ACB Tuyển dụng Tháng 7/2022

Ngân hàng ACB Tuyển dụng:

ACB Tuyển dụng Tháng 7/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. IT - Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng E-Banking
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT
 2. HO - Nhân viên Bảo trì bảo dưỡng ATM
  Vận hành Hội sở
 3. IT - Chuyên viên An toàn Bảo mật Hệ thống CNTT
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT
 4. IT - Chuyên Viên Hạ Tầng Mạng
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT
 5. HO - Giám đốc Bộ phận Marketing Sản phẩm
  Truyền thông & Marketing Hội sở
  Full-time Negotiable
 6. HO - Chuyên viên/ Giám đốc Quản lý Năng suất
  Nhân sự Hội sở
 7. HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
  Full-time Negotiable
 8. HN - Nhân viên hỗ trợ Tuyển dụng
  Nhân sự Hà Nội; Experience; Fresh
  Full-time Negotiable
 9. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
 10. HCM - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh
  Full-time Negotiable
 11. HCM - Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
 12. HCM - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh
  Full-time Negotiable
 13. HCM - Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh; Manager
 14. BTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (TP Tam Kỳ, Quảng Nam)
  Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Trung Bộ
 15. HN - Giao Dịch Viên
  Vận hành Hà Nội
 16. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 17. HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay
  Vận hành Hà Nội
 18. HO - Chuyên viên Phát triển đối tác học tập
  Nhân sự Hội sở
 19. HO - Senior Talent Acquisition Specialist (Technical)
  Nhân sự Hội sở
 20. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (tỉnh Khánh Hòa)
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Trung Bộ
 21. HO - Giám đốc bán hàng Sản phẩm tài trợ thương mại
  Khách hàng Doanh nghiệp Hội sở; Manager
 22. MT - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay (LOAN CSR)
  Vận hành Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ
 23. NTB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Bình Thuận, Khánh Hòa)
  Khách hàng Cá nhân Nam Trung Bộ
 24. IT - NodeJS Developer
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 25. IT - Software Engineer (Core Banking)
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 26. TMO - Giám Đốc Chuyên Môn Nghiệp Vụ Giải Pháp SME
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 27. HN - Nhân viên Thu hồ sơ Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở
 28. NHN - Giao dịch viên
  Vận hành Nam Hà Nội
 29. HN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản
  Thẩm định Tài sản Hà Nội
 30. TMO - Partnership And Ecosystem Development Manager
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 31. ACBL - CV quan hệ khách hàng - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội
 32. ACBL - CV Quan hệ đối tác - Cty cho thuê tài chính
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội
 33. HO - Nhân viên Tư vấn DVKH 24/7
  Khách hàng Cá nhân Hội sở; Fresh
 34. NTB - Thư ký Giám đốc Vùng Nam Trung Bộ (Khánh Hòa)
  Hành chánh/ Lễ Tân/ Vệ sinh Nam Trung Bộ
 35. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - Cụm Nam Định
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội
 36. DBB - Giao dịch viên
  Vận hành Đông Bắc Bộ
 37. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Hải Phòng
  Khách hàng Doanh nghiệp Đông Bắc Bộ
 38. DBB - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân - Hải Phòng
  Khách hàng Cá nhân Đông Bắc Bộ
 39. NHN - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng
  Vận hành Nam Hà Nội
 40. NHN - NV Dịch vụ Khách hàng Tiền vay
  Vận hành Nam Hà Nội
 41. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân
  Khách hàng Cá nhân Nam Hà Nội
 42. NHN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội
 43. HCM - Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay - Loan CSR
  Vận hành Hồ Chí Minh
 44. IT - Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống Thẻ & ATM
  Công nghệ Thông tin Hội sở
 45. HO - Thư ký Giám Đốc Khối
  Nhân sự Hội sở
 46. HO - Nhân viên Quản lý kết quả hoạt động ATM
  Vận hành Hội sở
 47. HO - Nhân viên Dịch vụ khách hàng
  Vận hành Hội sở
 48. HN - Nhân viên Xử Lý Nợ
  Quản lý Nợ Hà Nội
 49. NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Cụm Nam Định
  Khách hàng Doanh nghiệp Nam Hà Nội
 50. HO - Chuyên viên Phát triển hệ thống Thẻ
  Trung tâm Thẻ Hội sở
 51. HO - HR Communication cum Content Creator
  Nhân sự Hội sở
 52. HO - Senior ETL Specialist
  Trực thuộc TGĐ Hội sở
 53. HO - NV/CV Phát triển Khách hàng qua Đối tác (Phụ trách Phát triển Tín dụng)
  Khách hàng Cá nhân Hội sở
 54. TMO - Giám Đốc Phát Triển Đối Tác & Hệ Sinh Thái Affluent
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 55. TMO - CV Quản Trị & Giám Sát Chuyển Đổi
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở
 56. TMO - Giám Đốc Nghiệp Vụ Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng KHCN
  Quản lý Chuyển đổi Hội sở; Manager
 57. HO - Chuyên Viên Kiểm soát rủi ro Tín dụng
  Quản lý Rủi ro Hội sở
 58. IT - Chuyên Viên IT Vận Hành Hệ Thống (Dịch Vụ Cơ Bản)
  Công nghệ Thông tin Hội sở; Hồ Chí Minh
 59. NHN - Kiểm Soát Viên Giao Dịch
  Vận hành Nam Hà Nội
 60. HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên
  Khách hàng Cá nhân Hà Nội; Manager
 61. HO - Data Lake Developer
  Trực thuộc TGĐ Hội sở; CNTT
 62. HO - Chuyên viên Kiểm soát chất lượng vận hành giao dịch
  Vận hành Hội sở
 63. NHN - Nhân viên Thẩm Định Tài Sản - Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
  Thẩm định Tài sản Nam Hà Nội
 64. IT - Software Architect/Technical Lead
  Công nghệ Thông tin Hội sở; CNTT
 65. HO - Business Intelligence Executive
  Trực thuộc TGĐ Hội sở

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm Ứng tuyển tại: