Thủy sản Hải Châu Tuyển dụng

Tuyển dụng:

1.GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH

3. KẾ TOÁN VIÊN

4. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tuyển dụng trên Toàn quốc: Cần thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, . . . Ứng tuyển ngay!