BIDV Tuyển dụng Tháng 11/2022

Ngân hàng BIDV Tuyển dụng:

BIDV Tuyển dụng Tháng 11/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

NHÂN VIÊN CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện tổ chức quản trị, vận hành, triển khai các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi nhánh theo phân công của cấp có thẩm quyền.

  • Tổ chức vận hành, phối hợp với các đơn vị triển khai, xử lý sự cố các hệ thống thiết bị, ứng dụng, truyền thông, ATTT…; hỗ trợ vận hành các hệ thống giao dịch tự động (ATM, Autobank, Kiosh…); phối hợp triển khai các kịch bản diễn tập phòng chống an ninh mạng.
  • Tổ chức Quản trị, giám sát và tổ chức triển khai các hệ thống phân phối tài nguyên dùng chung tại chi nhánh; Thiết kế và triển khai các hệ thống mạng, truyền thông, máy chủ, chống sét và các hệ thống hỗ trợ CNTT tại chi nhánh; Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách ATTT tại chi nhánh; Hỗ trợ công tác triển khai SPDV đến khách hàng.

Yêu cầu:

  • Có trình độ thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông.
  • Hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học trong nước hoặc tốt nghiệp đại học tại các trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết; ngành Công nghệ thông tin/Điện tử viễn thông.

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: