Đông Á Tuyển dụng Tháng 04/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 04/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
- Hạn nộp: 30/06/2023

TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/06/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/05/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An
- Hạn nộp: 30/06/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Bến Tre, Đăk Nông, Gia Lai
- Hạn nộp: 30/06/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 30/06/2023

HC - Nhân viên Bảo vệ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Kon Tum, Vĩnh Long
- Hạn nộp: 30/05/2023

LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/05/2023

LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: Bến Tre, Hậu Giang
- Hạn nộp: 30/05/2023

TTDVKH (CSC) - NV Xử lý Khiếu nại
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

HC - Nhân viên Kỹ thuật
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

QTTH - NV Quản trị Tổng hợp
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

KT - Nhân viên Kế toán chi tiêu nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

HC - Nhân viên Lưu trữ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

IT - Nhân viên Phát triển Ứng dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/06/2023

NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 23/05/2023

KT - Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 20/04/2023

QLCL - NV Quản lý chất lượng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

TTDVKH (CSC) - NV Dịch vụ khách hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Đắk Lắk, Đăk Nông
- Hạn nộp: 30/04/2023

NS - NV Tuyển dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 10/05/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: Bến Tre
- Hạn nộp: 30/05/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/05/2023

LD02 - Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: TP. Hà Nội
- Hạn nộp: 30/04/2023

LD01 - Phó phòng Phát triển Sản phẩm thẻ và Thanh toán thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/05/2023

TTT/CN - Nhân viên Xử lý yêu cầu chủ thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

QTRR - Nhân viên Phòng chống rửa tiền & FATCA
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

QTRR - Nhân viên Quản trị dữ liệu
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

QTRR - NV Quản trị rủi ro thị trường
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bình Định, Hà Nam, Khánh Hòa, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 16/04/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Đồng Nai
- Hạn nộp: 16/04/2023

KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bình Phước
- Hạn nộp: 16/04/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bình Phước
- Hạn nộp: 16/04/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2023

KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 30/04/2023

KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 16/04/2023

KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/04/2023

PC - Nhân viên xử lý Pháp lý
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/04/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: