Cà phê 156 Cần tuyển Nhân viên Nữ ca tối

Cà phê 156 Cần tuyển Nhân viên Nữ ca tối

Làm từ 5h30 chiều tới 10h30

Lương 16k/tiếng

Liên hệ:0909050933

Ko trả lời tn đến quán phỏng vấn trực tiếp.

ỨNG TUYỂN