Vietinbank Hà Nội Tuyển dụng

vietinbank-logoNgân hàng Công thương Vietinbank

VIETINBANK HÀ NỘI

www.vietinbank.vn
108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Tuyển dụng Tháng 07/2018

thong-bao-tuyen-dung

Ngân hàng VIETINBANK Hà Nội Tuyển dụng:

Chuyên viên Thẩm định 08/07/2016 - Ngân hàng Vietinbank
- Làm việc tại: HÀ NỘI
Giao dịch viên 05/03/2016 - Ngân hàng Vietinbank
- Làm việc tại: Nhiều chi nhánh trên TOÀN HỆ THỐNG
Cán bộ quan hệ khách hàng ưu tiên 19/01/2016 - Ngân hàng Công Thương - Vietinbank
- Làm việc tại: TPHCM & Hà Nội
Quản trị thương hiệu và ISO 18/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
- Làm việc tại: HÀ NỘI
Thiết kế Đồ họa 17/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
- Làm việc tại: HÀ NỘI
Nhân viên Marketing Truyền thông 17/12/2015 - Ngân hàng Vietinbank
- Làm việc tại: HÀ NỘI