CMC Tuyển dụng Tháng 8/2023

CMC Tuyển dụng:

CMC Tuyển dụng Tháng 8/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Chuyên viên Đầu tư công nghệ (Senior Investment Specialist)
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 25-09-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 2. Chuyên viên Tài chính
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-08-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-07-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 4. Chuyên viên Kinh doanh Cho thuê Văn phòng
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-07-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 5. Trưởng nhóm Tư vấn Thuế
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-07-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 6. Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-07-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 7. Chuyên viên Phát triển Văn hoá
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-07-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 8. Nhân viên Lễ tân - Hành chính
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 15-08-2023
  Mức lương: 7 - 10 triệu
  Số lượng: 1
 9. Chuyên viên Phát triển Tổ chức (Organization Development)
  Hà Nội
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-03-2023
  Mức lương: Thoả thuận
  Số lượng: 1
 10. Nhân viên Kĩ thuật tòa nhà (HCM)
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Nhân sự chính thức
  Hạn nộp: 31-05-2023
  Mức lương: 7 - 10 triệu
  Số lượng: 1

ỨNG TUYỂN:

Các ứng viên quan tâm vui lòng ứng tuyển :