ACB Tuyển dụng Tháng 11/2021

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 11/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - No SQL Database Architect
  CNTT Hội sở,
 2. IT - Senior Software Tester - QC
  CNTT Hội sở,
 3. HO - Nhân viên bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Hội sở,
 4. IT - Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng
  CNTT Hội sở,
 5. IT - Chuyên viên Quản lý Trung tâm dữ liệu
  CNTT Hội sở,
 6. IT - Chuyên viên Hạ tầng mạng
  CNTT Hội sở,
 7. DBB - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - CN Quảng Ninh
  KHCN
 8. DBB - Giám đốc Phòng Giao Dịch - PGD Kinh Bắc
  Cấp quản lý Đông Bắc Bộ,
 9. DBB - Phó Giám Đốc Chi Nhánh - CN Bắc Giang
  Cấp quản lý
 10. DBB - Trưởng bộ Phận Khách Hàng Cá Nhân - CN Bắc Giang
  KHCN Đông Bắc Bộ,
 11. IT - UI/UX Designer
  CNTT
 12. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 13. IT - Chuyên viên Quản lý ứng dụng e-Banking
  CNTT Hội sở,
 14. HO - Giám Đốc Sản Phẩm Huy Động & Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân
  KHCN Hội sở,
 15. HCM - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 16. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 17. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 18. ACBH - Nhân Viên Hành Chánh (Bình Phước)
  Công ty ACBH
 19. ACBH - Đội Phó Vệ Sinh Công Nghiệp - phụ trách khu vực Tỉnh
  Công ty ACBH
 20. ACBD - Nhân Viên Bảo Vệ (PGD Biên Hòa)
  Công ty ACBD
 21. HO - Giám đốc Bộ phận Chính sách rủi ro hoạt động và Quản lý rủi ro quy trình
  Quản lý rủi ro
 22. HO - Digital Marketing Manager
  QTTT & Mar
 23. IT - Chuyên viên Tích hợp và Dự phòng
  CNTT
 24. IT - Technical Writer (Acting Team Leader)
  CNTT
 25. ACBH - Nhân Viên Hành Chánh (CN Đồng Nai)
  Công ty ACBH
 26. HO - Chuyên viên Sáng tạo nội dung - Content Creator
  QTTT & Mar
 27. HO - Chuyên viên dự án trường học - bệnh viện
  KHDN
 28. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành
 29. MT - Thẩm định tài sản
  TĐTS
 30. NTB - Giao dịch viên
  Vận hành
 31. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  KHDN
 32. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  KHCN
  BTB - Giao dịch viên
  Vận hành
 33. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
  KHDN
 34. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  KHCN
 35. HO - Product Marketing Officer
  QTTT & Mar
 36. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 37. MT - Nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ Phát triển đối tác nhân sự
  Nhân sự
 38. MT - Nhân viên Pháp lý chứng từ
  Pháp lý
 39. IT - System Engineer
  CNTT
 40. HO - Chuyên viên Quản lý Vốn (ALM)
  Thị trường TC
 41. NHN - Chuyên viên Kinh doanh thẻ trực tiếp
  Trung tâm Thẻ
 42. HO - Chuyên viên Kiểm soát vận hành giao dịch
  Vận hành
 43. HO - Chuyên viên Xây dựng quy trình vận hành giao dịch
  Vận hành
 44. ACBH - Giám Sát Vệ Sinh và Thu Hồi Thẻ ATM
  Công ty ACBH
 45. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - PGD Đồng Văn Hà Nam
  KHDN
 46. HO - GĐ Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Manager of Transaction Banking)
  KHDN
 47. HO - Chuyên Viên Banca KHDN
  KHDN
 48. HO - Chuyên viên Quan hệ đối tác (Phòng Sáng Tạo)
  Trực thuộc TGĐ
 49. HO - React Native Developer (phòng Sáng tạo)
  CNTT
 50. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành
 51. NHN - Giao dịch viên - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành
 52. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Lý Nhân Hà Nam
  KHCN
 53. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành
 54. HO - Giám đốc bộ phận Quản lý danh mục rủi ro tín dụng
  Quản lý rủi ro
 55. HO - Senior Product Owner (Mobile, Digital Banking)
  CNTT
 56. HO - Quantitative Analyst (Chuyên viên phân tích định lượng)
  Quản lý rủi ro
 57. HO - Customer Journey Manager - Transformation Office
  Trực thuộc TGĐ
 58. HO - Giám Đốc Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng
  Quản lý rủi ro
 59. IT - Project Manager
  CNTT
 60. HO - Digital Business Analyst
  CNTT
 61. HO - Chuyên viên/Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm Thanh Toán (POS)
  KHDN
 62. DBB - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 63. HO - Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý hiệu quả công việc
  Nhân sự
 64. HO - Giám đốc Quản lý danh mục tín dụng
  Quản lý rủi ro
 65. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 66. HO - Transformation Initiative Project Manager
  Trực thuộc TGĐ
 67. ACBL - Nhân viên quan hệ khách hàng
  KHDN
 68. HO - Chuyên viên Quản trị Bảng Cân đối Kế toán
  Tài chính
 69. DNB - Nhân Viên Kinh Doanh Thẻ Trực Tiếp
  Trung tâm Thẻ
 70. HO - Chuyên Viên Kinh Doanh Chuyển Tiền Nhanh
  KHCN
 71. HO - Nhân Viên Xử Lý Nợ
  Quản lý nợ
 72. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 73. DNB - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành
 74. DNB - Kiểm Ngân
  Vận hành
 75. DNB - Nhân viên Dịch vụ khách hàng tiền vay
  Vận hành
 76. HN - NV/CV phát triển khách hàng qua Đối tác (phụ trách phát triển tín dụng) - Khối Khách hàng cá nhân
  KHCN
 77. HO - Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Doanh Nghiệp
  KHDN
 78. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 79. HO - IT Risk Management Specialist
  Quản lý rủi ro
 80. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Thanh toán quốc tế)
  KHDN
 81. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  KHCN
 82. DNB - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 83. HO - Chuyên viên Quản lý nợ thẻ
  Trung tâm Thẻ
 84. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ
 85. HO - Giám đốc Kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ
 86. HO - NV/CV Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  KHCN
 87. ACBD - Nhân Viên Bảo Vệ (TP. Hồ Chí Minh)
  Công ty ACBD
 88. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam
  KHCN
 89. HO - Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Quy Trình
  Quản lý rủi ro
 90. HCM - Nhân viên Bán hàng qua điện thoại DVKH 24/7
  Vận hành
 91. HO - Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng
  Trực thuộc TGĐ
 92. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp - PGD Đông Anh
  KHCN
 93. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN
 94. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành
 95. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 96. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 97. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 98. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 99. DBSCL - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 100. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 101. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay
  Vận hành
 102. DBB - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành
 103. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành
 104. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp
  KHDN
 105. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân
  KHCN
 106. HO - Chuyên viên Kinh doanh ngoại hối
  Thị trường TC
 107. HO - Chuyên viên Sản phẩm huy động và Dịch vụ tài chính Cá nhân
  KHCN
 108. HO - Kiểm toán viên
  Kiểm toán
 109. HO - Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản
  TĐTS
 110. HO - Chuyên viên Quản lý bán hàng Sản phẩm Ngoại hối (FX Sales)
  Thị trường TC
 111. IT - Tier 2 Security Analysis Specialist
  CNTT
 112. HO - Chuyên viên Sản phẩm Huy động và Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
  KHDN
 113. HO - Chuyên viên Quản lý tài sản nợ và có
  Thị trường TC
 114. HO - Chuyên Viên Bán hàng Sản phẩm Tài Trợ Thương Mại
  KHDN
 115. HO - Deputy Head Of Data & Analytics
  Trực thuộc TGĐ
 116. IT - Product Owner
  CNTT
 117. HN - Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Vận hành
 118. HO - Nhân viên hỗ trợ Sản xuất hình ảnh
  Nhân sự
 119. HO - Giám Đốc Bán Hàng Qua Đối Tác
  KHCN
 120. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  KHDN
 121. DNB - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  KHCN
 122. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cao Cấp
  KHDN
 123. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
  KHDN
 124. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  CNTT
 125. IT - Senior Mobile Developer (React Native)
  CNTT
 126. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN TP. Hồ Chí Minh,
 127. HN - Giám Đốc Phòng Giao Dịch
  Untitled
 128. HN - Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 129. DNB - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  KHCN
 130. HO - Product Manager (Transformation Banking Project)
  CNTT
 131. DBSCL - Chuyên viên Thẩm Định Tài Sản
  Vận hành
 132. HCM - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (ACBL)
  KHDN
 133. IT - Chuyên viên thử nghiệm ứng dụng
  CNTT Hội sở,
 134. HO - Chuyên viên Quan hệ định chế tài chính
  Thị trường TC Hội sở,
 135. HO - Senior Information Technology Risk Analyst
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 136. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch - PGD Lý Nhân Hà Nam
  Vận hành Nam Hà Nội,
 137. HO - Chuyên viên Quản lý rủi ro bên ngoài
  Quản lý rủi ro Hội sở,
 138. HO - NV/CV Hỗ trợ kinh doanh
  KHCN Hội sở,
 139. HO - Chuyên viên Sản phẩm (Product Specialist)
  CNTT Hội sở,
 140. HO - Transaction Banking Solution Consultant
  KHDN Hội sở,
 141. HN - Chuyên Viên/Giám Đốc Phát Triển Liên Kết Bảo Hiểm
  Vận hành Hà Nội,
 142. HO - Transaction Banking Technical Consultant
  KHDN Nam Hà Nội,
 143. HO - Nhân viên Giám sát vận hành ATM
  Vận hành Hội sở,
 144. HO - Chuyên viên Kinh doanh vốn
  Thị trường TC Hội sở,
 145. IT - Database Administrator (DBA)
  CNTT Hội sở,
 146. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở,
 147. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở,
 148. IT - Business Analyst
  CNTT Hội sở,
 149. HO - IT Business Analyst (phòng Sáng tạo)
  P. Sáng Tạo Hội sở,
 150. IT - Compliance / IT Auditor
  CNTT Hội sở,
 151. IT - Giám đốc Điều phối các dự án
  CNTT TP. Hồ Chí Minh,
 152. HN - Nhân viên Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  KHCN Hà Nội,
 153. IT - Software Architect/ Technical Lead
  CNTT Hội sở,
 154. IT - Chuyên viên vận hành IT Service Desk
  CNTT Hội sở,
 155. IT - Technical Writer
  CNTT Hội sở,
 156. HO - Chuyên viên sản phẩm Chuỗi
  KHDN Hội sở,
 157. HO - Cộng tác viên Nhân sự
  Nhân sự Hội sở,
 158. DBB - Chuyên viên/Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng Cá Nhân
  Phân tích Đông Bắc Bộ,
 159. HO - Nhân viên dịch vụ khách hàng thẻ
  KHCN Hội sở,
 160. HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 161. HO - Multimedia Officer
  QTTT & Mar Hội sở,
 162. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Vận hành Hội sở,
 163. IT - Head of Infosec
  CNTT Hội sở,
 164. HO - Chuyên Viên Bán Hàng Ngân Hàng Giao Dịch (Transaction Banking Sales)
  KHDN Hội sở,
 165. HO - .NET Developer (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)
  Nhân sự Hội sở,
 166. HCM - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh nghiệp (CSR DN)
  Untitled TP. Hồ Chí Minh,
 167. IT - Chuyên Viên giám sát hệ thống NOC
  CNTT Hội sở,
 168. DBSCL - Giao Dịch Viên
  Untitled ĐB Sông Cửu Long,
 169. HN - Nhân viên Xử Lý Nợ
  Quản lý nợ Hà Nội,
 170. NHN - Kiểm ngân
  Untitled Nam Hà Nội,
 171. HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp
  KHCN Hà Nội,
 172. HN - Nhân viên Pháp Lý Chứng Từ
  Pháp lý Hà Nội,
 173. HN - Chuyên viên Phân Tích Tín Dụng Doanh Nghiệp
  Phân tích Hội sở,
 174. NHN - Nhân viên Phân tích tín dụng doanh nghiệp
  Phân tích Nam Hà Nội,
 175. IT - Senior DevOps Engineer
  CNTT Hội sở,
 176. HO - Chuyên viên Quản lý Kinh doanh Thẻ - Trung Tâm Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,
 177. DNB - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
  KHCN Đông Nam Bộ,
 178. HO - HR Business Partner
  Nhân sự Hội sở,
 179. IT - Kiến trúc sư doanh nghiệp
  CNTT TP. Hồ Chí Minh,
 180. IT - Big Data Engineer
  CNTT TP. Hồ Chí Minh,
 181. HO - Nhân viên Phát triển & Quản lý tính năng ATM
  Vận hành Hội sở,
 182. HN - Nhân viên hỗ trợ kinh doanh Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở,

