Vietinbank Hà Nội Tuyển dụng

  vietinbank-logoNgân hàng Công thương Vietinbank

  VIETINBANK HÀ NỘI

  www.vietinbank.vn
  108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

  Tuyển dụng Tháng 11/2016 & 12/2016

  thong-bao-tuyen-dung

  Ngân hàng VIETINBANK Hà Nội Tuyển dụng:

  vietinbank-logo Chuyên viên Thẩm định 08/07/2016 - Ngân hàng Vietinbank
  - Làm việc tại: HÀ NỘI
  vietinbank-logo Giao dịch viên 05/03/2016 - Ngân hàng Vietinbank
  - Làm việc tại: Nhiều chi nhánh trên TOÀN HỆ THỐNG
  vietinbank-logo Cán bộ quan hệ khách hàng ưu tiên 19/01/2016 - Ngân hàng Công Thương - Vietinbank
  - Làm việc tại: TPHCM & Hà Nội
  vietinbank-logo Quản trị thương hiệu và ISO 18/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
  - Làm việc tại: HÀ NỘI
  vietinbank-logo Thiết kế Đồ họa 17/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
  - Làm việc tại: HÀ NỘI
  vietinbank-logo Nhân viên Marketing Truyền thông 17/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
  - Làm việc tại: HÀ NỘI