Đông Á Tuyển dụng Tháng 10/2023

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 10/2023

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

2. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

3. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

4. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN
- Nơi làm việc: TP. Cần Thơ
- Hạn nộp: 31/10/2023

5. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Đắk Lắk
- Hạn nộp: 30/11/2023

6. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 30/11/2023

7. QLNV - Nhân viên Quản lý thanh khoản
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/12/2023

8. NQ - Nhân viên Tiếp quỹ ATM
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 28/12/2023

9. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/11/2023

10. TD - Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/12/2023

11. HC - Nhân viên Kỹ thuật
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

12. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
- Hạn nộp: 30/12/2023

13. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

14. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

15. NC - Chuyên viên Quản lý và triển khai chiến lược
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

16. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Bình Dương
- Hạn nộp: 31/10/2023

17. LD01 - Phó phòng Dịch vụ khách hàng - CN
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 31/10/2023

18. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Cà Mau
- Hạn nộp: 30/11/2023

19. TTT/CN - Nhân viên Phát triển kinh doanh thẻ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

20. KHCN - Chuyên viên Hỗ trợ và Thúc đẩy bán hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

21. KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

22. LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

23. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

24. KT - Kiểm soát viên
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 16/11/2023

25. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

26. LD01 - Phó Phòng Tiền tệ Kho quỹ - CN
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 30/10/2023

27. LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN
- Nơi làm việc: Long An
- Hạn nộp: 30/10/2023

28. LD02 - Giám Đốc PGD
- Nơi làm việc: Bến Tre, Cần Thơ
- Hạn nộp: 30/11/2023

29. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 31/10/2023

30. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Lâm Đồng
- Hạn nộp: 31/10/2023

31. IT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

32. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Yên, TP. Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 31/10/2023

33. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, Thái Bình
- Hạn nộp: 31/10/2023

34. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: Bắc Ninh, Bình Định, Hà Nam, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thái Bình, Thái Nguyên
- Hạn nộp: 31/10/2023

35. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Hưng Yên, Khánh Hòa, Nam Định, Phú Yên, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
- Hạn nộp: 31/10/2023

36. KT - Giao dịch viên
- Nơi làm việc: Hà Nam, TP. Hà Nội, Thái Bình
- Hạn nộp: 31/10/2023

37. GSTT - Trưởng bộ phận Pháp chế - Tuân thủ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

38. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN
- Nơi làm việc: Vĩnh Long
- Hạn nộp: 31/10/2023

39. LD01 - Phó phòng Dịch vụ khách hàng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

40. LD02 - Trưởng phòng Quản lý tín dụng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

41. IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

42. KHCN - Trưởng Bộ phận Hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

43. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/10/2023

44. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

45. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/10/2023

46. QTTH - NV Quản trị Tổng hợp
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Hạn nộp: 30/10/2023

47. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Hạn nộp: 30/10/2023

48. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN
- Nơi làm việc: Trà Vinh
- Hạn nộp: 30/10/2023

49. QTTH - NV Quản trị Tổng hợp
- Nơi làm việc: Kiên Giang
- Hạn nộp: 30/10/2023

50. NQ - Nhân viên Kiểm ngân
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

51. LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

52. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/10/2023

53. KHCN - Giám đốc Phát triển KHCN khu vực
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

54. LD01 - Phó Phòng Quản trị Tổng hợp - CN
- Nơi làm việc: Tiền Giang
- Hạn nộp: 30/10/2023

55. KHDN - Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 30/11/2023

56. KTNB - Kiểm toán viên nội bộ
- Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
- Hạn nộp: 31/10/2023

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: