Đại học Cần Thơ tuyển dụng tháng 5/2014

DH Cần Thơ cần tuyển 1 nghiên cứu viên Bộ môn Di truyền Giống nông nghiệp và 1 nhân viên Quản trị hệ thống làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm. Hạn chót 06/06/2014. Ứng tuyển ngay!