Cơ sở Hải Dương Window Tuyển Thợ

Cơ sở Hải Dương Window

Cần gấp
– 5 thợ sắt
– 2 thợ phụ sắt ( chuyển đồ tới công trường)
– 5 thợ nhôm
– 2 thợ phụ nhôm.

Ưu tiên thợ biết lắp cửa cuốn, cửa nhôm xingfa.

Liên hệ – 0949424006 0949755007

Địa chỉ: chợ trưởng toà, phước long, bạc liêu.

Nhà xa có hỗ trợ chi phí đi lại, hoặc bao ở.

ỨNG TUYỂN