Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân Tuyển dụng

Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân Tuyển dụng

CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN TÔM

– Số lượng: 100 Lao động.
– Địa điểm làm việc: Số 31 đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp Tân An, Tỉnh Long An.

YÊU CẦU:
– Sức khỏe tốt.
– Lao động phổ thông, không cần trình độ.

 

NỘP HỒ SƠ – Hạn nộp: 17/01/2022
Nơi nhận hồ sơ: Số 31 đường Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp Tân An, Tỉnh Long An
Số DT liên lạc: 0919.430.201 (Gặp Ông Rễ Tp.Tổ chức – Hành chánh)

ỨNG TUYỂN
TDN 26