)  – Nơi làm việc: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng -Hạn nộp: 3/4/2017

12. Chuyên viên chính Phân tích đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn  – Nơi làm việc: Hà Nội, HCM -Hạn nộp: 3/4/2017

13. CHUYÊN VIÊN – PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG – KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 28-03-17

14. Nhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng – Dự án LiveBank  – Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM -Hạn nộp: 27-03-17

15. Trưởng nhóm Tái Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, TP HCM -Hạn nộp: 25-03-17

16. Chuyên viên lưu ký – Phòng Lưu ký – Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 25-03-17

17. Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 25-03-17

18. Chuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký  – Nơi làm việc: Hà Nội, TP. HCM -Hạn nộp: 25-03-17

19. Trưởng nhóm Phát triển kinh doanh dự án Live Bank  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 24-03-17

20. Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản lý vận hành phòng máy Live Bank  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 24-03-17

21. Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh – Dự án Digital Savings  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 24-03-17

22. Chuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng cá nhân – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang -Hạn nộp: 24-03-17

23. Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị danh mục tín dụng – Khối Quản trị rủi ro  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 23-03-17

24. NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ , VĂN HÓA ĐOÀN THỂ  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 23-03-17

25. Chuyên viên giám sát tài sản bảo đảm  – Nơi làm việc: TPHCM, Hà Nội -Hạn nộp: 23-03-17

26. Chuyên viên Đầu tư – Trung tâm Đầu tư – Khối Đầu tư và Ngân hàng doanh nghiệp lớn  – Nơi làm việc: Hà Nội, TP. HCM -Hạn nộp: 23-03-17

27. Nhân viên – Phòng Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội, TPHCM -Hạn nộp: 23-03-17

28. Nhân viên – Phòng Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội, TPHCM -Hạn nộp: 23-03-17

29. Nhân viên Quan hệ Khách hàng cá nhân – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương -Hạn nộp: 23-03-17

30. Chuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang -Hạn nộp: 23-03-17

31. Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc, Kiên Giang -Hạn nộp: 23-03-17

32. Giám đốc Chi nhánh  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Bình Dương, Biên Hòa, Kiên Giang -Hạn nộp: 23-03-17

33. Cộng tác viên – Dự án Digital Bank – Khối Ngân hàng cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 22-03-17

34. Thực tập sinh Dự án LOS – Collection, Khối Ngân hàng cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 18-03-17

35. Chuyên viên/Chuyên viên chính Dự án Quản trị Rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 18-03-17

36. Chuyên viên Chính Phát triển mạng lưới – Khối Vận hành  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 17-03-17

37. Giao dịch viên – Hội sở  – Nơi làm việc: Hà Nội, TP. HCM -Hạn nộp: 17-03-17

38. Trưởng nhóm Văn bản Tài sản bảo đảm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 17-03-17

39. Trưởng nhóm Giám sát hàng hóa thế chấp – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng  – Nơi làm việc: Hà Nội, Tp. HCM -Hạn nộp: 17-03-17

40. Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 17-03-17

41. Thực tập sinh tại Hội sở  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 17-03-17

42. Chuyên viên Dịch vụ hậu cần – Trung tâm đảm bảo chất lượng – Khối Vận hành  – Nơi làm việc: Tp.HCM -Hạn nộp: 16-03-17

43. Kiểm soát viên Giao dịch – Hội sở  – Nơi làm việc: Hà Nội, Tp.HCM -Hạn nộp: 16-03-17

44. Trợ lý Giám đốc Quan hệ Định chế Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 15-03-17

45. Thực tập sinh tiềm năng vị trí Giao dịch viên tại chi nhánh  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang -Hạn nộp: 15-03-17

46. Kiểm toán viên cao cấp/ Kiểm toán viên  – Nơi làm việc: Hà Nội, Tp HCM -Hạn nộp: 14-03-17

47. Cộng tác viên nhập liệu Phòng Mô hình rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 13-03-17

48. Chuyên viên Cơ sở dữ liệu – Khối Công nghệ thông tin  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 13-03-17

49. Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh vàng  – Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng -Hạn nộp: 11/3/2017

50. Cộng tác viên Quản lý Bán – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

51. Chuyên viên/Chuyên viên chính Tố tụng – Phòng Pháp chế, Khối PC&XLN  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

52. Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Bộ phận Kiểm soát văn bản – Phòng Pháp chế, Khối PC&XLN  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

53. Chuyên viên chính/CV Cao cấp – Bộ phận Tư vấn – Phòng Pháp chế, Khối PC,GS&XLN  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

54. Trưởng phòng Tố tụng – Khối Pháp chế và Xử lý nợ  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

55. Nhân viên đại diện SP TTTM và Ngoại hối – Khối NHDN  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 10/3/2017

56. Chuyên viên Chính Hỗ trợ bán – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 10/3/2017

57. Chuyên viên Vận hành ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

58. Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ – Khối Công nghệ thông tin  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

59. Trưởng phòng Vận hành hạ tầng – Khối Công nghệ thông tin  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

60. Chuyên viên Quản lý dự án DCP – Khối Ngân hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 10/3/2017

61. Chuyên viên/ Nhân viên hỗ trợ tín dụng  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang -Hạn nộp: 10/3/2017

62. Giám đốc dịch vụ khách hàng – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai -Hạn nộp: 10/3/2017

63. Giao dịch viên (Chi nhánh KV phía Nam)  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang -Hạn nộp: 10/3/2017

64. Chuyên Viên Kiểm Soát Sau  – Nơi làm việc: Cần Thơ, Đồng Nai -Hạn nộp: 10/3/2017

65. Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương -Hạn nộp: 10/3/2017

66. Giám đốc/ Trưởng nhóm Khách hàng Cá Nhân  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang -Hạn nộp: 10/3/2017

67. Giám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp – KV Phía Nam  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai -Hạn nộp: 10/3/2017

68. Trợ lý Giám đốc Sản phẩm và Nghiệp vụ FI  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

69. Chuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội/Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 9/3/2017

70. Chuyên viên kinh doanh – Trung tâm Khách hàng cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội, HCM -Hạn nộp: 9/3/2017

71. Trưởng nhóm Phát triển dự án Bất động sản – Khối NHCN  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

72. Chuyên viên chính sản phẩm tài trợ thương mại – khối Ngân hàng doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

73. Chuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

74. Cộng tác viên Giao nhận  – Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 9/3/2017

75. Nhân viên/Chuyên viên Thanh toán giao dịch nguồn vốn – Khối Vận hành  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

76. Chuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng – Khối Quản trị rủi ro  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

77. Chuyên viên chính Quản lý Ngân sách – Khối Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

78. Nhân viên – Phòng Hỗ trợ ALCO (ASU) – Khối Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 9/3/2017

79. Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 8/3/2017

80. Chuyên viên Chính Bảo hiểm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 8/3/2017

81. Giám đốc / Giám đốc cao cấp QHKH Doanh nghiệp lớn – Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn  – Nơi làm việc: Hà Nội/Tp HCM -Hạn nộp: 8/3/2017

82. Chuyên viên Thẩm định tài sản  – Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 8/3/2017

83. Chuyên viên Chính sách tín dụng – Khối Tín dụng  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 8/3/2017

84. Giao dịch viên  – Nơi làm việc: Hà Nội, TP HCM -Hạn nộp: 8/3/2017

85. Trợ lý Giám đốc Quan hệ khách hàng – Trung tâm Doanh nghiệp lớn  – Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội -Hạn nộp: 8/3/2017

86. Nhân viên – Phòng Thẩm định tài sản Bảo đảm  – Nơi làm việc: Hồ Chí Minh -Hạn nộp: 8/3/2017

87. Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Thu hồi và Xử lý nợ  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/3/2017

88. Thực tập sinh Giám sát tín dụng  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 7/3/2017

89. Cộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Phòng Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 6/3/2017

90. Chuyên viên tự doanh ngoại hối – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 6/3/2017

91. Chuyên viên/Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp  – Nơi làm việc: Hà Nội -Hạn nộp: 6/3/2017

92. Nhân viên khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa -Hạn nộp: 6/3/2017

93. Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM -Hạn nộp: 6/3/2017

94. Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khối Bán trực tiếp  – Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa -Hạn nộp: 6/3/2017

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.tpb.vn

Các việc làm nổi bật:

 1. Chuyên viên khách hàng cá nhân 28/07/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: An Giang, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc
 2. Giao dịch viên 10/07/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh
 3. Kiểm Soát Viên 21/05/2016 - TPBANK
  - Làm việc tại: Thanh Hóa, Hà Nội, HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ
 4. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng 23/01/2016 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương,Sơn Tây, Đông Anh, Gia Lâm, Hoóc Môn, Bình Chánh, Thanh Hóa, Khánh Hòa
 5. Thực tập sinh 22/12/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBank
  - Làm việc tại: THÁI NGUYÊN
 6. Nhân viên Khách hàng Cá Nhân 26/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TPHCM
 7. Chuyên viên Khách hàng Cá nhân 10/11/2015 - Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
  - Làm việc tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP HCM

Thông tin Ngân hàng Tiên Phong Tuyển dụng Tháng 02/2017 sẽ liên tục được cập nhật!

*******
Bạn đang tìm việc ở CẦN THƠ? Viec lam can tho liên tục cập nhật thông tin việc làm

Ngân hàng TIÊN PHONG BANK đã và đang phát triển với nhiều chi nhánh trên CẢ NƯỚC. Tutimviec.com sẽ cập nhật ngay khi có thông tin tuyển dụng mới tại các chi nhánh:
1. TPBANK HÀ NỘI TUYỂN DỤNG
Tòa nhà TPBank – 57 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
2. TPBANK TPHCM TUYỂN DỤNG
153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
3. TPBANK AN GIANG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà 204-204A, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
4. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
5. TPBANK HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG
8-10 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
6. TPBANK CẦN THƠ TUYỂN DỤNG
135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
7. TPBANK ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG
Tòa nhà Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực 3, 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
8. TPBANK ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG
264A Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
9. TPBANK BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG
Số 309A-311, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương