VIETTEL Bến Tre Tuyển dụng

VIETTEL TUYỂN DỤNG TOÀN HỆ THỐNG:

1. Chuyên viên Kinh doanh

2. Nhân viên công nghệ thông tin

BẾN TRE & Tất cả các tỉnh thành trong cả nước

ĐẠI HOÀNG GIA Tuyển dụng

Tuyển dụng:

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH

2. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Tại CẦN THƠ và các tỉnh ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

VIETTEL Long An Tuyển dụng

VIETTEL TUYỂN DỤNG TOÀN HỆ THỐNG:

1. Chuyên viên Kinh doanh

2. Nhân viên công nghệ thông tin

Tại 63 Tỉnh thành trong cả nước!