Chuyên viên Ngân hàng số – BIDV

Chuyên viên Trung tâm Ngân hàng số

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

STT Vị trí tuyển dụng dự kiến Số nhân sự tuyển dụng dự kiến
1 Chuyên viên lập trình – front end 10
2 Chuyên viên lập trình – back end 10
3 Chuyên viên lập trình – android và ios 10
4 Chuyên viên quản lý chất lượng phần mềm 05
5 Chuyên viên Phân tích dữ liệu 02

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại:

guest
0 Bình Luận