Việc làm Cần Thơ

Việc làm tại Cần Thơ của Ngân hàng, Siêu thị, Công ty, . . . từ các Nhà Tuyển dụng Cần Thơ. ỨNG TUYỂN NGAY!

Con Cưng Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Bảo vệ

Nhân viên Bán Hàng

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang

Nhân viên Bảo vệ

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Vũng Tàu, An Giang

Bách Hóa Xanh Cần Thơ Tuyển dụng

1. Nhân viên Bán hàng
2. Nhân viên Thu ngân
3. Nhân viên Bảo vệ