QUYỀN LỢI

 • Chính sách lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường (Thưởng theo hiệu suất kinh doanh và thưởng định kỳ).
 • Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ và huấn luyện chuyên sâu tại Trung tâm học tập – ACB Learning Hub.
 • Lộ trình thăng tiến minh bạch và rõ ràng.
 • (Đánh giá và đề xuất định kỳ 6 tháng/lần tùy vào năng lực)
 • (Nhân viên QHKHDN => Chuyên viên QHKDN => Giám đốc QHKHDN => Trưởng phòng/Trưởng bộ phận KHDN=> Giám đốc CN/PGD)
 • Nhiều chương trình Thi đua kinh doanh trong nội bộ với những giải thưởng hấp dẫn dành cho nhân viên.
 • Chính sách hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi dành cho nhân viên.
 • Các hoạt động gắn kết nhân viên được tổ chức hằng năm: Teambuilding, Ngày hội gia đình, Hành trình kết nối yêu thương, các hoạt động thể thao và hoạt động cộng đồng khác.
 • Chế độ phụ cấp bao gồm đồng phục, ăn trưa, di chuyển, điện thoại…
 • Gói bảo hiểm đặc biệt ACB Care dành cho nhân viên và người thân.

HỒ SƠ:

 • Nộp hồ sơ online tại website việc làm của Ngân hàng ACB

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: