Thủy sản HƯNG PHÚ tuyển dụng

Tuyển dụng:

1. Tỉnh Trưởng

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH tại các tỉnh MIỀN TÂY

3. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

4. KẾ TOÁN VIÊN

5. TÀI XẾ XE DU LỊCH

Làm việc tại CẦN THƠ, các tỉnh MIỀN TÂY và TOÀN QUỐC

Thép Pomina Tuyển dụng

Tuyển dụng:

TRƯỞNG PHÒNG MAKETING tại TPHCM

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG tại MIỀN TÂY

PHÓ CHI NHÁNH tại ĐÀ NẴNG và HƯNG YÊN

VÀ nhiều vị trí khác!