Đông Á Tuyển dụng Tháng 6/2022

Ngân hàng Đông Á Tuyển dụng:

Đông Á Tuyển dụng Tháng 6/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. NS - NV Tuyển dụng TP. Hồ Chí Minh P. TUYỂN DỤNG - KHỐI QTNNL
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 2. LD01 - Phó Giám Đốc PGD TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 7
  - Hạn nộp: 30/11/2022
 3. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Dương PGD ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 4. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bà Rịa - Vũng Tàu CN VŨNG TÀU
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 5. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bình Dương, Đắk Lắk
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 6. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bình Dương CN THUẬN AN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 7. KHCN - Chuyên viên Quản lý kinh doanh TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ KINH DOANH - KHCN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 8. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 9. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 10. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Phước CN BÌNH PHƯỚC
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 11. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 12. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 13. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Tây Ninh CN TÂY NINH
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 14. KT - Giao dịch viên Đăk Nông CN ĐẮK NÔNG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 15. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ Bình Dương, Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 16. LD01 - Phó phòng Phát hành Thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 17. LD02 - Trưởng phòng Tiền tệ kho quỹ - CN Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 18. NC - Nhân viên Quản lý và Triển khai chiến lược TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC - KHỐI CHIẾN LƯỢC
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 19. NQ - Nhân viên Kiểm ngân Bình Thuận PGD LAGI
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 20. NQ - Nhân viên Kiểm ngân Đồng Nai CN ĐỒNG NAI
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 21. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 22. TTT - Nhân viên Tạo dữ liệu thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 23. KT - Nhân viên Kế toán chi tiêu nội bộ TP. Hồ Chí Minh P. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KHỐI VH
  - Hạn nộp: 20/09/2022
 24. HC - Nhân viên Lái xe TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 25. HC - Nhân viên Bảo vệ TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 26. NQ - Nhân viên Kiểm ngân Bến Tre CN BẾN TRE
  - Hạn nộp: 22/08/2022
 27. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN Bến Tre CN BẾN TRE
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 28. LD02 - Giám Đốc PGD An Giang PGD LONG XUYÊN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 29. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN An Giang CN AN GIANG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 30. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng An Giang PGD CHÂU ĐỐC
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 31. TTT/CN - Trưởng bộ phận Xử lý Dữ liệu TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN
  - Hạn nộp: 06/12/2022
 32. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN TP. Hồ Chí Minh PGD POUYUEN (PGD KCN POUYUEN CŨ)
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 33. MAR - Trưởng Bộ phận Marketing TP. Hồ Chí Minh P. MARKETING & PTSP - KHỐI KHCN
  - Hạn nộp: 05/10/2022
 34. LD02 - Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - CN TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 35. LD02 - Giám Đốc PGD TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN ẢNH THỦ (PGD 24H SỐ 13 CŨ)
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 36. LD01 - Phó phòng Quản lý tín dụng - CN Long An CN LONG AN
  - Hạn nộp: 05/10/2022
 37. LD02 - Giám Đốc PGD Bến Tre PGD BÌNH ĐẠI, Kiên Giang
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 38. LD03 - Phó Giám Đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  - Hạn nộp: 04/08/2022
 39. LD01 - Phó Giám Đốc PGD Bình Thuận PGD LAGI
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 40. NQ - Nhân viên Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh PGD QUẬN 12
  - Hạn nộp: 22/08/2022
 41. IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT TP. Hồ Chí Minh P. ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CNTT
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 42. KT - Nhân viên giám sát tiếp quỹ ATM TP. Hồ Chí Minh P. KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KHỐI VH
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 43. HC - Nhân viên Hành chánh quản trị TP. Hồ Chí Minh P. HÀNH CHÁNH - KHỐI VH
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 44. HĐTD - Trưởng Bộ phận Quản lý Tín dụng TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KHỐI TÍN DỤNG
  - Hạn nộp: 30/08/2022
 45. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Bến Tre CN BẾN TRE
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 46. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Kiên Giang PGD PHÚ QUỐC
  - Hạn nộp: 16/06/2022
 47. LD01 - Phó phòng Phát Triển Kinh Doanh - CN An Giang PGD CHÂU ĐỐC
  - Hạn nộp: 16/08/2022
 48. TT ATM.POS - Nhân viên kỹ thuật ATM.POS và NHĐT TP. Hồ Chí Minh TT ATM/POS & Ngân hàng điện tử
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 49. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN TP. Hồ Chí Minh PGD NGUYỄN OANH
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 50. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 5
  - Hạn nộp: 20/08/2022
 51. NQ - Nhân viên Kiểm ngân TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 1
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 52. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Quảng Ninh CN QUẢNG NINH
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 53. CN THÁI BÌNH
  - Hạn nộp:
 54. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 55. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Hà Nam, , Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 56. KT - Giao dịch viên Hà Nam, Hà Nội
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 57. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Hà Nam, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 58. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương PGD SÓNG THẦN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 59. HC - Nhân viên Lái xe Đắk Lắk PGD EATAM
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 60. NQ - Nhân viên Kiểm ngân Đắk Lắk PGD BUÔN HỒ
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 61. HC - Nhân viên Lái xe Đồng Nai CN ĐỒNG NAI
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 62. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Đắk Lắk CN DAKLAK
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 63. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Gia Lai CN GIA LAI
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 64. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương CN THUẬN AN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 65. NQ - Nhân viên Kiểm ngân Hậu Giang CN HẬU GIANG
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 66. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Hậu Giang CN HẬU GIANG
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 67. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Hậu Giang CN HẬU GIANG
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 68. KT - Giao dịch viên Bạc Liêu PGD GIÁ RAI
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 69. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng TP. Hồ Chí Minh CN PHÚ NHUẬN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 70. PC - Nhân viên Tuân thủ pháp lý TP. Hồ Chí Minh P. PHÁP CHẾ - KHỐI VẬN HÀNH
  - Hạn nộp: 31/07/2022
 71. NS - Nhân viên Nghiên cứu và phát triển chương trình TP. Hồ Chí Minh P. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN - KHỐI QTNNL
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 72. NS - Nhân viên Quản lý hiệu suất TP. Hồ Chí Minh P. VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - KHỐI QTNNL
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 73. KT - Giao dịch viên Đắk Lắk CN DAKLAK
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 74. KT - Giao dịch viên Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 75. KT - Giao dịch viên Bình Dương PGD SÓNG THẦN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 76. LD02 - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh - CN Bình Dương CN THUẬN AN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 77. KD - Chuyên viên Định chế tài chính TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - CÓ - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 78. KD - Nhân viên Đầu tư TP. Hồ Chí Minh P. ĐẦU TƯ - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 79. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bình Dương PGD SÓNG THẦN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 80. NQ - Nhân viên Ngân quỹ TP. Hồ Chí Minh P. NGÂN QUỸ - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 81. NQ - Nhân viên Tiếp quỹ ATM TP. Hồ Chí Minh P. NGÂN QUỸ - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 82. QLND - Chuyên viên Kinh doanh vốn TP. Hồ Chí Minh P. KINH DOANH - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 83. QLNV - Nhân viên Chính sách lãi suất TP. Hồ Chí Minh P. QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - CÓ - KHỐI KDNV
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 84. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bến Tre, Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 85. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bến Tre, Sóc Trăng
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 86. HC - Nhân viên Kỹ thuật Hậu Giang CN HẬU GIANG
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 87. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bạc Liêu PGD HỘ PHÒNG
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 88. IT - Nhân viên Phát triển Ứng dụng TP. Hồ Chí Minh P. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 89. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Đăk Nông CN ĐẮK NÔNG
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 90. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Đắk Lắk PGD BUÔN HỒ
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 91. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Phước CN BÌNH PHƯỚC
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 92. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 93. KHDN - Nhân viên khách hàng doanh nghiệp - CN Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 94. KT - Giao dịch viên Bình Dương CN THUẬN AN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 95. KT - Nhân viên Kế toán nội bộ Bình Dương CN THUẬN AN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 96. TD - Nhân viên Quản lý Tín dụng Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 97. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 10
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 98. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN TP. Hồ Chí Minh CN QUẬN 7
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 99. KHCN - Nhân viên khách hàng cá nhân - CN TP. Hồ Chí Minh PGD QUẬN 12
  - Hạn nộp: 30/07/2022
 100. IT - Trưởng Bộ phận Phát triển Ứng dụng TP. Hồ Chí Minh P. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 101. IT - Chuyên viên Kiểm thử TP. Hồ Chí Minh P. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 102. IT - Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA) TP. Hồ Chí Minh P. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 103. HC - Nhân viên Lái xe Bình Dương CN BÌNH DƯƠNG
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 104. IT - Chuyên viên Điều phối dự án CNTT TP. Hồ Chí Minh P. ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CNTT
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 105. IT - Chuyên viên Giám sát An ninh hệ thống TP. Hồ Chí Minh P. AN NINH THÔNG TIN - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 106. IT - Chuyên viên Giám sát An ninh ứng dụng TP. Hồ Chí Minh P. AN NINH THÔNG TIN - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 107. IT - Chuyên viên Hỗ trợ người dùng TP. Hồ Chí Minh P. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 108. IT - Chuyên viên mạng và viễn thông TP. Hồ Chí Minh P. CƠ SỞ HẠ TẦNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 109. IT - Chuyên viên Quản lý An ninh thông tin TP. Hồ Chí Minh P. AN NINH THÔNG TIN - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 110. IT - Chuyên viên Quản trị ứng dụng TP. Hồ Chí Minh P. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 111. IT - CV Quản trị hệ thống Ứng dụng TP. Hồ Chí Minh P. VẬN HÀNH ỨNG DỤNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 112. IT - Nhân viên Triển khai Cơ sở hạ tầng TP. Hồ Chí Minh P. CƠ SỞ HẠ TẦNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 113. TT ATM.POS - Nhân viên kỹ thuật ATM.POS và NHĐT TP. Hồ Chí Minh TT ATM/POS & Ngân hàng điện tử
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 114. HDTD - Nhân Viên Thẩm Định Tây Ninh CN TÂY NINH
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 115. TTT/CN - NV Phân tích Hoạt động thẻ TP. Hồ Chí Minh TRUNG TÂM THẺ - KHỐI KHCN
  - Hạn nộp: 30/09/2022
 116. LD06 - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro TP. Hồ Chí Minh BAN GĐ KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 117. KTNB - Nhân viên Kiểm toán nội bộ TP. Hồ Chí Minh P. KIỂM TOÁN NB - HS
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 118. LD04 - Giám Đốc chi nhánh Vĩnh Phúc CN VĨNH PHÚC
  - Hạn nộp: 31/05/2022
 119. QTRR - Chuyên viên Giám sát chất lượng rủi ro tín dụng TP. Hồ Chí Minh P. QTRR TÍN DỤNG - KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 120. QTRR - Kiểm soát viên RRHĐ thường trực Bắc Ninh, TPHCM, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 121. QTRR - Nhân viên Dữ liệu & mô hình TP. Hồ Chí Minh P. QT THÔNG TIN - KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 122. QTRR - Nhân viên Phòng chống rửa tiền & FATCA TP. Hồ Chí Minh P. KSRR HOẠT ĐỘNG - KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 123. QTRR - Nhân viên Quản trị báo cáo TP. Hồ Chí Minh P. QT THÔNG TIN - KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 124. QTRR - NV Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động TP. Hồ Chí Minh P. KSRR HOẠT ĐỘNG - KHỐI QTRR
  - Hạn nộp: 30/06/2022
 125. IT - Chuyên viên Trung tâm dữ liệu TP. Hồ Chí Minh P. CƠ SỞ HẠ TẦNG - KHỐI CN
  - Hạn nộp: 30/06/2022

ỨNG TUYỂN:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển tại: