Viettel tuyển dụng

Viettel-logoTẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL TELECOM

VIETTEL

www.viettel.com.vn

Tuyển dụng Tháng 06/2018

thong-bao-tuyen-dung

Thông tin Tuyển dụng của VIETTEL:

1. Tư vấn viên Telesale
– Nơi làm việc: VIETTEL Hải Phòng
– Hạn nộp: 31-12-2018

2. Tư vấn viên Dịch vụ viễn thông
– Nơi làm việc: VIETTEL Hải Phòng
– Hạn nộp: 31-12-2018

3. Kế toán Tổng hợp
– Nơi làm việc: Tổng công ty CP Bưu chính Viettel
– Hạn nộp: 24-06-2018

4. Trưởng phòng
– Nơi làm việc: Tổng công ty CP Bưu chính Viettel
– Hạn nộp: 24-06-2018

5. CTV khoán việc_nấu ăn Huyện
– Nơi làm việc: VIETTEL Tây Ninh
– Hạn nộp: 31-12-2018

6. Nhân viên Thiết kế kiến trúc xây dựng
– Nơi làm việc: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel
– Hạn nộp: 30-06-2018

7. CTV khoán việc_bán hàng trực tiếp
– Nơi làm việc: VIETTEL Hà Nội
– Hạn nộp: 30-06-2018

8. CTV khoán việc_bán hàng trực tiếp
– Nơi làm việc: VIETTEL Thanh Hóa
– Hạn nộp: 31-12-2018

9. Kỹ sư phát triển phần mềm
– Nơi làm việc: Trung tâm VAS – TCT VTT
– Hạn nộp: 23-06-2018

10. Chuyên viên Kinh doanh
– Nơi làm việc: Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel
– Hạn nộp: 30-06-2018

11. Kỹ sư phát triển phần mềm
– Nơi làm việc: Trung tâm Công nghệ thông tin – Khối KHCN – VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

12. Nhân viên kinh doanh quốc tế
– Nơi làm việc: Khối Giải pháp doanh nghiệp – TCT VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

13. Nhân viên CNTT
– Nơi làm việc: Khối Giải pháp doanh nghiệp – TCT VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

14. Nhân viên Kỹ thuật
– Nơi làm việc: Khối Giải pháp doanh nghiệp – TCT VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

15. CTV khoán việc_Bán hàng Digital
– Nơi làm việc: VIETTEL Tây Ninh
– Hạn nộp: 28-12-2018

16. Kỹ sư Giải pháp
– Nơi làm việc: Khối Giải pháp doanh nghiệp – TCT VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

17. Kỹ sư phát triển phần mềm
– Nơi làm việc: Khối Giải pháp doanh nghiệp – TCT VTT
– Hạn nộp: 30-06-2018

18. CTV khoán việc_chạy máy nổ
– Nơi làm việc: Trung tâm Kỹ thuật Viettel Quảng Bình
– Hạn nộp: 30-06-2018

19. CTV khoán việc_nấu ăn
– Nơi làm việc: VIETTEL Quảng Bình
– Hạn nộp: 31-07-2018

20. CTV khoán việc_Bán hàng Digital
– Nơi làm việc: VIETTEL Thanh Hóa
– Hạn nộp: 31-12-2018

21. Chuyên viên Quản lý dự án
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

22. Kỹ sư Tích hợp hệ thống
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

23. Kỹ sư Cơ khí
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

24. Kỹ sư thiết kế bo mạch
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

25. Kỹ sư Quản lý chất lượng phần mềm
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

26. Kỹ sư phần mềm hệ thống
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

27. Kỹ sư Xử lý tín hiệu
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

28. Kỹ sư Kỹ thuật hàng không
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

29. Nhân viên đầu tư mua sắm
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

30. Nhân viên Thiết kế đồ họa
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

31. Kỹ sư lập trình nhúng
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

32. Kỹ sư lập trình hệ thống
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

33. Kỹ sư phần cứng
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

34. Kỹ sư Quang điện tử
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

35. Kỹ sư thiết kế Anten
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

36. Kỹ sư kết cấu
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

37. Kỹ sư quản lý sản xuất
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

38. Kỹ sư động cơ
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

39. Kỹ sư công nghệ vật liệu
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

40. Kỹ sư điều khiển tự động
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

41. Kỹ sư phát triển phần cứng
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

42. Kỹ sư Thiết kế giải thuật
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

43. Kỹ sư vũ khí-đạn
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

44. Kỹ sư mô hình hóa và mô phỏng
Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

45. Kỹ sư kiểm thử
Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

46. Kỹ sư kiểm soát chất lượng
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

47. Chuyên viên quản lý đề tài
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

48. Kỹ sư xây dựng
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

49. Kỹ sư Phát triển FPGA
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

50. Kỹ sư thiết kế khí động
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

51. Kỹ sư giải thuật
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

52. Kỹ sư khí động
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

53. Kỹ sư Kiểm định hệ thống
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

54. Chuyên viên Kế hoạch vật tư, linh kiện
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

55. Kỹ sư lắp đặt vận hành
– Nơi làm việc: Viện Hàng không vũ trụ Viettel
– Hạn nộp: 15-06-2018

NỘP HỒ SƠ:
Ứng viên quan tâm XEM CHI TIẾT & ỨNG TUYỂN Tại: Tuyendung.viettel.com.vn

 

Thông tin Viettel Tuyển dụng Tháng 07/2018 sẽ liên tục được cập nhật!

*******

Xem các thông tin viec lam can tho mới nhất, nhanh nhất tại Cần Thơ.

LƯU Ý:
– Tổng công ty không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển.
– Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển và khi trúng tuyển vào làm việc tại Viettel.

HỆ THỐNG VIETTEL ĐÃ CÓ MẶT TẠI 63 TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC!

1. VIETTEL HÀ NỘI TUYỂN DỤNG

Số 1 Trần Hữu Dực – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

2. VIETTEL HỒ CHÍ MINH TUYỂN DỤNG

174 Trần Quang Khải – P. Tân định – Q1

3. VIETTEL HẢI PHÒNG TUYỂN DỤNG

Số 2 Lạch tray, Ngô Quyền Hải Phòng

4. VIETTEL ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG

40 Nguyễn Thị Minh Khai Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

5. VIETTEL CẦN THƠ TUYỂN DỤNG

224 Đường 30/4 P. Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

6. VIETTEL AN GIANG TUYỂN DỤNG

– Chi nhánh Viettel An Giang
22-23 Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

7. VIETTEL VŨNG TÀU TUYỂN DỤNG

86 Đường Nguyễn Thanh Đằng Phường Phước Trung TX Bà Rịa tỉnh BRVT

8. VIETTEL BẠC LIÊU TUYỂN DỤNG

52/3 Trần Phú, F7, TP Bạc Liêu

9. VIETTEL BẮC GIANG TUYỂN DỤNG

Số 4A, Đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

10. VIETTEL BẮC KẠN TUYỂN DỤNG

186, tổ 8, phường Minh Khai, tx Bắc Kạn, Bắc Kạn

11VIETTEL BẮC NINH TUYỂN DỤNG

387 Ngô Gia Tự – Tiền An – Tp Bắc Ninh

12. VIETTEL BẾN TRE TUYỂN DỤNG

CH số 25C đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, TP Bến Tre, Bến Tre

13. VIETTEL BÌNH DƯƠNG TUYỂN DỤNG

216 -218 Đường Yersin , Hiệp thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

14. VIETTEL BÌNH ĐỊNH TUYỂN DỤNG

105 Ngô Mây Quy Nhơn Bình Định

15. VIETTEL BÌNH PHƯỚC TUYỂN DỤNG

Số nhà 36, đường Phú Riềng Đỏ, Kp Phú Thanh

16. VIETTEL BÌNH THUẬN TUYỂN DỤNG

30 đường Trần Hưng Đạo, P.Phú Trinh – TP Phan Thiết

17. VIETTEL CAO BẰNG TUYỂN DỤNG

Phố 2, Thị Trấn Hoà Thuận,Huyện Phục Hoà,Cao Bằng.

18. VIETTEL CÀ MAU TUYỂN DỤNG

43E Trần Hưng Đạo, Phường 5, Cà Mau

19. VIETTEL GIA LAI TUYỂN DỤNG

15 Nguyễn Văn Trỗi Pleiku, Gia Lai

20. VIETTEL HÒA BÌNH TUYỂN DỤNG

CH Đại lộ Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình

21. VIETTEL HÀ GIANG TUYỂN DỤNG

Số 26A, Đường Trần Phú, tổ 5, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang

22. VIETTEL HÀ NAM TUYỂN DỤNG

Quốc Lộ 1A, Lê Hoàn, Hai Bà Trương, Phủ Lý, Hà Nam

23. VIETTEL HÀ TĨNH TUYỂN DỤNG

Số 181 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

24. VIETTEL HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG

Số 401 Nguyễn Văn Linh, P.An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên

