ABBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 07/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. [HO HCM] Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền, Phòng chống gian lận và tham nhũng
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 07/08/2023
 2. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 04/08/2023
 3. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 04/08/2023
 4. [Điện Biên] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Điện Biên
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 04/08/2023
 5. [Tiền Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMEs)
  Địa điểm: Tiền Giang
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 09/08/2023
 6. [Bạc Liêu] Kiểm Soát Viên
  Địa điểm: Bạc Liêu
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 09/08/2023
 7. [An Giang] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Địa điểm: An Giang
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 05/08/2023
 8. [HO HN] Giám đốc cao cấp Kinh doanh và Sản phẩm cấu trúc (Ngoại tệ phái sinh)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 04/08/2023
 9. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Long
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 05/08/2023
 10. [HO HCM] Chuyên viên Giám sát Phi tín dụng
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 03/08/2023
 11. [HO HN] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Giải pháp Tín dụng - Khối Khách hàng cá nhân
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 05/08/2023
 12. [Khối ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp quản trị thay đổi
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 20/07/2023
 13. [Bình Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/08/2023
 14. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/08/2023
 15. [Phước Tỉnh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/08/2023
 16. [Vũng Tàu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 12/08/2023
 17. [Vĩnh Long] Giao dịch viên
  Địa điểm: Vĩnh Long
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 29/07/2023
 18. [Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Phúc
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 29/07/2023
 19. [Gò Dầu] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Tây Ninh
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 29/07/2023
 20. [Vũng Tàu] Kiểm soát viên
  Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 28/07/2023
 21. [Tiền Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Tiền Giang
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 28/07/2023
 22. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Cá Nhân Hàng Ưu Tiên
  Địa điểm: Vĩnh Long
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 28/07/2023
 23. [Biên Hòa - Đồng Nai] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 28/07/2023
 24. [Cam Ranh - Khánh Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 25. [Tiền Giang] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
  Địa điểm: Tiền Giang
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 26. [Điện Biên] Chuyên Viên Xử Lý Nợ
  Địa điểm: Điện Biên
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 27. [HO HCM] Thực tập sinh Tiền lương và Phúc lợi (C&B)
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 28. [Tiền Giang] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Tiền Giang
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 23/07/2023
 29. [Hưng Yên] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ (SME)
  Địa điểm: Hưng Yên
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/07/2023
 30. [Hà Nội] Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (Uper SME)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/07/2023
  [Hải Phòng] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Hải Phòng
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/07/2023
 31. [Quảng Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Số lượng: 3
  Thời hạn: 31/07/2023
 32. [Quảng Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Quảng Ninh
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/07/2023
 33. [Hải Phòng] Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (Uper SME)
  Địa điểm: Hải Phòng
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 31/07/2023
 34. Khối QTRR - CVCC/Chuyên gia Chính sách rủi ro hoạt động - HO Hà Nội
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/07/2023
 35. Khối QTRR - CGCC/CG/CVCC Quản lý tín dụng - HO Hà Nội
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/07/2023
 36. Khối QTRR - CG/CGCC Quản trị mô hình - HO Hà Nội
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/07/2023
 37. [Thừa Thiên Huế] Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
  Địa điểm: Thừa Thiên Huế
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 38. [Đồng Tháp] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Đồng Tháp
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 22/07/2023
 39. [Thừa Thiên Huế] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  Địa điểm: Thừa Thiên Huế
  Số lượng: 4
  Thời hạn: 31/07/2023
  [Hà Nội] Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp SMES
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 21/07/2023
 40. [Bến Lức] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Long An
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 21/07/2023
 41. [Quận 8 - HCM] Giao dịch viên
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 21/07/2023
 42. [HO HCM] Thực Tập Sinh Nhân Sự
  Địa điểm: Hồ Chí Minh
  Số lượng: 3
  Thời hạn: 19/07/2023
 43. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  Địa điểm: Long An
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 17/07/2023
 44. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Vĩnh Long
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 16/07/2023
 45. [Khánh Hòa] Giao dịch viên
  Địa điểm: Khánh Hòa
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 14/07/2023
 46. [Hải Phòng] Chuyên viên Xử lý nợ
  Địa điểm: Hải Phòng
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 14/07/2023
 47. [Biên Hòa] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 13/07/2023
 48. [Chơn Thành] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/08/2023
  [Lộc Ninh] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ưu Tiên
  Địa điểm: Bình Phước
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 31/08/2023
 49. [Quảng Nam] Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân
  Địa điểm: Quảng Nam
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 12/07/2023
 50. [Quảng Nam] Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)
  Địa điểm: Quảng Nam
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 12/07/2023
 51. [HO Hà Nội] Giám Đốc cao cấp Ngân hàng Giao dịch (Tài trợ Thương Mại - Thanh toán quốc tế)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 08/07/2023
 52. [Đà Nẵng] Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên
  Địa điểm: Đà Nẵng
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 27/07/2023
 53. [Biên Hòa] Chuyên viên cao cấp Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (Upper SMEs)
  Địa điểm: Đồng Nai
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 15/07/2023
 54. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG Quản lý dự án số
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 07/07/2023
 55. [Khối Ngân hàng số] CG/CVCC đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ số KHCN
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 14/07/2023
 56. [Khối Ngân hàng số] Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 15/07/2023
 57. [HO HN] Giám đốc cao cấp Kinh doanh và Sản phẩm cấu trúc (Ngoại tệ phái sinh)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 04/08/2023
  [Digital Banking] Scrum Master
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 15/07/2023
 58. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp thiết kế UI/UX
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 15/07/2023
 59. [Khối Ngân hàng số] Giám đốc mảng Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ số
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 14/07/2023
 60. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phân tích hệ thống (SA)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 15/07/2023
 61. [Khối Ngân hàng số] CGCC/CG/CVCC Vận hành và phát triển hệ thống (DevOps)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 2
  Thời hạn: 15/07/2023
 62. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia/CVCC phát triển ứng dụng số (Backend)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 3
  Thời hạn: 15/07/2023
 63. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Mobile (Android/IOS native app)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 14/07/2023
 64. [Khối Ngân hàng số] CVCC/CV phát triển ứng dụng Ngân hàng số (Web Frontend)
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 4
  Thời hạn: 14/07/2023
 65. [Khối Ngân hàng số] Chuyên gia Cao cấp/Chuyên gia Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 14/07/2023
 66. [Khối Ngân hàng số] Expert/Specialist Solution Architect for Digital Banking
  Địa điểm: Hà Nội
  Số lượng: 1
  Thời hạn: 08/07/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: