Viễn Thông A Hải Phòng Tuyển dụng

vienthonga-logoCông ty Viễn Thông A

VIEN THONG A HẢI PHÒNG

www.vienthonga.vn
112 – 114 Lạch Tray, P.Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng

Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

thong-bao-tuyen-dung

vienthonga-logo Nhân viên Bán hàng 12/04/2016 - Viễn Thông A
- Làm việc tại: HẢI PHÒNG
vienthonga-logo Nhân viên Sửa chữa Điện thoại 01/03/2016 - Viễn Thông A
- Làm việc tại: HẢI PHÒNG