Cần Tuyển Gấp Nữ Phụ Bán Tết

Cần Tuyển Gấp Nữ Phụ Bán Tết

Từ 16h – 22h. Lương 130k/ ngày

ỨNG TUYỂN
TDN 67