25. VIETTEL HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG

169 Bạch Đằng TP Hải Dương

26. VIETTEL HẬU GIANG TUYỂN DỤNG

60- Nguyễn Công Trứ – TP. Vị Thanh, Hậu Giang

27. VIETTEL ĐIỆN BIÊN TUYỂN DỤNG

SN 745 – Tổ 8 – P.Tân Thanh – TP.Điện Biên Phủ

28. VIETTEL ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG

48 Lý Tự Trọng – TP Buôn Ma Thuột – ĐakLak

29. VIETTEL ĐẮK NÔNG TUYỂN DỤNG

30. VIETTEL ĐỒNG NAI TUYỂN DỤNG

68 khu phố 3, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

31. VIETTEL ĐỒNG THÁP TUYỂN DỤNG

102, Đường 30/4, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

32. VIETTEL KHÁNH HÒA TUYỂN DỤNG

17 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

33. VIETTEL KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG

33 Nguyễn Bỉnh Khiêm Rạch Giá Kiên Giang

34. VIETTEL KON TUM TUYỂN DỤNG

202 Lê Hồng Phong – Tp Kon Tum

35. VIETTEL LAI CHÂU TUYỂN DỤNG

Khu 1 – TT Than Uyên – Than Uyên

36. VIETTEL LONG AN TUYỂN DỤNG

Số 191 Hùng Vương, Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An

37. VIETTEL LÀO CAI TUYỂN DỤNG

491, Hoàng Liên, Kim Tân, TP.Lào Cai, Lào Cai

38. VIETTEL LÂM ĐỒNG TUYỂN DỤNG

01 Nguyễn Đình Chiểu – P9 – Đà Lạt, Lâm Đồng

39. VIETTEL LANG SƠN TUYỂN DỤNG

63 Trần Đăng Ninh tam thanh lạng sơn

40. VIETTEL NAM ĐỊNH TUYỂN DỤNG

Thửa 112 Đông A – Khu Đô Thị Hòa Vượng – Lộc Vượng Nam Định

41. VIETTEL NGHỆ AN TUYỂN DỤNG

Số nhà 91 Nguyễn Thị Minh Khai Vinh Nghệ An

42. VIETTEL NINH BÌNH TUYỂN DỤNG

CH ngã 4 Đường Lương Văn Thăng, Phố 11, P. Đông Thành, TP Ninh Bình

43. VIETTEL NINH THUẬN TUYỂN DỤNG

thôn Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận

44. VIETTEL PHÚ THỌ TUYỂN DỤNG

Sn 2669 Nông Trang Việt Trì Phú Thọ

45. VIETTEL PHÚ YÊN TUYỂN DỤNG

321 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên

46. VIETTEL QUẢNG BÌNH TUYỂN DỤNG

Số 44 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

47. VIETTEL QUẢNG NAM TUYỂN DỤNG

310 Lý Thường Kiệt, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

48. VIETTEL QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG

437 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

49. VIETTEL QUẢNG NINH TUYỂN DỤNG

Tổ 41 khu 3 P. Bạch Đặng, Hạ Long, Quảng Ninh

50. VIETTEL QUẢNG TRỊ TUYỂN DỤNG

171 Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Quảng Trị

51. VIETTEL SÓC TRĂNG TUYỂN DỤNG

221 Trà Quýt A TT. Châu Thành Sóc Trăng

52. VIETTEL SƠN LA TUYỂN DỤNG

SN 252 Lê Duẩn , Tổ 2, P.Chiềng Sinh

53. VIETTEL THANH HÓA TUYỂN DỤNG

Số 533 Quang Trung Phường Đông Vệ TP Thanh Hóa

54. VIETTEL THÁI BÌNH TUYỂN DỤNG

Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

55. VIETTEL THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG

số 4 Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

56. VIETTEL THỪA THIÊN HUẾ TUYỂN DỤNG

1082 Nguyễn Tất Thành – Phú Bài – TX Hương Thủy

57. VIETTEL TIỀN GIANG TUYỂN DỤNG

264, Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

58. VIETTEL TRÀ VINH TUYỂN DỤNG

72 Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, TPTV, Trà Vinh

59. VIETTEL TUYÊN QUANG TUYỂN DỤNG

Tổ 26, P Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

60. VIETTEL TÂY NINH TUYỂN DỤNG

Số nhà 282 Khu phố 4 đường 30/4 phường 2 Thị Xã Tây Ninh

61. VIETTEL VĨNH LONG TUYỂN DỤNG

87, Đinh Tiên Hoàng, P8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

62. VIETTEL VĨNH PHÚC TUYỂN DỤNG

134 Mê Linh-Liên Bảo-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

63. VIETTEL YÊN BÁI TUYỂN DỤNG

Tổ 10 – Phường Trung Tâm – TX Nghĩa Lộ – Yên Bái