Công ty đang tuyển công nhân may Trà Vinh

Công ty đang tuyển công nhân may ai muốn có cv làm ở Trà Vinh!

Tuổi 18-45t không có tay nghề sẽ đào tạo.

ỨNG TUYỂN
TDN 33