ACB Tuyển dụng Tháng 02/2023

ACB Tuyển dụng Tháng 02/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. HO - Chuyên Viên Quản lý rủi ro gian lận
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 2. HO - GDBP Bán hàng Sản phẩm tài trợ thương mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 3. IT - Software Developer (Fullstack - Backend - Frontend)
  Công nghệ Thông tin Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 4. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 5. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 6. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 7. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 8. HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 9. HO - Nhân viên xử lý nợ
  Quản lý Nợ Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 10. DBSCL - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý ĐB Sông Cửu Long
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 11. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 12. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 13. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)
  Vận hành Hồ Chí Minh; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 14. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 15. HO - Nhân viên/Chuyên viên Thiết kế (Trung Tâm Thẻ)
  Trung tâm Thẻ Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 16. TMO - Giám Đốc Số Hóa Quy Trình Tín Dụng Vay Mua Nhà
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 17. TMO - Giám Đốc Tiếp Thị & Phát Triển Chương Trình Kinh Doanh KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 18. TMO - Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai BSC KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 19. TMO - Giám Đốc Tiếp Thị & Thúc Đẩy Kinh Doanh Kênh Thay Thế
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 20. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Quy Trình Bán, Vận Hành & Công Nghệ KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 21. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 22. HCM - Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Cao cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 23. HCM - Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 24. HCM - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Cấp quản lý Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 25. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Khách Hàng
  Quản lý Chuyển đổi Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 26. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Kỹ Thuật
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 27. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 28. TMO - Giám Đốc Quản Trị Thay Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 29. IT - Senior DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 30. IT - Technical Writer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 31. ITIL - DevOps Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 32. IT - Project Manager
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 33. IT - Software Engineer (Java / .NET)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 34. HO - IT Business Analyst
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 35. IT - Nhân Viên Dịch Vụ IT
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 36. IT - Software Tester (QC)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 37. TMO - Transaction Banking Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 38. TMO - Giám Đốc Thiết Kế & Triển Khai Hệ Thống Đánh Giá KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 39. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 40. HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 41. HO - Chuyên viên/ Giám đốc Quản lý Năng suất
  Nhân sự Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 42. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 43. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 44. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 45. IT - NodeJS Software Engineer
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 46. TMO - Giám Đốc Tiếp Thị & Phát Triển Chương Trình Kinh Doanh KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 47. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 48. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 49. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 50. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 51. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 52. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 53. HO - Chuyên viên Kỹ thuật và Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 54. HO - Nhân viên Quản lý kết quả hoạt động ATM
  Vận hành Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 55. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng
  Ngân Hàng Số Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 56. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 57. TMO - Giám Đốc Phát Triển Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 58. TMO - Giám Đốc Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 59. TMO - Giám Đốc Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 60. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Mô Hình Bán & Dịch Vụ KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 61. HO - Chuyên Viên Kiểm soát rủi ro Tín dụng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 62. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 63. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 64. HO - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 65. IT - Java Software Architect
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 66. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 67. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 68. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 69. HO - CV Vận hành và xử lý khiếu nại, gian lận
  Vận hành Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 70. HCM - Kiểm Soát Viên Giao Dịch
  Vận hành Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 71. IT - Chuyên Viên Tích Hợp & Dự Phòng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 72. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 73. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 74. BTB - Giao dịch viên
  Vận hành Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 75. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 76. MT - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 77. HO - Chuyên viên nghiệp vụ vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 78. TMO - Business Intelligent Analyst Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 79. HO - Nhân viên/Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 80. HO - Nhân viên/Chuyên viên Tài chính Khối kinh doanh
  Tài chính Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 81. TMO - Business Transformation Project Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 82. HN - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 83. HCM - Trưởng bộ phận Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 84. HCM - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 85. HO - Nhân Viên Thanh Toán Quốc Tế
  Thanh toán Quốc tế Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 86. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 87. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 88. HO - Nhân viên Vận hành Hệ thống Chuyển tiền nhanh
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 89. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 90. Digital Banking - Business Analyst Web & API
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 91. HO - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 92. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại DVKH 24/7
  Vận hành Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 93. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp ĐB Sông Cửu Long; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 94. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 95. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Đông Bắc Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 96. HO - Chuyên viên/Giám đốc Sản phẩm huy động và Dịch vụ tài chính Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 97. HO - Chuyên Viên Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 98. IT - Product Owner
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 99. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 100. HO - Chuyên Viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp
  Phân tích Dữ liệu Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 101. TMO - Technical Product Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 102. HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 103. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 104. TMO - CRM Initiative Project Director
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 105. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 106. TMO - Chuyên Viên Dự Án
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 107. TMO - Giám Đốc Phân Tích Kinh Doanh
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 108. IT - Oracle Database Administrator
  Công nghệ Thông tin CNTT
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 109. HO - Nhân viên Quản lý nghiệp vụ tiếp quỹ ATM
  Vận hành Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 110. IT - Thành viên dự án ITIL
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 111. TMO - Giám Đốc Quản Trị Danh Mục Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 112. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Vận hành Hà Nội; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 113. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ KHDN SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 114. IT - ITIL Service Desk Specialist
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 115. TMO - Giám Đốc Dự Án Chuyển Đổi Chiến Lược
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 116. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội; Manager; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 117. TMO - Agile Coach Project Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 118. HO - Giám đốc Phòng rủi ro tích hợp & định lượng
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 119. TMO - Giám Đốc Phát Triển Mô Hình Chính Sách & Dịch Vụ Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 120. MT - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng - KHCN
  Khách hàng Cá nhân Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 121. TMO - Technical Product Owner
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 122. DBSCL - Giao Dịch Viên
  Vận hành ĐB Sông Cửu Long
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 123. HO - CV Tra đối soát và báo cáo
  Ngân Hàng Số Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 124. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 125. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 126. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Đông Nam Bộ; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 127. IT - Chuyên Viên Quản Lý Ngân Sách CAPEX OPEX
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 128. HO - Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 129. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ Kênh Thay Thế
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 130. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Năng Lực KHDN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 131. TMO - Giám Đốc Am Hiểu Nghiệp Vụ Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 132. TMO - Giám Đốc Thiết Kế Năng Lực & Chương Trình Đào Tạo
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
  HCM - Kiểm Ngân
  Vận hành Hồ Chí Minh; Experience; Fresh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 133. TMO - Giám Đốc Quản Lý Thay Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 134. IT - Chuyên Viên Quản Lý Trung Tâm Dữ Liệu
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 135. IT - Chuyên Viên Hạ Tầng Mạng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 136. TMO - Giám Đốc Phân Khúc Khách Hàng Ưu Tiên
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 137. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường
  Quản lý Rủi ro Hội sở; Experience
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận
 138. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Hồ Chí Minh
  Toàn Thời Gian
  Lương Thỏa Thuận

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: