ABBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng ABBank Tuyển dụng:

ABBANK Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

[Khối Kế Toán] - Chuyên viên Kế toán Thanh Toán (HO HCM)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 2
Thời hạn: 26/11/2022

[Đồng Tháp] Giao Dịch Viên
Địa điểm: Đồng Tháp
Số lượng: 1
Thời hạn: 25/11/2022

[Cam Ranh] Giao dịch viên
Địa điểm: Khánh Hòa
Số lượng: 1
Thời hạn: 25/11/2022

[Vũng Tàu] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
Số lượng: 1
Thời hạn: 24/11/2022

[Phú Nhuận] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 24/11/2022

[Khánh Hòa] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ
Địa điểm: Khánh Hòa
Số lượng: 1
Thời hạn: 28/11/2022

[Tây Ninh] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Tây Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 22/11/2022

[HCM] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 20/11/2022

[HCM] Giao dịch viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 20/11/2022

[Ban Pháp Chế] Thực tập sinh (HO HCM)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 18/11/2022

[Ban Pháp Chế] Thực tập sinh (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 18/11/2022

[Khối Digital Banking] - UX Architect (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 18/11/2022

[Khối Digital Banking] - UI Designer (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 18/11/2022

Khối QTRR - Chuyên gia Quản lý Danh mục tín dụng - HO HCM
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 31/10/2022

Khối QTRR - Chuyên gia Quản lý Danh mục tín dụng - HO Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 31/10/2022

[Bình Phước] Chuyên Viên Pháp lý Chứng từ
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 1
Thời hạn: 11/11/2022

[Bình Phước] Giao Dịch Viên
Địa điểm: Bình Phước
Số lượng: 1
Thời hạn: 12/11/2022

[Quận 7] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 11/11/2022

[HO HN - Khối CNNH] CV/CVCC/CG Phát triển Ứng dụng Khách hàng Doang nghiệp
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 22/11/2022

[HO HN - Khối Công nghệ Ngân hàng] Chuyên viên Phát triển dịch vụ Giải pháp ngân hàng
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 22/11/2022

[HO HN] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Quản lý Mạng - Khối Công nghệ Ngân hàng
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 22/11/2022

[Khối Khách hàng Cá nhân] - Chuyên gia cao cấp/Chuyên gia Kế hoạch kinh doanh (HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách hàng Cá nhân] - Giám đốc Kênh thay thế (HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[An Giang] Giao Dịch Viên
Địa điểm: An Giang
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Khối Khách hàng Cá nhân] - Giám đốc Kênh số (HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Ban Tài chính] - Chuyên gia Quản lý đối tác (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Ban Tài chính] - Chuyên gia Quản lý vốn (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Vận Hành] - Chuyên Viên Nhập Khẩu/Xuất Khẩu (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Vận Hành] - Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống ATM/POS (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng] - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản (Bắc Ninh)
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Thẩm Định và Phê Duyệt Tín Dụng] - Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng SMES (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Quản trị Nguồn Nhân lực] - Chuyên gia Phát triển năng lực (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Nguồn vốn TTTC và NHGD] - Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh (Đà Nẵng)
Địa điểm: Đà Nẵng
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối SME] - Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Thiết Kế Và Quản Lý Hợp Kênh (HN/HCM)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SME] - Giám Đốc Thiết Kế Và Quản Lý Hợp Kênh (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối SME] - Chuyên Gia/Chuyên Gia Cao Cấp Marketing Và Chăm Sóc Khách hàng (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối SME] - Chuyên Gia/Chuyên Gia Cao Cấp Định Vị Giá Trị Khách hàng MICRO SME, SME (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Nam Phước] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Quảng Nam
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SME] - Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Hợp Tác Đối Tác (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SME] - CV/CVCC Quản trị danh mục và Phân tích kinh doanh (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SME] - Giám Đốc Quản Trị Danh Mục Và Phân Tích Kinh Doanh (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách hàng Doanh nghiệp SME] - Giám đốc cao cấp phân khúc kinh doanh (HN/HCM)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp SME] - Giám đốc Hợp tác đối tác (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Công Nghệ Ngân Hàng] - Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Công Nghệ Ngân Hàng] - Chuyên Viên Quản Lý Dịch Vụ (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Chiến Lược Và Phát Triển] - Chuyên Viên Quản Lý Dự Án (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Chiến Lược Và Phát Triển] - Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Bán hàng và Dịch vụ] - Chuyên viên Tín dụng Khách hàng Cá nhân (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 4
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Bán hàng và Dịch vụ] - Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Gia Quản Lý Nợ (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Khối Bán hàng và Dịch vụ] - Chuyên viên Thu hồi nợ qua điện thoại (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 10/11/2022

[Ban Tài chính] - Chuyên viên Cao cấp Phân tích Nâng cao (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 10/11/2022

[Ban Tài chính] - Chuyên Gia/Chuyên Viên Cao Cấp/Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 10/11/2022

[Đại Kim] Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Vĩnh Yên] Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Hải Phòng] Kiểm soát viên Backup
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Hà Nội] Kiểm soát viên Backup
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Sơn La & Điện Biên] Kiểm soát viên Backup
Địa điểm: Sơn La
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Miền Bắc] Kiểm soát viên Backup
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Hà Nội] Kiểm soát viên Backup
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Sốp Cộp] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Sơn La
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Nam Thăng Long] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Đông Hà Nội] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Phố Huế] Kiểm Soát Viên
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Uông Bí] Chuyên Viên Tư Vấn
Địa điểm: Quảng Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Hải Phòng] Chuyên Viên Tư Vấn
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[HO HN] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Quản lý hệ thống - Khối Công nghệ Ngân hàng
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 2
Thời hạn: 18/11/2022

[Tây Hà Nội] Chuyên Viên Tư Vấn
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Lạng Sơn] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Lạng Sơn
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Tây Hà Nội] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Đội Cấn] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Từ Sơn] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Thái Bình] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Thái Bình
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Phổ Yên] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Thái Nguyên
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[HO HN] Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Vận hành hệ thống bảo mật - Khối CNNH
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 3
Thời hạn: 13/11/2022

[Hà Đông] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Quang Trung - Hà Đông] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Hà Nội] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Đinh Tiên Hoàng] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ (SME)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[HO HN] Chuyên viên Quản trị dự án CNTT - Khối Công nghệ Ngân hàng
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 10/11/2022

[Quảng Ninh] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Quảng Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Hoàng Cầu] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Hà Nội] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Sơn La] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
Địa điểm: Sơn La
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Hà Nội] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Quảng Ninh] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Quảng Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 09/11/2022

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số KHCN
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Phổ Yên] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Thái Nguyên
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Quản trị Nguồn Nhân lực] - Chuyên gia Phát triển năng lực (HO HN)
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Phát triển nền tảng số KHCN
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Đổi mới và Sáng tạo số
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Ngân hàng số] Giám đốc Phát triển sản phẩm và Dịch vụ số SME
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Thẩm Định & Phê Duyệt Tín Dụng] - Thư Ký Ban Tín Dụng (HO HCM)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Khối Thẩm Định & Phê Duyệt Tín Dụng] - Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng SME (HO HCM)
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Đông Hải Phòng] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Yên Phong] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Bắc Ninh] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Ưu tiên
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Vĩnh Yên] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Uông Bí] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Quảng Ninh
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

[Quang Trung - Hà Đông] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Địa điểm: Hà Nội
Số lượng: 1
Thời hạn: 08/11/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: