CP Tuyển dụng

CP Tuyển dụng:

1. Kỹ thuật Sản xuất

2. Nhân viên môi trường

3. Nhân viên Kế toán

4. Nhân viên phát triển Nhân sự

5. Kỹ Thuật Chăn nuôi Thú Y – Bác sỹ Thú Y

Nơi làm việc: Hải Dương, Hà Nội, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận

NESTLE Tuyển dụng

NESTLE Tuyển dụng:

1. Internship

2. Agronomist

3. Key Account Executive

4. Kỹ thuật viên dịch vụ công nghiệp

5. Kỹ thuật viên cơ khí

Và 11 Vị trí khác làm việc tại: TPHCM, Đồng Nai

Đông Á Tuyển Nhân viên Quản lý Tín dụng

DONGA BANK Tuyển dụng:

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG

NƠI LÀM VIỆC: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình

BOSCH VIETNAM Tuyển dụng

Bosch Tuyển dụng:

KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

NƠI LÀM VIỆC: Nhà máy Bosch tại KCN Long Thành

MDBANK Tuyển dụng

Tuyển dụng:

1. Chuyên viên thu hồi nợ

2. Chuyên viên Phê duyệt tín dụng

3. Nhân viên kinh doanh