Nhân viên Dịch vụ khách hàng cá nhân

ỨNG TUYỂN:

acb amp

NGÂN HÀNG Á CHÂU – ACB
ACB BANK

www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

Tuyển dụng Tháng 02/2015

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:


NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (CSR-CN)

NƠI LÀM VIỆC: TPHCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Phát triển khách hàng:
– Khai thác nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có của ACB.
– Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ACB.
– Là đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch/hướng dẫn khách hàng tiếp xúc với các chức danh khác để thực hiện giao dịch.
– Duy trì khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao.
2. Chăm sóc khách hàng:
– Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới đến khách hàng/dịch vụ khách hàng quan tâm
– Tiếp nhận và giải quyết (trong quyền hạn) những khó khăn và vướng mắc của khách hàng
3. Thực hiện công việc vận hành
I. Nghiệp vụ giao dịch, tiền gửi:
1/Thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác cho khách hàng:
– Kiểm tra sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo yêu cầu/quy định của loại sản phẩm tiền gửi.
– Gắn chuyển lãi tự động, thanh toán tự động, điều chỉnh lãi tích lũy theo yêu cầu của SPDV/đề nghị của khách hàng/phê duyệt của cấp có thẩm quyền
– Tạo thông tin khách hàng, mở tài khoản cho khách hàng trên hệ thống theo đúng quy định.
2/Thực hiện thủ tục cung ứng SPDV về tiền gửi, dịch vụ thanh toán cho khách hàng:
a. Thực hiện thủ tục cung cấp tiện ích của tài khoản TGTT (dịch vụ Callcenter 247, NH điện tử…):
– Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.
– Đăng ký sử dụng dịch vụ theo yêu cầu khách hàng trên hệ thống (Callcenter, webadmin,…).
b. Thực hiện thủ tục cung cấp séc thanh toán, bankdraft cho khách hàng:
– Kiểm tra sự hợp lệ/ đầy đủ của hồ sơ đề nghị cung ứng séc/ phát hành Bankdraft và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
– Thực hiện thao tác in séc/ Bankdraft trên hệ thống.
c. Giao séc/ Bankdraft (đã được cấp có thẩm quyền ký phát hành) cho khách hàng theo đúng thủ tục quy định.
d. Thực hiện thủ tục thanh toán TTR cho Khách hàng:
– Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ chuyển tiền theo đúng quy định về quản lý ngoại hối, quy định về hạn mức chuyển tiền.
– Thực hiện tính đúng, đủ các loại phí TTQT theo quy định và phong tỏa tiền trên tài khoản của khách hàng.
– Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
– Thực hiện nhập thông tin chuyển tiền lên webadmin theo quy định (đối với KHCN).
– Chuyển hồ sơ chuyển tiền cho TT.TTQT (Scan/Fax).
– Thực hiện nhập liệu theo hồ sơ chuyển tiền/ bộ chứng từ thanh toán của khách hàng vào hệ thống quản lý.
e. Thực hiện thủ tục chuyển tiền W.U, xác nhận mang ngoại tệ cho KHCN:
– Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ chuyển tiền, xác nhận mang ngoại tệ cho khách hàng.
– Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ chuyển tiền, hồ sơ đề nghị mua ngoại tệ/ xác nhận mang ngoại tệ theo đúng quy định về quản lý ngoại hối
– Thực hiện nhập thông tin chuyển tiền lên webadmin theo quy định.
f. Thực hiện thủ tục cấp/gia hạn/thay thế thẻ và các dịch vụ thẻ cho khách hàng:
– Kiểm tra sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp/gia hạn/thay thế thẻ.
– Lập danh sách khách hàng thẻ, chuyển Trung Tâm Thẻ thực hiện cấp/gia hạn/thay thế thẻ cho khách hàng.
– Đăng ký thông tin khách hàng và cấp thẻ trên TCBS.
– Theo dõi, kiểm tra việc giao/nhận thẻ với Trung Tâm Thẻ và thực hiện thủ tục giao thẻ cho khách hàng theo quy định.
– Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin thẻ, giải quyết yêu cầu bồi thường, khóa/mở thẻ, cấp lại PIN,… theo yêu cầu khách hàng.
g. Thực hiện dịch vụ nhờ thu séc, thu đổi séc du lịch (nếu có) theo đúng quy trình nghiệp vụ.
3/Quản lý, cung cấp thông tin giao dịch và thực hiện công việc khác có liên quan đến tài khoản tiền gửi của khách hàng:
– Phong tỏa, giải tỏa tài khoản trên cơ sở yêu cầu của chủ tài khoản/yêu cầu của cấp có thẩm quyền/cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Cung cấp sổ phụ/ thông tin tài khoản/ xác nhận số dư theo yêu cầu của khách hàng và của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
– Thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin khách hàng trên TCBS khi phát sinh yêu cầu của khách hàng và các bộ phận kinh doanh của NH theo đúng quy định của ACB và pháp luật.
– Thực hiện thủ tục ủy quyền, đồng chủ sở hữu, chi trả thừa kế, chuyển nhượng TTK, tạo kết nối tài khoản (allotment, link, sweep…) theo yêu cầu của sản phẩm/ yêu cầu của khách hàng/ các bộ phận khác có liên quan.
– Soạn thảo hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi, dịch vụ theo quy định của SPDV(nếu có).
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Chịu trách nhiệm về sự đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ được lưu trữ
4/Quản lý, lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng giao dịch tiền gửi/sử dụng dịch vụ thanh toán:
– Lưu hồ sơ khách hàng giao dịch tiền gửi: hồ sơ mở tài khoản, thẻ, hồ sơ đăng ký dịch vụ/tiện ích, thay đổi thông tin, ủy quyền,… liên quan đến tài khoản của khách hàng.
– Chịu tránh nhiệm về sự đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ lưu trữ.
5/Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tiền gửi và dịch vụ thanh toán theo quy định.
6/Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị (nếu có):
– Quản lý con dấu theo quy định quản lý dấu của ACB;
– Thực hiện các công việc hành chánh, kế toán;
– Hướng dẫn, đào tạo tại chỗ cho nhân viên mới.
II. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế (nếu có kiêm nhiệm/ được phân công)
1/Thực hiện thủ tục chuyển tiền TTR/W.U/DA/DP/LC…ra nước ngoài cho Khách hàng:
– Kiểm tra sự hợp lệ/ đầy đủ của hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Thực hiện nhập liệu theo hồ sơ chuyển tiền/ bộ chứng từ thanh toán của khách hàng vào hệ thống quản lý.
– Chuyển hồ sơ chuyển tiền cho TT. TTQT (Scan/Fax).
2/Các công việc khác có liên quan
– Thực hiện tính đúng, đủ các loại phí TTQT theo quy định và phong tỏa tiền trên tài khoản của khách hàng.
– Theo dõi các báo có, chiết khấu, thu nợ chiết khấu.
– Thực hiện theo dõi và thông báo nhắc nhở khách hàng bổ sung đầy đủ chứng từ theo quy định.
– Nhập xuất tài sản bảo đảm là bộ chứng từ.
– Lưu hồ sơ chuyển tiền ngoài nước của khách hàng, chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, phù hợp của hồ sơ lưu và quản lý.
Các công việc khác có liên quan đến thanh toán quốc tế.
3. Cập nhật những thông tin liên quan phục vụ cho công tác bán hàng:
– Thu thập lãi suất, thông tin các ngân hàng đối thủ cạnh tranh.
– Cập nhật thông tin quản lý quà khuyến mãi

YÊU CẦU:
– Học vấn: Tốt nghiệp các trường đại học công lập, hệ chính quy, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính/kế toán, Ngân hàng, QTKD, Marketing.
– Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và phục vụ khách hàng.
– Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.
– Vi tính: sử dụng thành thạo phần mềm Word, Excel.
– Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
– Trung thực, nhẫn nại, nhiệt tình, vui vẻ.
– Cẩn thận, chính xác, ngăn nắp.
– Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự.
– Có tinh thần trách nhiệm.
– Tính kỷ luật, kiên nhẫn.
– Phong cách lịch sự, ngoại hình dễ nhìn, phù hợp với công việc tiếp xúc khách hàng.

HỒ SƠ GỒM:
1. Mẫu lý lịch của Ngân hàng Á Châu tải trên website: www.acbjobs.com.vn
2. Bằng Đại học, chứng chỉ A tin học, chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B
3. Chứng minh nhân dân
4. Hộ khẩu
5. Giấy khám sức khỏe
*** Ứng viên có thể nộp hồ sơ photo, hồ sơ công chứng sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển.
*** Ưu tiên xử lý những hồ sơ gửi sớm và xin phép không phản hồi những hồ sơ không phù hợp

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 29/01/2015
Ứng viên điền thông tin mẫu lý lịch ACB tải tại website: www.acbjobs.com.vn gửi qua Email: acbhr@acb.com.vn.


Xem thêm: Ngân hàng ACB Tuyển dụng