Ngân hàng Việt Á tuyển dụng

1. Giao dịch viên
2. Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
3. Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
4. Nhân viên hỗ trợ tín dụng
Và Nhiều vị trí việc làm khác trên Toàn hệ thống

Siêu thị Coopmart tuyển dụng

Siêu thị Coopmart Tuyển dụng nhiều vị trí việc làm mới làm việc tại hệ thống Coopmart trên toàn quốc. ỨNG TUYỂN NGAY!

Ngân hàng ĐÔNG Á tuyển dụng

DONGABANK Tuyển dụng:
1. Giao dịch viên
2. Nhân viên Quản lý Tín dụng
3. Kiểm soát viên
Và nhiều vị trí việc làm khác tại nhiều chi nhánh trên Toàn hệ thống

SHB tuyển dụng

1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
2. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
3. Chuyên viên Thẩm định tín dụng
4. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
Và nhiều vị trí khác trên Toàn Hệ Thống!

Vinamilk Tuyển dụng

Công ty sữa Vinamilk tuyển dụng:
1. Kỹ sư Chăn nuôi – thú y
2. Chuyên viên Marketing
3. Nhân viên Giám sát Thiết bị bán
Và 7 vị trí việc làm khác trên TOÀN QUỐC

Tư vấn Bán hàng

Siêu thị Điện máy TGDĐ

– Làm việc tại: Nhiều tỉnh thành trên TOÀN QUỐC